Velký prostest v Indii v kostce

13:00 | 10.03.2021 KimSeoHwa 0
3 zákony o zemědělství spustily velkou lavinu protestů mezi indickými zemědělci. Rozhodli se opustit svá pole a vydat se protestovat do hlavního města na vůbec největší protest v historii země.
Když nebudou farmáři, nebude jídlo!
Když nebudou farmáři, nebude jídlo! FOTO: Wikimedia.com
Protest indických farmářů je dlouhotrvajícím protestem proti třem farmářským zákonům, které indický parlament přijal v září 2020. Farmářské odbory a jejich zástupci požadovali zrušení těchto zákonů a uvedli, že nepřijmou žádný kompromis.

Bývalý předseda vlády Manmóhan Singh během rozhovoru v roce 2004 uvedl, že země potřebuje druhou zelenou revoluci s využitím moderních pokroků. K čemuž je potřeba oživit indický výzkumný zemědělský systém, indický systém rozšíření a také indický úvěrový systém. Tvrdil, že čím více se komercializuje indické zemědělství, tím více potřebují indičtí zemědělci přístup na komerční trhy. Podle něj existují také další rigidity kvůli celému současnému marketingovému režimu zavedenému ve 30. letech, který brání indickým farmářům prodávat produkty tam, kde dosahují nejvyšší návratnosti. Jeho záměrem bylo odstranit všechna znevýhodnění, která brání Indii v realizaci jejího obrovského potenciálu jako jednoho velkého společného trhu. Tohoto se pak chytil premiér Modi, odkazujíc se na tento názor Manmóhana Singha a tvrdí, že jeho předchůdce o tom mluvil a teď je čas, aby on sám s tím něco udělal.V roce 2017 pak vydala ústřední vláda modelové zemědělské zákony. Po určité době se ale zjistilo, že řada reforem navrhovaných v zákonech nebyla ze strany jednotlivých států provedena. A tak byl v červenci 2019 zřízen výbor složený ze sedmi hlavních ministrů, který měl dohlížet na jejich zavádění. V souladu s tím vyhlásila indická ústřední vláda v prvním červnovém týdnu 2020 tři nařízení, která se mimo jiné zabývala reformami zemědělských produktů, jejich prodejem, hromaděním, zemědělským marketingem a smluvním zemědělstvím. Tyto návrhy zákonů byly 20. a 22. září přijaty Rádžja Sabhá, což je horní komora (rada států), dvoukomorového parlamentu (= druhá je tzv. dolní sněmovna Lók Sabhá, nebo-li sněmovna lidu). Opozice žádala o poslání návrhů k dalšímu pezkoumání, které bylo odmítnuto. Doslova řekl Singh Bajwa, že jeho strana nepodepíše rozsudek smrti zemědělcům v Indii. Ignorujíce žádost opozice o přezkoumání zákonů, které podle některých zničí některé zemědělce, bylo rozhodnuto a prezident Indie dal svůj souhlas podpisem návrhů zákonů 28. září, čímž je proměnil v akty. Zákonnost těchto aktů pak byla zpochybněna, protože zemědělství i trhy spadají pod takzvaný seznam států.

Tři zákony:

Zákon o obchodu a obchodu se zemědělskými produkty (propagace a usnadnění): rozšiřuje rozsah obchodních oblastí zemědělských produktů z vybraných oblastí na „jakékoli místo produkce, sběru a agregace“. Umožňuje elektronické obchodování a elektronický obchod s produkcí plánovaných zemědělců. Zakazuje vládám států vybírat jakékoli tržní poplatky, odvody nebo poplatky zemědělcům, obchodníkům a elektronickým obchodním platformám za obchod s produkty zemědělců prováděný v „oblasti mimo obchod“.

Dohoda mezi zemědělci (zmocnění a ochrana) o zajištění cen a zákon o zemědělských službách: vytváří rámec pro smluvní zemědělství prostřednictvím dohody mezi zemědělcem a kupujícím před výrobou nebo chovem jakékoli zemědělské produkce. Stanoví tříúrovňový mechanismus urovnávání sporů: smírčí senát, pododborový soudce a odvolací orgán.

Zákon o základních komoditách (změna): umožňuje středisku regulovat určité položky potravin v mimořádných situacích, jako je válka nebo hladomor. Vyžaduje, aby uvalení jakéhokoli limitu zásob na zemědělskou produkci bylo založeno na růstu cen.

