Jen málo japonských společností řeší potřeby LGBT

13:00 | 27.08.2020 Eunka 0
Zatímco mnoho japonských společností tvrdí, že je nutné provádět změny, které zohledňují sexuální menšiny, nedávný průzkum zjistil, že to činí pouze 11% z nich.
Ilustrační foto
Ilustrační foto FOTO: pxhere.com
V poslední době Japonsko zasáhly televizní seriály a mangy s protagonisty LGBT a zdá se tedy, že veřejné porozumění sexuálním menšinám se postupně zlepšuje. Výsledky prvního průzkumu japonských společností Ministerstva zdravotnictví, práce a sociálních věcí o změnách zaměřených na sexuální menšiny však naznačily, že jen málo z nich provádí opatření související s LGBT.

Do průzkumu bylo zahrnuto 10 000 společností s 50 a více zaměstnanci. Platné odpovědi přišly od 2 388 z nich.  Na otázku: „Věříte, že by vaše společnost měla vytvořit prostředí na pracovišti, které přijímá sexuální menšiny?“ 17% odpovědělo „plně souhlasím“ a 55% „z poloviny souhlasím“, takže pozitivní reakce přesáhly 70%. 

Na otázku „Myslíte si, že ve vaší společnosti pracují členové sexuálních menšin?“ většina dotázaných odpověděla „ne“ nebo „nevíme.“ V důsledku toho pouze 11% společností provádí opatření, jejichž cílem je zvážit nebo reagovat na potřeby sexuálních menšin. Pro mnoho LGBT lidí proto není jejich pracovní prostředí příjemné.

V mnoha případech společnosti, které uvedly, že provádějí zmíněná opatření, označily, že to berou jako „sociální odpovědnost“. Doufají že tato opatření povedou k vytvoření pracoviště, které bude příjemné pro zaměstnance jakéhokoliv pohlaví nebo sexuální orientace.

ZDROJ: nippon.com

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9