Česko-korejská společnost [Rozhovor]

18:00 | 06.10.2014 Saki 0
Spousta z vás již určitě slyšela o Česko-korejské společnosti. Ale co je tato organizace zač a co je její hlavní prací? Naše redaktorka vyzpovídala na Korejských dnech ve Frýdku Místku předsedkyni Mgr. Janu Hajzlerovou, aby se dozvěděla více.
ČKS
ČKS FOTO: upraveno Saki
Mohla byste našim čtenářům, pro začátek, povědět něco o Česko-korejské společnosti?

Je to nezisková organizace a formálně dle české legislativy zapsaný spolek Česko-korejská společnost (pozn. redaktora: dále jen ČKS), funguje od roku 1990. To byl rok, kdy Česká republika a Korea uzavřely smlouvu o vzájemných diplomatických stycích. Od tohoto roku máme tedy nějaké první oficiální diplomatické styky s Jižní Koreou – Korejskou republikou. V té době již samozřejmě fungovala koreanistika na Univerzitě Karlově, která je mimo jiné nejstarší koreanistikou v Evropě - byla založena v 50. letech, kdy v jiných zemích koreanistiky ještě vůbec nebyly.

Po zahájení těchto diplomatických styků začalo být postupně v 90. letech větší množství organizační agendy, která byla mimo akademickou, ale i diplomatickou úroveň, a tak vedle koreanistiky na FF UK a korejského velvyslanectví vznikla ČKS jako třetí instance zabývající se Koreou, konkrétně podporující kulturní výměnu mezi naší zemí a Koreou. Lidé, kteří u jejího zrodu stáli, byli blízce spjatí právě se Seminářem koreanistiky nebo patřili do diplomaticko-obchodních kruhů.

O jakou Koreu vlastně jde?

Je třeba vysvětlit, jakou Koreu má ČKS ve svém názvu na mysli. Ti, kteří umí korejsky a znají např. naše webové stránky, ví, že do korejštiny ČKS nepřekládáme jako Čekcho-hanguk hjophö, jak někdy od svých korejských kolegů slýcháme, ale jako Čekcho-kchoria hjophö. Slovo kchoria je vlastně trochu něco, čemu se dnes říká konglish – anglické slovo přepsané do korejského písma. Odkazujeme tím na anglické pojmenování Korea, které se v raných dobách novověku postupně (přes přepis čínských znaků Marcem Polem) v anglicky mluvících, resp. západních, zemích vžilo jako označení pro tehdejší království Korjo. Vyhýbáme se tak pojmům hanguk, kterým označují Koreu Jihokorejci (tj. občané Korejské republiky) i čoson, jak označují Koreju Severokorejci z Korejské lidově demokratické republiky.

ČKS tedy není česko-jihokorejská, ani česko-severokorejská, ale vnímá Koreu jako jeden národ sídlící na Korejském poloostrově (což je ostatně představa, kterou sdílí jak Jižní, tak i Severní Korea). Domnívám se, že název ČKS tak velmi dobře ilustruje i onu do jisté míry schizofrenní situaci naší země, kterou v minulosti pojily velmi silné vazby ke Koreji Severní a která je dnes klíčovým evropským obchodním a kulturním partnerem Koreje Jižní. Naše „severokorejská“ minulost, kterou nemůžeme popřít a na kterou bychom ani neměli zapomínat, se spojuje s naší čím dál více „jihokorejskou“ budoucností (možná spíš už přítomností), na kterou aspirují naši současní politici a businessman. Spíš než přikláněním se k jedné či oné, však ČKS svým názvem dává najevo svoji podporu ideji sjednoceného korejského národa a odkazuje na možnou roli naší země v korejsko-korejském dialogu. (pozn. redaktora: Československo pomáhalo Severní Koreji za Korejské války, i po ní, nebo také působilo při podpisu příměří mezi Severní a Jižní Koreou).

Jaké jsou hlavní cíle ČKS?

Cíle Česko-korejské společnosti jsou v zásadě dva. Prvním je podpora a rozvoj jakýchkoliv kontaktů mezi občany a institucemi České republiky a Koreje. Tak například pokud se vy jako studentka publicistiky v Ostravě na nás obrátíte s prosbou o radu, jak vyjet studovat do Koreje, budeme se vám všemožně snažit pomoci propojit vás s korejskými univerzitami nebo alespoň poskytnout relevantní informace. Tohle by byla taková mikro-úroveň. Na té celostátní to pak jsou zejména poptávky různých korejských institucí a firem o informace a propojení s českými subjekty, např. když nám jihokorejská galerie napíše s prosbou, jak nejlépe zorganizovat výstavu korejského moderního umění v Praze, a my jim sjednáme spolupráci s českým muzeem nebo galerií. Jsme tedy takovým mediátorem mezi Koreou a ČR a facilitátorem česko-korejské spolupráce. Nejčastěji tato naše činnost probíhá v oblasti spolupráce kulturní (výstavy, představení, koncerty) a obchodní (české firmy hledají korejské partnery nebo chtějí exportovat do Koreje), výjímkou nejsou ani projekty na poli sportu, vzdělávání nebo politiky.

Druhým našim cílem je představovat Koreu v ČR. Plánujeme, koordinujeme a organizujeme řadu aktivit, díky kterým se Češi dozvídají o Koreji, ať již to je např. tradiční i moderní kultura (organizujeme Korejské dny ve Frýdku-Místku, Ostravě, Praze a dalších městech), korejská kuchyně (vedeme databázi korejských restaurací), korejský jazyk (máme svoje vlastní Jazykové centrum ČKS, které např. pořádá setkání českých koreanistů a korejských bohemistů), film (Filmový klub ČKS promítá každý měsíc na FAMU jihokorejské a severokorejské filmy) nebo další aspekty Koreje. Za tímto účelem pořádáme různé dny korejské kultury, přednáškové cykly, workshopy, kulaté stoly a setkání Čechů a Korejců.

Jaké byly a budou vaše letošní aktivity?

V posledních několika letech se ČKS soustředí kromě svých hlavních programových aktivit také na revitalizaci svého pracovního týmu, nově vypisujeme každoroční pracovní stáže v ČKS, na které se loni přihlásil velký počet zájemců, ze kterých jsme vybrali šikovné studenty, kteří nám pomáhali s PR, event managementem apod. Každý stážista má svého mentora, pracuje v česko-korejském týmu a po úspěšné stáži obdrží certifikát, což jsou asi hlavní faktory, proč měli stáže úspěch. Letos je v říjnu vyhlašujeme znovu.

Kromě slavnostních prvních ročníků Korejských dnů ve Frýdky-Místku (proběhly 19. - 20. září) a v Praze (22.- 23. listopadu 2014 v Národní galerii v Praze), opět proběhnou také úspěšné Česko-korejské dny v Ostravě (7.- 8. listopadu 2014 v Domě kultury města Ostravy).

Významným projektem je také mezinárodní akademická konference, kterou za podpory Academy of Korean Studies v Soulu pořádáme v Praze (28.- 29. listopadu 2014) a na kterou přijedou odborníci s Evropy i z Koreje reflektovat přijetí a vliv korejské populární kultury v ČR a ve střední Evropě. Všechny zájemce o hallyu tedy zveme k bezplatné účasti na konferenci stejně tak, jako případné vybrané studenty k prezentaci jejich příspěvků na související témata.

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9