TOP 10 nejohroženějších zvířat v Číně

15:07 | 15.02.2014 Peťul_TripleS 5
Více a více zvířat v Číně je označeno jako ohrožené druhy kvůli dopadům přírodních katastrof a lidské činnosti. Na deset z nich se nyní podíváme v tomto článku.
Langur čínský
Langur čínský FOTO: travel.sina.com.cn
Většina ohrožených druhů lze nalézt pouze v rezervacích. Klíčem k záchraně ohrožených zvířat je navrácení bezpečného prostředí pro ně.

# 10 Jelen miluJelen milu, vzácné zvíře, byl poprvé nalezen v Číně před více než 2 000 lety. Tento mokřadní druh byl známý pro svůj jedinečný vzhled mající velbloudí krk, oslí ocas, kopyta jako kráva a jelení rohy. Číňané často toto zvíře nazývali jako Sibuxiang - Čtyři rozdíly.

Stav:

Dle Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) je jelen milu v divočině vyhynulý. Zbývající žijí v zajetí. V Číně se v současné době nachází 1 600 jelenů milu.

Geografické rozložení:

Později v 80. letech minulého století byli jelenové milu opět zavedeni do Číny a úspěšně rozmnoženi. Nyní lze jeleny milu žijící v zajetí nalézt v Pekingu, Dafeng, Tianezhou a Yuanyang.

Možná nevíte:

Jelen milu vyhynul v Číně na přelomu 20. století a tak to bylo až do roku 1985, kdy se 22 jedinců vrátilo z Británie. Byli drženi v opatství Woburn vévody Bedforda.

Jelen milu původně obýval severovýchodní a východostřední Čínu, ale zřejmě vyhynul v divočině před nejméně 1 000 lety. Hlavním důvodem poklesu jelena milu v divočině je pravděpodobně lov.

V průběhu 19. století francouzský misionář a přírodovědec Otec David pozoroval zvířata v posledním zbývajícím čínském stádu. Tato zvířata vzbudila v Evropě velký zájem a následně vyústila v převezení zvířat do Evropy.


# 09 Čiru (antilopa tibetská)Tibetské antilopy váží okolo 45 - 60 kilogramů. Mají robustní tělo s širokou a dlouhou hlavou a statnými ústy. Jejich nosní část je široká a mírně vyvýšená. Mají krátký ocas, ale silné proporce končetin. Až na tvář jsou pokryty huňatou, měkkou a hustou srstí. Zajímavostí je, že při chůzi drží svoji hlavu vysoko. Samci tohoto druhu mají dlouhý, rovný a lesklý roh, který běžně dorůstá do délky 60 centrimetrů. Samice antilopy jsou bezrohé.

Stav:

V roce 1996 byla tibetská antilopa dle Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) uvedena jako zranitelná. Tento stav byl aktualizován na ohrožený v roce 2000. Tento druh je také uveden v Dodatku úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) od roku 1979. Odhaduje se, že v Číně žije okolo 100 000 tibetských antilop.

Geografické rozložení:

Čínský průzkum zjistil, že hustota rozložení tibetské antilopy také známé jako Čiru v jihozápadní provincii Qinghai v roce 1986 byla 0,2 až 0,3 na kilometr čtvereční. Stáda čítající více než 2 000 jedinců byla nalezena v roce 1991 ve východní části přírodní rezervace Changtang. V roce 1994 byl odhadovaný počet tibetských antilop obývající horské prostředí Kunlun okolo 43 700. V uplynulých letech je nikdo neviděl ve stádech čítající 2 000 jedinců.

Možná nevíte:

Tibetské antilopy obvykle obývají pahorkatiny s výškou 3 400 - 5 500 metrů. Často se pohybují na pastvinách v blízkosti vody ráno a za soumraku. Samci a samice antilopy žijí v různých skupinách od dvou do šesti nebo dokonce desítky až stovky. Mají citlivý sluch a citlivé zrakové schopnosti a obvykle se objevují na odlehlých a nepřístupných místech. Migrují na dlouhé vzdálenosti. Jí hlavně trávu. Období říje je v pozdní zimě a na jaře, kdy samci antilopy zlostně bojují kvůli samicím antilopy. Rodina se obvykle skládá z jednoho samce a několika samic a pouze jednoho dítěte za období páření.


# 08 Jeřáb černokrkýLatinské jméno jeřába černokrkého je Grus nigricollis. Jeřáb černokrký je velký brodící se pták s tělem o délce 120 centimetrů. Barva jeho těla se pohybuje od stříbřité šedé po bílou.

Stav:

Jeřáb černokrký byl uveden jako zranitelný Mezinárodní unií pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) v roce 1994. V Číně bylo v roce 2003 nalezeno 3 562 jeřábů černokrkých v Yunnan a západním Guizhou a v Tibetu v roce 2009 okolo 6 940 jedinců.

Geografické rozložení:

Jeřáb černokrký obvykle přezimuje v provinciích Sichuan, Yunnan a Guizhou a rozmnožuje se v Tibetu, provinciích Qinghai a Gansu v Číně. Jeřába černokrkého také můžete nalézt v zemích jako Bhútán, Indie či Vietnam.

