Krajanské sdružení Číňanů žijících v ČR

18:54 | 28.12.2012 Mei 12
Krajanské sdružení Číňanů žijících v České republice bylo jako samostatný a nezávislý právní subjekt založeno v roce 1998 z podnětu několika Číňanů, kteří dlouhodobě žili v ČR.
Děti z Čínské mezinárodní školy v Praze
Děti z Čínské mezinárodní školy v Praze FOTO: I. Mužíková (wushucentrum)
Hlavní cíle Krajanského sdružení Číňanů žijících v ČR jsou například pomoc při začlenění Číňanů do české společnosti a vytváření lepších podmínek k jejich práci a studiu. "Dlouhodobě hodlá přispívat k rozvoji vzájemných kulturních, ekonomických, vědecko-pedagogických či tělovýchovných kontaktů, napomáhat vzniku různých organizací a spolků sloužících cílům sdružení.“[1] Finance čerpá z členských a dobrovolných příspěvků a také z výdělečné činnosti.

Představenstvo sdružení je voleno na valném shromáždění a má 11 členů a jednoho náhradníka. Práci představenstva kontroluje tříčlenná kontrolní komise. V prvním období byla předsedkyní sdružení paní Tchang Jün-ling Rusková.Jedním z prvních počinů sdružení bylo založení "Salonu orientálního umění“. Tam se dala zakoupit například kaligrafie a kaligrafické pomůcky nebo také čínské obrázky. Také se zde dal zakoupit čínský porcelán a keramika, čínské čaje, dále předměty z hedvábí a modrotisku a další čínské zboží.

"Členství ve sdružení se řídí 'principem krve', tedy členem se může stát každý zájemce, v jehož žilách koluje čínská krev bez ohledu na státní příslušnost. Rovněž je také možné kolektivní členství pro podniky či organizace zřízené takovýmito zájemci. Kromě této hlavní podmínky musí člen splňovat i další požadavky, jako například platné povolení k dlouhodobému pobytu v ČR nebo české občanství, věk nad 18 let, trestní bezúhonnost, doporučení nejméně jednoho člena sdružení atd.“[2]Jedním z hlavních cílů Krajanského sdružení je hájit práva Číňanů žijících v ČR a pomáhat jim jednat s českými úřady. "Mezi svými prvními výsledky uvádí jeho vedení například úspěšné získání víza pro příbuzné jedné členky, vyřešení 'konkurenčních' problémů čínského podnikatele v oblasti rychlého stravování, zastupování čínského občana před českým soudem i oficiální setkání s nejvyššími českými vládními představiteli odpovědnými za práci s národními menšinami.“[3]

Sdružení se snaží o prospěch při spolupráci mezi čínskými a českými podnikateli. Nabízí pomoc také členům české společnosti a pomoc při získávání obchodních kontaktů v Číně.

Krajanské sdružení Číňanů žijících v ČR se rovněž podílí na různých akcích.

"V roce 2001 uspořádalo sdružení dvě velká komunitní setkání u příležitosti čínského Nového roku a podzimních svátků spojených s oslavami státního svátku ČLR.“[4]
ZDROJE:
[1]OBUCHOVÁ, L.:  Čínská komunita u nás. Informační zpravodaj Česko-čínské společnosti 1999, r. 5., č. 2/3, s. 8
[2]tamtéž
[3]OBUCHOVÁ, L.:  Čínská komunita u nás. Informační zpravodaj Česko-čínské společnosti 1999, r. 5., č. 2/3, s. 8
[4]OBUCHOVÁ, L.: Čínská komunita v České republice 2001. Praha, Orientální ústav AV ČR 2002, s. 404

FOTO: Wushucentrum, Mei

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9