Čeští botanici, rostliny a Korea

07:51 | 25.12.2017 KimSeoHwa 0
Korejský poloostrov zabírá velmi velkou plochu. Je ostře rozdělen hranicí mezi KLDR a Jižní Koreou. A právě zde roste spousta květin, které jsou dobře známé, méně známé a dokonce stále ještě neznámé.
Syrský ibišek, velmi rozšířená květina v Jižní Koreji
Syrský ibišek, velmi rozšířená květina v Jižní Koreji FOTO: www.ua.all.biz

Počátek českého botanického výzkumu na Korejském poloostrově je spjat s KLDR díky preferencím dřívějšího Československa. První kontakt byl navázán díky dendrologické skupině v níž byl i  RNDr. Jiří Kolbek, CSc., DSc. Hlavním úkolem bylo zavádění nových taxonů a výměna literatury.
Někdy mezi roky 1969–1986 RNDr. Jiří Kolbek, CSc., DSc. spolu s kolegy odjel několikrát do KLDR objevovat nové rostliny. Vyšel o tom článek 16.11.2007 v 21.století. Díky nim vznikla kniha o lesech severovýchodní Asie, na níž spolupracovali se 17 odborníky z České Republiky, USA, Ruska, Japonska, Číny, Jižní Koreje, Kanady a Slovenska. Do této doby takováto kniha neexistovala.
Kromě tohoto úspěchu mají botanici z Průhonic na kontě více jak 25 vědeckých prací o vegetaci severní Koreje a dvě odborné knihy. Celkem se uskutečnily 4 expedice trvající přibližně jeden a půl měsíce, kdy bylo zpracováno přes 3000 vegetačních snímků a vyvezen největší soubor půdních a rostlinných materiálů z KLDR, který se do světové botaniky dostal.
Problémy nastaly po revoluci, kdy byly vztahy mezi ČR a KLDR narušeny díky změněné politické situaci. Ani přes přes snahu Botanického ústavu AV ČR, ani Ministerstva zahraničních věcí ČR zatím znovuobnovení spolupráce  nebylo úspěšné. Přesto však určitá naděje existuje.
Nově navázali vědci spolupráci s profesorem Jong-Suk Songem z Univerzity v Andongu.

Doc. Kolbek o expedici v Jižní Koreji: „Pohoří jsou porostlá bujnou vegetací. Bez ní jsou pouze naprosto nejpříkřejší skalní stěny, kde převažují většinou jen byliny. Tyto skály jsme letos slézali, studovali a stávali se horolezci, abychom nasbírali materiál ke skalní vegetaci. Máme ho perfektně zpracován a publikován ze severní části Koreje, takže jsme ho chtěli mít i z jižní, abychom mohli udělat srovnávací studii. A to se nám podařilo. Na Korejském poloostrově jsme objevili četné nové, dosud neznámé typy vegetace. Uvedu zcela nový taxon rodu mochna pro světovou vědu, který později dr. Soják popsal jako Potentilla supina subsp. costata. Z dalších druhů, které do té doby nebyly z Koreje známy, jmenuji například vodní kapradinku Azolla pinnata pocházející z jižní Afriky a jihovýchodní Asie. U bahnitých břehů Žlutého moře to byl nový druh skřípiny Scirpus iseensis vyskytující se například v Japonsku. Mnoho nových objevů tam ještě jistě čeká, ” říká doc. Kolbek. (21:století, 2007)

Tříletý projekt spolupráce s Jižní Koreou umožnily Grantová agentura ČR a Korea Science and Engineering Foundation, který ve vědecké oblasti spolupracuje s 58 organizacemi 37 zemí.
Oficiálním partnerem této oganizace v České republice je AV ČR.
 

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9