Tangun. Mýtus nebo skutečná osoba?

15:00 | 11.02.2018 KimSeoHwa 0
Dangun, v naší zemi Tangun nebo také Tan'gun Wanggŏm byl legendární zakladatel Ko Čosŏnu, prvního korejského království. Říká se, že je "vnukem nebes" a "synem medvěda".
Účastníci mýtu
Účastníci mýtu FOTO: ancient-origins.net
Dle mýtu Tangunova rodová legenda začíná jeho dědečkem Hwaninem, "Pánem nebes". Ten měl syna Hwanunga, který toužil žít na zemi mezi údolími a horami. Hwanin jeho přání vyslyšel a svého syna Hwanunga poslal na východ, aby zde založil novou zemi. Hwanung dorazil na vrchol Mjohjangsan pod posvátný strom se třemi tisíci následovníky.
 

Jednoho dne se k posvátnému stromu dostavili tygr a medvěd a požádali jej, aby je proměnil v lidi. Po dlouhém váhání nakonec Hwanung svolil, ale oběma zvířatům zdůraznil, že to pro ně nebude snadné a bude to vyžadovat obrovskou trpělivost. Obě zvířata však byla ochotna pro proměnu v lidi souhlasit s čímkoliv, a tak Hwanung dal tygrovi i medvědovi svazek posvátného pelyňku a dvacet hlaviček česneku. Řekl jim, že budou muset následujících 100 dní strávit v jeskyni a toto bude jejich jediná potrava. Po dvaceti dnech byl však tygr tak vyhládlý, že opustil jeskyni, aby nalezl nějakou potravu, a již se nemohl proměnit. Medvěd ale vytrval, a když 100 dní téměř uplynulo, začala mu opadávat srst a začal se měnit. Po 100 dnech se přemenil v krásnou ženu. Po nějaké době si žena-medvěd uvědomila, že je sama, a byla smutná. Vrátila se k posvátnému stromu a požádala Hwanunga o požehnání v podobě dítěte. Hwanung byl krásou ženy-medvědice uchvácen, přeměnil se v muže a oženil se s ní. Později se jim narodil syn: Tan'gun Wanggŏm.

Nejstarší a také nejvíce známá verze se objevuje ve 13. století v Samguk Yuse, která cituje Čínskou knihu Wei a ztracený historický text Gogi. Ale podobné verze jsou zaznamenány i v mnoha dalších knihách.

Dnes je Tangun kromě své úlohy v historii uctíván jako božstvo následovníky cheondoismu a daejongismu.

Pro zajímavost uvádím, že v taekwondo je Tangun v pořadí druhá ze sestav v Taekwondo ITF (International Taekwondo Federation). Studenti se učí, že sestava reprezentuje „svatého legendárního zakladatele Koreje z roku 2333 př. n. l.“ a všechny údery jsou pro sestavu nezvykle vedené na horní pásmo (oblast očí) a symbolizují Tanguna vzrůstajícího v horu.

Vůdce Severní Koreje Kim Ir-sen trval na tom, že Tangun není jen legenda, ale skutečná historická osoba. V důsledku toho byli severokorejští archeologové nuceni nalézt údajné pozůstatky. A údajně našli i hrob.
 

Podle Severní Koreje je Mausoleum of Dangun pohřebištěm legendárního Tanguna. Místo zaujímá zhruba 1,8 km² a nachází se na svahu Taebaek v Kangdongu. Na Tangunův hrob byla postavena v roce 1994 pyramida, asi 22 m vysoká. Mnoho pozorovatelů a historiků mimo Severní Koreu, včetně Jižní Koreje, považuje tuto informaci za spornou.
 
Pohled z mausoleum of Tangun                                                               north-korea-travel.com


Jak v Severní, tak Jižní Koreji je rok 2333 př. n. l. považován za rok založení Koreje. Podle Severu současné výkopy ukazují, že se vědci dramaticky spletli o ± 290 let.

V moderní době je Tangun také postava, za kterou hráči hrají v počítačové hře Empire Earth II v první kampani, kde vede korejskou civilizaci. Korejská kampaň se týká rané korejské historie  a je rozdělena do osmi částí. První dvě jsou o založení státu  Ko Čosŏn a jeho prvních kontaktech s dalšími korejskými státy. Po nich následují zbylé části, pojednávající o prvních válkách Koreje s čínskými a dalšími korejskými státy.

Na závěr bych chtěla k této postavě korejských dějin říct, že mýtus o Tangunovi odkazuje i k náboženské tradici. Jeho jméno ve spojistoti s určitým územím totiž legitimuje právo na existenci státu a vede k posílení národní identity. Tento fakt potvrzuje i to, že dynastie I přejala název bájného Ko Čosŏnu a stejně jako my máme Blanické rytíře, Korejci se k Tangunovi obrací v těžkých časech a to i na počátku dvacátého století, kdy vznikla Sekta velkého předka, která přetrvala dodnes. Založena byla v době japanizace a utiskování Koreje.

I když Severní Korea tvrdí opak, Tangun není historicky doložená osoba.


Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9