Korejské podnikatelky hledají rovnováhu mezi prací a soukromým životem

13:00 | 14.09.2020 Eunka 0
Více než 3 ze 4 korejských podnikatelek se snaží udržet rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, odhalila nedávná studie. Jakým obtížím při tom musí čelit?
Ilustrační foto
Ilustrační foto FOTO: Shutterstock.com
V Jižní Koreji byla nedávno provedena studie zahrnující 648 podniků vlastněných nebo provozovaných ženami, ve které téměř 75,2 procent respondentek souhlasilo, když se zeptali, zda bojují s udržováním rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Témeř polovina respondentek zvolila jako primární důvody tohoto boje chronickou únavu a další fyzické překážky. Mezi další důvody patřil nedostatek volného času (15,4 procent), rodičovství a vzdělávání dětí (13,3 procent) a domácí práce (9,2 procent). 

Na otázku o pozitivních dopadech práce na rodinný život 96,9 procent dotazovaných žen uvedlo, že jim práce dává energii a pocit seberealizace v životě. Pokud jde o negativní stránku práce, 71 procent žen se potýkalo s neustálým stresem po pracovní době, zatímco 70,5 procent si stěžovalo na fyzickou únavu vyplývající z intenzivního pracovního vytížení.

Pokud jde o pozitivní dopady rodinného života na práci, 94,6 procent žen cítilo povinnost pracovat usilovněji, protože se cítily zodpovědné za svou rodinu. Pokud jde o negativní dopady na rodinný život, 55,7 procent uvedlo, že je obtížné pracovat v zaměstnání a souběžně pracovat v domácnosti kvůli ohromné pracovní zátěži.

Dalších 44,6 procent navíc odpovědělo, že zažilo diskriminaci na základě pohlaví, a 38,8 procent se domnívalo, že ve společnosti existují negativní stereotypy a předsudky, zejména při hodnocení schopností a profesionality žen v podnikání.

ZDROJ: koreabizwire.com

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9