Korejci středního věku mají velký zájem o volnočasové aktivity

13:00 | 20.10.2020 Eunka 0
Nedávný průzkum ukázal, že dospělí Jihokorejci ve věku 50 až 60 let silně touží po sociální interakci, včetně volnočasových aktivit, ale jejich skutečná míra účasti je nízká.
Ilustrační foto
Ilustrační foto FOTO: blogs.nottingham.ac.uk
Korejský institut pro zdraví a sociální věci provedl celostátní průzkum mezi 4000 dospělými Jihokorejci středního věku ve věku 50 až 69 let. Z respondentů 76,6 procent uvedlo, že účast na společenských aktivitách je v jejich současném životě důležitá. Dalších 83,2 procent respondentů zdůraznilo, že účast na sociálních aktivitách pro ně bude v pozdějších letech ještě důležitější.

V tomto průzkumu byly sociální aktivity definovány tak, aby zahrnovaly volnočasové a kulturní aktivity, dobrovolnické činnosti a aktivity celoživotního vzdělávání, avšak nezahrnovaly pracovní aktivity.

Volnočasovou aktivitou, které se dospělí středního věku účastnili nejčastěji za poslední měsíc, bylo sledování televize (42 procent). Volnočasovými aktivitami, kterých se respondenti chtěli během pozdějších let nejvíce účastnit, však byly domácí a zámořské výlety nebo exkurze (31,2 procent), což naznačuje rozdíl mezi jejich současnou situací a jejich budoucími přáními.

Jinými slovy, dospělí Korejci středního věku toužili po tom, aby ve stáří mohli dále cestovat a jezdit na výlety. Pokud jde o dobrovolnickou činnost, 16,3 procent respondentů uvedlo, že se této aktivitě v současné době věnují. Toto číslo je nižší než 45,8 procent těch, kteří uvedli, že by se chtěli této aktivitě věnovat, až budou starší.

ZDROJ: koreabizwire.com

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9