Možná nevíte:

Je to jediný jeřáb vyrůstající a množící se v náhorních plošinách v nadmořské výšce 2 500 - 5 000 metrů. Obvykle žijí v mokřadech, jezerech a přepadových oblastech. Živí se kořeny a výhonky zelených rostlin, pak také měkkýši, hmyzem, žábami, rybami apod.

Každý březen se odebírají na náhorní plošinu Yunnan-Guizhou, kde přezimují a letí na sever do prérií a bažinatého terénu náhorní plošiny Qinghai-Tibet a začínají se rozmnožovat na konci dubna. Hnízda si obvykle staví z trávy nebo bláta v bažinatém terénu. Průměrný počet vajec během jednoho rozmnožování jsou 2 a inkubační doba trvá asi 31 - 33 dnů.


# 07 Aligátor čínskýAligátor čínský, také známý jako Yangtze Alligator, byl hojně se vyskytující před více než 230 miliony let především na východním pobřeží. Ale teď s populací okolo 150 ve volné přírodě je uveden jako nejohroženější druh světa.

Stav:

Čína dala aligátora čínského na nejvyšší příčku svého seznamu ochrany. V roce 1979 byl v Anhui zřízen Výzkumné středisko pro chov aligátora čínského. Od té doby vzrostl jejich počet z 200 na více než 10 000.

Geografické rozložení:

Aligátoři čínští se nachází v dolním toku řeky Yangtze v jižní části provincie Anhui a v některých částech provincií Zhejiang a Jiangsu.

Možná nevíte:

Aligátoři čínští jsou dobří v plavání a vyskytují se ve vodě. Budují svá doupata v husté trávě v jezerech a mělčinách. V zimě obvykle zůstávají ve svých doupatech a vajíčka kladou v červenci a srpnu.

Aligátoři čínští jsou noční zvířata. Často jedí měkkýše a ryby, ale je známo, že chytají ptáky a savce, když mají příležitost. Vzhledem k téměř veškeré ztrátě mokřadů v povodí řeky Yangtze je aligátor čínský v přírodě téměř vyhynutý. V posledních 30 letech došlo k pozoruhodnému úspěchu v umělém chovu aligátorů čínských.


# 06 Bažant mandžuskýBažant mandžuský má délku těla okolo 96 centimetrů. Pera jsou převážně zbarvená do tmavé hnědé.

Stav:

Bažant mandžuský je Mezinárodní unií pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) uveden jako ohrožený druh. V Číně se vyskytuje jich asi 2 000.

Geografické rozložení:

Převážně se vyskytuje v provinciích Shanxi a Hebei a v Pekingu.

Možná nevíte:

Bažant mandžuský se vyskytuje v houštích se spoustou trávy nebo v lesích. Živí se semeny, listovými pupeny, pupeny borovic apod. Staví si hnízda v zapadlých místech mezi borovicemi, břízami nebo keři. Průměrný počet vajíček během jednoho období je 6 - 8. Vejce jsou různé barvy a to hlavně světle hnědé až světle modré. Inkubační doba trvá asi 24 - 25 dnů.


# 05 Ibis čínskýIbis čínský dosahující délky 80 centimetrů má dlouhý zobák a červené tváře. Jeho hlava je částečně holá a má hřeben bílých per na zátylku.

Stav:

V posledních 30 letech se populace tohoto druhu v přírodě zvýšila ze sedmi jedinců na 700 ptáků a dalších 700 z nich žije v zajetí.

Geografické rozložení:

Ibis čínský objevující se v Číně, Japonsku, Rusku a KLDR skoro vymizel v šedesátých letech minulého století v důsledku nadměrného plenění a ničení přirozeného prostředí a byl nově objeven v Yangxian, severozápadní čínské provincii Shaanxi v roce 1981.

Populace ibisu čínského byla rozšířena na 1 400 v provincii Shaanxi díky třem desítkám let ochrany.

Možná nevíte:

Ibis čínský žije na pevnině a v mokřadech. Dělá si vlastní hnízda na vrcholcích stromů na kopcích. Ibis čínský obvykle jí žáby, malé rybky, kobylky, říční plže a bahenní ryby.

Ibis čínský obvykle upevňuje své hnízdo, když nastává doba páření. Pták klade 3 až 4 vajíčka v dubnu. Samec a samice se střídají v chovu. Když se nový přírůstek narodí, starají se o jeho stravu oba rodiče. Po měsíci od narození se mladý ibis čínský začíná učit létat a shání si stravu.


# 04 Tygr čínskýTygr čínský je původem z centrální a jižní oblasti Číny. Samec tygra čínského váží okolo 149 - 225 kilogramů a váha samice se pohybuje okolo 90 - 120 kilogramů. Tento druh je v nebezpečí vyhynutí.

