HSK - Mezinárodní certifikát z čínského jazyka

19:04 | 20.03.2014 Host 0
Možná už jste slyšeli o této mezinárodně uznávané zkoušce z čínštiny. Víte ale, jaké jsou její úrovně, kde najdete k procvičení vzorové testy i nahrávky a jakým způsobem vše probíhá? Právě to se dozvíte v následujícím článku.
Logo zkoušky HSK
Logo zkoušky HSK FOTO: konfucius.upol.cz
Zkouška z čínštiny jako cizího jazyka, HSK 汉语水平考试 neboli Chan-jü šuej-pching kchao-š‘, je mezinárodně uznávanou certifikovanou zkouškou určenou pro zahraniční studenty čínštiny. Jejím garantem je Ministerstvo školství ČLR prostřednictvím Kanceláře pro výuku čínštiny jako cizího jazyka. V České republice je v současnosti možné skládat zkoušku HSK pouze na jednom místě, a to na Konfuciově akademii při Univerzitě Palackého v Olomouci.

Při rozhodování, který typ zkoušky HSK zvolit, má uchazeč na výběr ze šesti úrovní:
 • HSK úroveň 1
  • odpovídá CEF A1
  • 150 slov
  • student rozumí jednoduchým nahrávkám
 • HSK úroveň 2
  • odpovídá CEF A2
  • 300 slov
  • student zvládá čínštinu v jednoduchých každodenních situacích
 • HSK úroveň 3
  • odpovídá CEF B1
  • 600 slov
  • student rozumí a ovládá slovní zásobu témat práce, volný čas apod.
 • HSK úroveň 4
  • odpovídá CEF B2
  • 1200 slov
  • student konverzuje na nejběžnější témata, hovor s rodilým Číňanem mu nečiní obtíže
 • HSK úroveň 5
  • odpovídá CEF C1
  • 2500 slov
  • student je schopen číst články a noviny v čínštině, sledovat čínský film apod.
 • HSK úroveň 6
  • odpovídá CEF C2
  • 6000 slov


Zatímco zkouška HSK je složena z psané části a poslechu, zkouška HSKK 汉语水平考试口语, neboli Chan-jü šuej-pching kchao-š‘ kchou-jü, je zaměřená na mluvení. Má pouze tři úrovně:
 
 • HSKK začátečníci
  • odpovídá úrovním HSK 1 a HSK 2
  • uchazeč je schopný vést konverzaci o každodenních tématech a má osvojeny základní komunikační prostředky
 • HSKK mírně pokročilí
  • odpovídá úrovním HSK 3 a HSK 4
  • uchazeč je schopný vést konverzaci o každodenních tématech a má osvojeny základní komunikační prostředky
 • HSKK pokročilí
  • odpovídá úrovním HSK 5 a HSK 6
  • uchazeč perfektně rozumí čínsky a dokáže plynule vyjádřit své názory


Ačkoli se během zkoušky štětcem ohánět nemusíte, je kaligrafie báječný doplněk studia.


Jak se přihlásit


Po registraci na stránkách Chinese test a následném vyplnění a odeslání žádosti musí uchazeč uhradit bankovním převodem příslušný poplatek Konfuciově akademii UP. Ten musí být zaplacen zpravidla nejpozději čtyři až pět týdnů před samotnou zkouškou, jinak je žádost stornována z registračního centra v Pekingu. Po převodu peněz musí uchazeč odeslat na Konfuciovu akademii potvrzení o provedené platbě. Pak už stačí počkat na e-mail s výzvou a informacemi, kde a v kolik hodin se bude zkouška konat.

Na již zmiňovaných internetových stránkách Konfuciovy akademie najdou zájemci popis částí jednotlivých zkoušek a vzorové testy včetně zvukových nahrávek pro všechny úrovně. Na webu Chinese test jsou navíc pro jednotlivé úrovně k dispozici přehledy potřebné slovní zásoby. Přičemž od úrovně HSK 3 je potřeba znát nejen její mluvenou formu, ale i znaky.

 
Průběh samotné zkoušky


Na zkoušku si s sebou každý žadatel musí vzít obyčejnou tužku, občanský průkaz a vytištěnou přihlášku, tzv. Admission ticket. V případě písemné zkoušky HSK se všichni zájemci sejdou v jazykové učebně, kde jsou rozsazeni k jednotlivým stolům podle registračních čísel. Každý účastník dostane formulář, v němž vyplní své základní údaje - jméno, datum narození apod. Do téhož formuláře potom zaznamenává své odpovědi. Po zahájení uchazeči obdrží samotný test a lektoři pustí zvukovou nahrávku. Po absolvování všech částí testu si lektor vybere testy i formuláře od všech účastníků a ukončí zkoušku.

V případě ústní zkoušky HSKK je její průběh podobný. Liší se pouze ve spolupráci s nahrávkou a zvukovou technikou. Zatímco v případě písemné zkoušky HSK se nahrávka pouští z reproduktoru, u ústní zkoušky HSKK má každý uchazeč k dispozici sluchátka s mikrofonem, poslouchá nahrávku a zároveň nahrává slovní odpovědi na jednotlivé otázky. V učebně je během testu přítomno více uchazečů najednou, proto by měl každý zájemce o zkoušku HSKK počítat s tím, že může být rušen hovorem dalších kolegů. Ústní zkouška z čínského jazyka totiž neprobíhá způsobem, na který jsou studenti zvyklí u mezinárodních ústních zkoušek z německého nebo anglického jazyka.

Vyhodnocení testu a obdržení výsledků
 

Vyhodnocení testu trvá zpravidla pět týdnů, protože se archy s odpověďmi odesílají do Pekingu. Uchazeči se dozví výsledky po přihlášení na webových stránkách Chinese test, kde se ke zkoušce registrovali.

Zaslání samotných certifikátů trvá většinou další tři týdny, jelikož opět putují až z Pekingu. Ti, kteří zkoušku HSK či HSKK úspěšně absolvovali, si mohou certifikát buď vyzvednout na Konfuciově akademii v Olomouci, nebo se dohodnout na doručení poštou. V tom případě ovšem musí zájemce doručit na Konfuciovu akademii obálku formátu A4 s nadepsanou adresou a nalepenou poštovní známkou. 

Pokud si hodláte svůj životopis obohatit o certifikovanou zkoušku z čínského jazyka, směle do toho. V pátek 14. března byla spuštěna registrace na jarní termín, který proběhne v neděli 10. května. Zájemci se mohou přihlašovat a uhradit poplatek do 7. dubna 2014.


AUTOR ČLÁNKU: Kristýna Pavlačková
FOTO: Anstef - AsianStyle, konfucius.upol.cz

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9