Farmářské odbory se domnívají, že zákony otevřou prodej a marketing zemědělských produktů mimo Výbor pro trh zemědělských produktů (=Výbor pro trh se zemědělskými produkty je zřízený vládami států v Indii, a má zajistit, aby byli zemědělci chráněni před vykořisťováním velkými maloobchodníky, a zajistit, aby rozpětí cen z farmy na maloobchodní prodej nedosahovalo příliš vysokých úrovní). Zákony dále umožní mezistátní obchod a podpoří elektronické obchodování se zemědělskými produkty. Nové zákony také brání vládám států vybírat tržní poplatky, odvody nebo poplatky za obchodování mimo trhy výboru. Toto vše vedlo zemědělce k přesvědčení, že zákony „postupně povedou ke zhoršení situace a nakonec ukončí systém mandi (Systém v němž hlavní úlohu hraje právě výbor)“, a tím také k myšlence, že „budou zemědělci vydáni na milost a nemilost podnikům“. Farmáři se dále domnívají, že zákony ukončí jejich stávající vztahy s malými zemědělskými podnikateli - zprostředkovateli, kteří jednají jako prostředníci tím, že poskytují finanční půjčky, zajišťují včasné nákupy a slibují přiměřené ceny svých plodin. Protestující farmáři také věří, že zničení systému mandi podpoří zrušení nákupu jejich plodin za minimální podpůrnou cenu a tím jejich podnikání zlikvidují. Proto třeba požadují, aby minimální ceny podpory byly vládou garantovány písemně. Požadavky zemědělců jsou mimo jiné, kromě požadavku na svolání zvláštního zasedání parlamentu za účelem zrušení zákonů o farmách, také například snížení cen nafty pro zemědělské použití o 50%, nebo zrušení komise pro řízení kvality ovzduší v NCR (=National Capital Region) a navazující vyhlášku 2020 a zrušení trestu a pokuty za vypalování strniště a s tím související propuštění farmářů zatčených za pálení strniště v Paňdžábu. 

Vláda 21. ledna 2021 nabídla, aby zůstaly zemědělské zákony po dobu 18 měsíců na zkoušku, což zemědělci odmítli. Postupně média přinášeli zprávy, kdy 5.12.2020 latilo, že zeměělci nepřijmou nic jiného než zrušení těchto zákonů a že toto bude platit a že toho dosáhnout ať to stojí co to stojí. Zároveň to mělo být vše v míru a bez násilí.

V Paňdžábu začaly nejprve malé protesty v srpnu 2020, kdy byly tyto návrhy zveřejněny. Teprve po přijetí aktů se k protestům proti reformám přidalo více farmářů a zemědělských svazů po celé Indii. Dne 25. září 2020 zemědělské odbory po celé Indii vyzvaly k protestu proti těmto zákonům o farmách Bharat Bandh (doslovně k celonárodní stávce). Nejrozšířenější protesty se konaly v Paňdžábu, Haryjáně a západním Uttarpradéši, ale demonstrace byly hlášeny také v Karnátaka, Tamil Nadu, Uríse, Kérale a dalších státech. Nejprve zahájili zemědělci kampaň „Rail roko“ při níž byla ovlivněna vlaková doprava do a z Paňdžábu, kdy byla úplně zastavena. Farmáři prodloužili kampaň až do 23. října, kdy se některé zemědělské odbory rozhodly kampaň odvolat, protože zásoby hnojiv a dalšího zboží ve státě začaly docházet.

Poté, co se farmářům nepodařilo získat podporu vlád jednotlivých států, rozhodli se tlačit na ústřední vládu pochodem do Dillí. Dne 25. listopadu 2020 se policisté na hranicích města setkali s protestujícími z kampaně Dilli Chalo „Pojďme do Dillí“. Nutno dodat, že ačkoliv zemědlci protestují celou dou mírumilovně, policie použila slzného plynu a vodních děl, rozkopala silnice a použila vrstvy barikád a pískových zábran k jejich zastavení. Zemřelii nejméně tři farmáři. Uprostřed těchto střetů  média přiesla zprávu o akci mladíka, který skočil na policejní vodní dělo namířené na protestující farmáře a vypnul jej. Později byl obviněn z pokusu o vraždu.Ústřední vláda Indie oznámila, že bude diskutovat o budoucnosti nových zákonů o farmách dne 3. prosince 2020, a to navzdory požadavku protestujících, aby rozhovory proběhly okamžitě. Bylo rozhodnuto, že vláda bude hovořit pouze s vybranou skupinou zemědělských svazů. Předseda vlády by na tomto setkání nebyl přítomen. Kisan Mazdoor Sangharsh Committee, přední farmářská organizace, se z těchto důvodů odmítla připojit k tomuto setkání. Zatímco Středisko chtělo, aby se zemědělci přestěhovali z Dillí na místo protestů v Burari, zemědělci upřednostňovali pobyt na hranicích.