Stav:

Tygr čínský byl prohlášen jako jeden z deseti nejohroženějších zvířat na světě. Tygr čínský nebyl spatřen ve volné přírodě více než 25 let. Šance na jeho přežití v divočině jsou minimální kvůli ztrátě přírodních stanovišť a lovu. Uvádí se, že 98 jedinců tygra čínského žije v Číně v zajetí.

Geografické rozložení:

Počet tygra čínského byl kdysi počítán na tisíce v celé jižní a centrální Číně. Ale mnozí odborníci se domnívají, že v současné době se ve volné přírodě nevyskytuje.

Možná nevíte:

Tygr čínský přebývá v lesích a horských oblastech. Nežije ve skupinách a často je aktivní v noci. Má dobrý čich a velmi rychlé pohyby. Tygr čínský je dobrý v plavání spíše než v lezení. Obvykle jí čerstvé maso volně žijících medvědů, divokých volů a jelenů. Těhotenství trvá 103 dnů a často se rodí okolo 2 až 3 mláďat. Umělý chov tygra čínského začal v roce 1963 v parku Qianling v Guiyang, provincii Guizhou.


# 03 Langur čínskýLangur čínský je jedním z nejkrásnějších a vzácných zvířat nalezených na světě. Tyto opice dostaly své jméno díky krátkému pahýlu nosu na kulatém obličeji s nosními dírkami uprostřed. Mají poměrně pestrou a dlouhou srst a to zvláště na ramenou a zádech. Rostou do délky 51 - 83 centimetrů s ocasem 55 - 97 centimetrů.

Stav:

Langur čínský je uveden na červeném seznamu Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) od roku 2008. V současné době biologové identifikují tři poddruhy této opice. Dle IUCN se vyskytuje v Číně asi 16 000 langurů čínských.

Geografické rozložení:

Langur čínský se vyskytuje v Gansu, Hubei, Shaanxi a Sichuan v západocentrální Číně.

Možná nevíte:

Čínské jméno langura čínského je „sichuanská zlatovlasá opice“ (川金丝猴). Tyto opice vydrží chladnější průměrné teploty. Langur čínský přizpůsobuje svoji stravu měnícímu se ročnímu období, ale hlavním zdrojem jeho potravy jsou lišejníky.


# 02 Delfínovec čínskýDelfínovec čínský pocházející z Číny je v extrémně vysokém riziku vyhynutí a může vyhynout v důsledku zhoršení svého životního prostředí ve středním a dolním toku řeky Yangtze.

Stav:

Delfínovec čínský je uveden jako kriticky ohrožený druh Mezinárodní unií pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) z roku 1996. V roce 2002 bylo zvíře naposledy spatřeno a průzkum ohroženého zvířete v roce 2006 se nezdařil a žádný nebyl nalezen.

Geografické rozložení:

Delfínovec čínský, nazývaný také jako „obří panda ve vodě“, je nejvzácnější delfín na světě. Žije pouze v řece Yangtze, nejdelší řece v Číně.

Možná nevíte:

Delfínovec čínský může žít jen ve sladké vodě a má velmi špatný zrak. Předkové delfínovce čínského lze vysledovat až na 20 milionů let zpátky. Řeka Yangtze bývala rájem pro delfínovce čínské, jelikož v minulosti jich tu žilo několik tisíc.

V minulosti žili lidské bytosti a vodní savci v míru. Obyvatelé podél řeky respektovali stříbrno-šedého delfína jako „Bohyni řeky Yangtze“ a modlili se k nim kvůli dobrému rybaření.


# 01 Panda velkáPandy velké jsou černobílí medvídci, kteří žiji v mírném pásmu bambusových lesů ve středozápadní a jihozápadní Číně. Jsou považovány za jedny z nejuznávanějších zvířat, ale také jsou nejcennějšími zvířaty k nalezení po celém světě. V současné době se staly symbolem ohrožených druhů a usiluje se o jejich zachování.

Stav:

Panda velká je zapsána jako ohrožený druh Mezinárodní unií pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) od roku 1990. Je to jeden z nejohroženějších druhů na světě. V současné době jsou odhady o populaci v rozmezí 1000 - 2000 a více než 200 jedinců žije v zajetí.

Geografické rozložení:

Pandy velké žijí v horských pásmech v provinciích Sichuan, Shaanxi a Gansu v centrální Číně. Jednou žili i v nížinných oblastech, ale zemědělství, kácení lesů a další lidské činnosti přinutilo pandy velké se přesunout opět do hor.

Možná nevíte:

Pandy velké se ve volné přírodě z 99 % živí bambusem. Pouhé procento se skládá z jiných trav a příležitostných drobných hlodavců. V zoologických zahradách pandy velké jí bambus, cukrovou třtinu, rýžovou kaši, speciální sušenky s vysokým výskytem vlákniny, mrkev, jablka a sladké brambory.

Dospělé pandy velké jsou obvykle samotáři, ale pravidelně komunikují pomocí pachových značek a příležitostného setkání. Potomstvo zůstává s matkou od jednoho a půl po tři roky.


ZDROJ & FOTO: china.org.cn

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9