Čína konečně aktualizovala seznam ohrožených zvířat

13:00 | 17.03.2021 Eunka 0
Třicet dva let po prvním zveřejnění seznamu divokých zvířat, Čína konečně provedla aktualizaci, která více než zdvojnásobila velikost seznamu. Mezi nové přírůstky patří vlci a mnoho ohrožených druhů ptáků.
Vlk tibetský
Vlk tibetský FOTO: pixabay.com
Dne 5. února zveřejnila čínská národní správa lesů a pastvin a ministerstvo zemědělství a venkova první úplnou aktualizaci seznamu divokých zvířat v rámci státní prioritní ochrany od jeho prvního zveřejnění v roce 1989. Starý seznam dělil chráněné druhy na 1. a 2. třídu, a za 32 let v něm byly provedeny pouze dvě změny. Nikdy do něj nebyl přidán žádný nový druh.

Aktualizace na začátku února více než zdvojnásobila počet zvířat na seznamu přidáním 517 chráněných druhů, čímž se celkový počet zvířat zvýšil na 980. Asi tři čtvrtiny nových přírůstků tvoří ptáci, mezi které patří kriticky ohrožení jespák lžícozobý a strnad obojkový.

Terry Townshend, poradce Paulsonova institutu a zakladatel skupiny Birding Beijing, věří, že menší, méně zajímavé druhy ptáků, jako jsou tyto, byly před 32 lety prostě přehlédnuty. "Když byl seznam původně vypracován, soustředil se do značné míry na velké, nápadné a známé ptáky, jako jsou jeřábi, čápi a draví ptáci. Menší ptáci byli do značné míry ignorováni," řekl. "Stav mnoha druhů se navíc za 30 let od vytvoření seznamu hodně změnil."Dr. Zhang Jinshuo, zástupce ředitele Národního zoologického muzea v Číně, prozradil, že nedostatek výzkumu a vědeckého porozumění vedl k tomu, že mnoho druhů nebylo zahrnuto do původního seznamu. "Před třiceti lety, bez ohledu na to, zda to byla vláda, vědci nebo nevládní organizace, bylo vědecké chápání divočiny v Číně extrémně jednoduché a omezené," vysvětlil. "To způsobilo, že původní seznam byl velmi malý." Zhang i Townshend nyní doufají, že zahrnutí těchto druhů jim dá větší šanci na přežití.

Mezi další nové druhy přidané do seznamu patří také thermophis baileyi, had vyskytující se na tibetské náhorní plošině, tibetská liška, cibetka skvrnitá a vlci, kteří byli v Číně dlouho označováni za škodlivá zvířata. V padesátých letech byla dokonce zahájena kampaň na vyhlazení vlků. V zájmu rozvoje bylo zabíjení vlků popularizováno a dokonce podporováno až do 90. let.

Mnohé druhy zvířat byly v rámci aktualizace seznamu přesunuty z 1. třídy do 2. třídy. Nový seznam nyní nese příslib čínského ministerstva lesnictví a zemědělství, že bude spolupracovat s místními vládami na další identifikaci a ochraně stanovišť uvedených druhů. Seznam nyní bude aktualizován každých pět let. Townshend věří, že to poskytne příležitost pro větší ochranu zvířat v budoucnu. Ohledně toho uvedl: "Nyní je bezpodmínečně nutné, aby vědci a ochránci přírody upřednostňovali provádění dlouhodobého monitorování všech druhů, aby bylo možné učinit na základě důkazů návrhy na zahrnutí dalších druhů v budoucnu."

ZDROJ: supchina.com
FOTO: wikipedia.org

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9