Průzkum odhalil šokující fakt o korejských vysokoškolácích!

14:00 | 19.11.2018 TerkaS 0
Dle zářijového průzkumu byla třetina vysokoškoláků v Koreji nucena k pití alkoholických nápojů. To poukazuje na fakt, že je tento špatný zvyk starší generace stále přítomný. Přečtěte si v našem článku více o tomto tématu.
Soju, nejoblíbenější korejský alkoholický nápoj
Soju, nejoblíbenější korejský alkoholický nápoj FOTO: Alex Brown/flickr.com
Dle průzkumu předloženého Yoon Jong Pilovi (Korejská svobodná politická strana) korejskými centry kontroly a prevence nemocí bylo asi 31,7 procent z 5000 dotázaných vysokoškoláků někdy donuceno ke konzumaci alkoholu.

Mezi studenty 29,2 procent uvedlo, že se tak stalo během uvítací párty nováčků, následovaly je adaptační kurzy s 22,6 procenty. Tato setkání trvají dva dny, studenti se tak seznamují se svými spolužáky, životem v kampusu atd. Hlavním problémem je však nucení nováčků k pití alkoholu, ponižujícím činům a sexuální obtěžování nováčků staršími spolužáky. Proti těmto činům se snaží aktivně zasahovat ministerstvo školství.

Dále studenti uvedli jako příležitosti nuceného pití setkání se staršími spolužáky (21,2 %) a oslavy spojené se zahájením či ukončením semestru (7 %).

Více než polovina dotázaných, přesněji 54,3 procent, konstatovala, že alespoň jednou do roka byli zpiti pod obraz, a to do takové míry, že nemohli pořádně chodit, pletl se jim jazyk nebo viděli nejasně objekty kolem sebe. Zastoupena byla skoro vyrovnaně obě pohlaví, 55,3 procent studentů a 53,3 procent studentek. Na otázku, jak často se opíjí do němoty, odpovědělo 31,7 procent, že méně než jednou do měsíce, zatímco 22,6 procent přiznalo, že se tak u nich stane jednou či vícekrát za měsíc.

Přibližně 67 procent dotázaných uvedlo, že po nekontrolované konzumaci alkoholu pociťovalo nevolnosti jako zvracení či bolesti břicha. Při možnosti více odpovědí 34,3 procent též zahrnulo ztrátu vědomí, 31,2 procent zpytovalo svědomí za činy, které v tomto opojení provedli a kterých poté litovali, a 26,1 procent se další den následkem nadměrného pití nemohlo účastnit výuky. 

"Nadměrné pití nejen škodí zdraví jednotlivce, ale též způsobuje různé společenské problémy," řekl zástupce Korejské svobodné politické strany Yoon. "Vláda potřebuje poučit jak děti, tak dospělé o škodlivých efektech pití, aby mohlo být veřejné povědomí o této pijanské kultuře vyšší."

Tento průzkum byl veden Institutem průzkumu zdravotních služeb Univerzity Yonsei jménem KCDC na 5 024 studentech 82 vysokých škol po celém státě od května 2017 do letošního ledna.

ZDROJ: koreatimes.co.kr, en.wikipedia.org

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9