Jak v Koreji bojují proti kouření?

13:00 | 17.09.2019 Eunka 0
Kouření škodí zdraví a způsobuje například rakovinu plic - tato věta není nikomu neznámá. Kuřáci jsou na celém světě, tudíž i v Koreji. Jak se v této zemi snaží snížit počet kuřáků? A co elektronické cigarety a kouření mladistvých? 
Ilustrační foto
Ilustrační foto FOTO: pixabay.com
Kuřáci mladších generací čelí výzvám odlišným od těch, které trápí předchozí generace, což podle zdravotnických odborníků vyvolává potřebu obnovených protiopatření proti kouření. Míra kouření v Koreji klesá, přičemž procento dospělých kuřáků dosáhlo v roce 2017 rekordně nízkých 38,1 procent. 

V červenci byla snaha vlády o podporu odvykání kouření podpořena zprávou Světové zdravotnické organizace o globální tabákové epidemii, která připisovala pokles míry kouření státem provozovaným službám. Bohužel jsou tu však mladší kuřáci a technologické inovace, kvůli kterým se objevují nové formy a možnosti závislosti. 

Na oslavách Světového dne bez tabáku - 31. května - se ministr zdravotnictví Park Neung-hoo zabýval novými výzvami, které přináší vývoj trendu kouření, a slíbil aktualizovanou politiku proti kouření, aby aktivně reagoval na inovace ve výrobě cigaret.

Když americká značka elektronických cigaret Juul v květnu zasáhla místní trh, ministerstvo zdravotnictví a sociální péče zavedlo nové plány, které by zabránily lákat k tomuto zlozvyku dospívající kuřáky, včetně zpřísněných předpisů ohledně online prodeje cigaret. "Pro online nákup tabáku bude vyžadováno ověření totožnosti, aby byl blokován přístup nezletilých," řekl Jeon Ga-eun, zástupce ředitele ministerstva pro podporu zdraví.

Ačkoliv jsou elektronické cigarety obecně považovány za méně škodlivé než tradiční cigarety, není to pravda. Pneumoložka Chun Eun-mee z univerzitního lékařského centra uvedla, že viděla mnoho pacientů, kteří věřili, že používání e-cigaret je bezpečnější než kouření běžných cigaret, což může být daleko od pravdy. Poté dodala: "Páry mohou být ještě nebezpečnější, protože se snadněji vstřebávají než kouř. Již existuje výzkum, že vaping vyvolává přecitlivělost průdušek."

Jedním z nepříznivých důsledků e-cigaret je to, že působí jako spouštěč k zahájení kouření. "Mnoho uživatelů elektronických cigaret nakonec kouří i běžné cigarety," řekla Chun. Průzkum ministerstva zdravotnictví z roku 2017 ukázal, že 80,8 procent kuřáků elektronických cigaret kouří také normální cigarety. 

Kuřáci ve věku 20 a 30 let jsou také méně odhodláni přestat kouřit kvůli nedostatku výrazných fyzických příznaků. Lee Yun-ki, (27 let), který kouří tři roky, uvedl, že zatím nemá žádné závažné příznaky a ani zdravotní obtíže. Podle pneumoložky Chun však nedostatek příznaků neznamená, že nedošlo k žádné újmě. "Neexistuje nic takového jako zdravý kuřák," řekla důrazně. 

Podle Park Sang-mina, praktického lékaře, který provozuje centrum pro odvykání kouření, je pravděpodobnější, že mladší kuřáci budou mít obavy z přibývání na váze po ukončení kouření. Jak to tedy je? Průzkum zjistil, že pouze 15,4 procent lidí, kteří přestali kouřit, zažilo během tříletého období přírůstek hmotnosti přes 5 kilogramů. Asi 34,3 procent lidí nezaznamenalo žádný nárůst hmotnosti a 23,6 procenta přibralo méně než 2 kilogramy.

Na co ministr zdravotnictví a odborníci poukazují? Na výhody. "Vaše plicní funkce se začínají zotavovat už měsíc po ukončení kouření a za devět měsíců se infekce dýchacích cest vyskytují méně často," řekla Chun. Zdraví je to nejdůležitější, to není třeba opakovat, to by si měl uvědomit každý. "Výskyt rakoviny plic je po 10 letech odvykání poloviční a po 20 letech riziko rakoviny klesne na úroveň podobnou jako u nekuřáků," uvedla na závěr pneumoložka: "Odvykání je prospěšné, a to i pro chronické kuřáky - ale zejména pro ty mladší."

Jak se toto téma dotýká vás? 

ZDROJ: koreaherald.com/Kim Arin

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9