Také v Koreji se řeší sexuální obtěžování na pracovišti

14:00 | 28.05.2019 Eunka 0
Setkali jste se někdy se sexuálním obtěžováním na pracovišti? Nejde o nic příjemného. Jak je na tom v tomto ohledu Jižní Korea, prozradil nedávný průzkum.
Ilustrační foto
Ilustrační foto FOTO: Youtube screen
Nedávný průzkum ukázal, že 8 ze 100 zaměstnanců ve veřejných službách nebo v soukromých společnostech v Jižní Koreji trpí sexuálním obtěžováním na pracovišti. Více než 80% obětí to však tiše snáší, mlčí a nic s tím nedělá. Zmíněný průzkum probíhal od dubna do prosince loňského roku a účastnilo se ho 9304 osob.

8,1 % dotazovaných odpovědělo, že byli na svém pracovišti alespoň jednou sexuálně obtěžováni. U jakých skupin lidí je větší pravděpodobnost, že se se sexuálním obtěžováním v práci setká? U žen, mladších zaměstnanců a brigádníků. Sexuální obtěžování přiznalo 14,2 % žen a 4,2 % mužů. 

Co se věku týče, nejčastěji byli obtěžovány osoby ve věku okolo 20 let. Dočasní zaměstnanci a brigádníci byli vystaveni obtěžování mnohem více než stálí zaměstnanci. Zkušenost s ním mělo 9,9% z nich. 

Průzkum se zaměřil i na to, jakým způsobem byly osoby na pracovištích sexuálně obtěžovány. 5,3% osob zmínilo slovní narážky na vzhled se sexuálním podtextem, 3,4% osob slýchalo oplzlé vtipy, 2,7 % obětí muselo při společenských akcích sedět vedle nadřízeného a nalévat mu pití, šlo tedy blízký kontakt, který často vede k nevyžádaným a nevhodným dotekům. Mezi pachateli bylo 83,6 % mužů a v 61,1% šlo o starší zaměstnance.

Průzkum také ukázal, že 81,6 % obětí mlčelo. Proč? Protože 49,7 % obětí to nepovažovalo za až tak velký problém a 31,8 % osob vědělo, že i kdyby to nahlásily, nic by se neřešilo. Lze tedy říci, že oběti nevěřily, že jejich zaměstnavatel problém vyřeší nebo jim uvěří. Bály se i možných následků v podobě posměchu nebo výpovědi. Navíc se 27,8 % osob, které obtěžování nahlásily, setkalo s dalším obtěžováním od zaměstnanců, kteří negativně vnímali to, že "žalovali".

Ministerstvo pro rovnost žen a mužů provádí průzkum sexuálního obtěžování každé tři roky. Ve srovnání s rokem 2015 se počet obětí zvýšil o 6,4 %. Co by mohlo být řešením? Ministerstvo plánuje zavést vzdělávací programy pro vedoucí pracovníky o tom, jak předcházet sexuálnímu obtěžování na pracovišti a jak reagovat na případné stížnosti obětí. 

Co si o této problematice myslíte? Jak byste sexuální obtěžování na pracovišti řešili vy? 

ZDROJ: koreabizwire.com

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9