Farmářské odbory oznámily, že 4. prosince spálí podobizny premiéra Modiho a vůdců korporací. Významné osobnosti začaly oznamovat své plány na vrácení svých cen a medailí získaných od ústřední vlády. Dne 7. prosince oznámili zemědělci svůj plán uspořádat 8. prosince národní stávku Bharat Bandh. Poté, co se na jednání s ústřední vládou dne 5. prosince nepodařilo najít řešení, potvrdili zemědělci své plány na národní stávku 8. prosince. Další jednání byla plánována na 9. prosince, kdy odbory zemědělců odmítly vládní návrhy na změny zákonů, přestože Středisko v písemném návrhu zajistilo minimální cenu podpory pro plodiny.13. prosince policie v Haryjáně zabarikádovala hranice s Rádžasthánem ve snaze zabránit farmářům pochodovat do Dillí, na což odpověděli zemědělci tím, že seděli na silnici a na protest blokovali dálnici Dillí - Jaipur.

Dne 26. ledna uspořádaly desítky tisíc zemědělců protestujících proti zemědělským reformám přehlídku s velkým konvojem traktorů a jeli do Dillí. Farmáři jeli v dlouhých řadách traktorů, jezdili na koních nebo pochodovali pěšky. Přehlídka začala od Singhu Border, Tikri Border a Ghazipur v Dillí na trasách schválených policií. Farmářům byl zakázán vstup do centrální části města, kde se konal oficiální průvod ke Dni republiky. Ve výchozím bodě hranice Singhu se podle policejních odhadů shromáždilo kolem 7000 traktorů.

Kolem 8 hodin ráno, několik hodin dříve od povoleného času, se farmáři začali shromažďovat odděleně na hranicích Ghazipuru, Singhu a Tikri. Shromáždění tahačů bylo zahájeno od hranice Singhu a bylo určeno následovat rozhodnutou trasu. Jak však přehlídka postupovala, odchýlila se a pochodovala na jiné cesty. Demonstranti pochodovali směrem ke stanici metra ITO a do centra města a prorazili barikády. Policie použila slzný plyn a vodní děla a obvinila protestující farmáře vedoucí ke střetům. Bylo uzavřeno několik stanic metra.

Demonstranti dokonce vstoupili do Rudé pevnosti v Dillí a jeden z farmářů byl viděn šplhat na stožár před pevností a zvednout náboženskou vlajku sikhů Nishan Sahib na stožár. Střet mezi policií a zemědělci způsobil také škody na zařízeních uvnitř pevnosti. Bylo zraněno 394 policistů a tisíce farmářů, 30 policejních vozidel bylo poškozeno a internetové služby byly na několik hodin pozastaveny v několika částech Dillí a regionu NCR. Policii trvalo několik hodin vyklizení areálu pevnosti. 

Po tomto střetu zkonstruovala policie cementové barikády, vykopala příkopy a stmelila hřebíky na všech třech hranicích, kde farmáři nadále protestují. Barikování a policie omezila pohyb místních obyvatel, farmářů i novinářů na místa protestů. Na hranici Ghazipuru vůdci farmářů tvrdili, že byla přerušena dodávka vody a elektřiny.K 28. lednu policie v Dillí uvedla, že byla podána různá oznámení trestních činů týkajících se případů násilí a zatkla několik lidí. Při násilí ze strany demonstrantů, kteří použili obušky a ostré zbraně, bylo zraněno více než 300 policistů. Násilí a zvedání náboženské vlajky na hradbách Červené pevnosti přimělo Bharatiya Kisan Union (Bhanu) a Celoindický Kisan Sangharsh Koordinační výbor rozhodnout o ukončení protestu farmářů. Sharad Pawar, vůdce nacionalistické Kongresové strany a kapitán Amarinder Singh, hlavní ministr Paňdžábu, odsoudili násilí.

Shetkari Sanghatana, svaz zemědělců v Maharashtra, podporuje zákony a chce, aby trh rozhodoval o cenách zemědělských komodit. Tvrdí, že minimální ceny ve skutečnosti farmáře oslabily, místo aby jim pomohly. Sanghatana požaduje, aby vláda přestala zasahovat do trhu se zemědělskými komoditami, aby zemědělci nemuseli být závislí na těchto minimálních cenách.

Velkou kritiku sklidila zahraniční média za zkreslování protestů.

ZDROJ:KimSeoHwa/asianstyle.cz, thehindubusinessline.com, indiatoday.in, financialexpress.com, ruralindiaonline.org, theprint.in, businesstoday.in
FOTO: wikimedia.org

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9