Japonsko si zvolilo prvního gay politika do parlamentu!

17:37 | 29.07.2019 Shirayuki 0
"Toto ukazuje, že my, členové LGBT komunity, jsme tady," řekl politik Taiga Ishikawa po získání sedadla v Horní sněmovně parlamentu Japonska.
Taiga Ishikawa po svém zvolení
Taiga Ishikawa po svém zvolení FOTO: twitter.com/gaystarnews
Dne 22. července Taiga Ishikawa, aktivista za LGBT+ práva, vyhrál sedadlo v hlavní opozici Konstitučně demokratické straně Japonska.

"Ve volbách jsem se dovolával uznání LGBT lidí," sdělil politik po svém vítězství deníku Asashi Shimbun. "Mnoho lidí po celém Japonsku sesbíralo svou odvahu a zvolili mne. Toto ukazuje, že my, členové LGBT komunity, jsme tady."

Japonsko zvolilo minimálně 8 otevřeně LGBT politiků do postů v národních radách a parlamentů. Avšak jakožto silně konzervativní země stále nedovoluje uzavírat manželské svazky stejných pohlaví a ani zákony nechrání komunitu před diskriminací.

"Rád bych udělal, co bude v mých silách, abych uzákonil oba tyto problémy," řekl též Ishikawa. "Chci jakožto politik podporovat slabé lidi v této společnosti."

Ishikawa se v roce 2011 dostal na titulky novin, když se stal prvním otevřeně gay politikem v Japonsku. V roce 2013 se též stal prvním kandidátem tohoto druhu pro vedení parlamentu. Už v letech po roce 2000 se v zemi angažoval v podporování práv LGBT komunity.

Za svůj největší úspěch považuje založení organizace Peer Friends v roce 2004, která pomáhá spojovat LGBT+ členy po celém Japonsku, aby se necítili osaměle. "Přítel je vždy potřeba," řekl Ishikawa.

Jeho cesta z akvitisty do politiky byla podle něj "nepřetržitá". "Pokud je tu něco, co chci, udělám pro to cokoliv." Též se angažoval v mnoha LGBT+ skupinách po celém Japonsku, ve snaze uzákonit stejnopohlavní manželské svazky. Zmiňoval se například i o zavedení gender neutrálních šaten ve veřejných tělocvičnách.

Podle Ishikawy Japonsko trpí předsudky a nedostatkem porozumění vůči LGBT+ komunitě. Někteří lidé považují orientaci jinou než heterosexuální za nepřirozenou a dávají tomu za vinu snižování porodnosti v celé zemi. "Abychom zamezili takovýmto předsudkům, je nutné prezentovat a vnímat LGBT+ problémy jakožto záležitost lidských práv."

Co si o této novince myslíte? Bude to mít pro Japonsko a situaci komunity po celé Asii nějaké důsledky? Podporujete LGBT+ komunitu?

ZDROJ: gaystarnews.com

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9