Rady pro přijímací zkoušky na koreanistiku na UK

13:00 | 08.03.2017 Mei 1
Máte v plánu hlásit se na koreanistiku na Univerzitě Karlově v Praze? Tyto rady by vám mohly být užitečné.
Filosofická fakulta UK
Filosofická fakulta UK FOTO: wikipedia.org / VitVit
Tyto poznatky jsou seskládané studenty 1. ročníku koreanistiky na UK. Jelikož se nejedná o oficiální informace, prosím, neodvolávejte se na ně.
 
 1. kolo – písemná část
 • ANGLIČTINA:
 • úroveň B2
 • forma: doplňování slov či vhodných výrazů do vět (cca 20), systém a, b, c, d
 • OBECNÉ STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY:
 • logické úlohy (ne vědomostní)
 • velmi podobné jako na stránkách Univerzity Palackého v Olomouci
 • princip: málo času
 • KOREJSKÉ ZNALOSTI:
 • systém a, b, c, d
 • 15 otázek, 1 otázka z lingvistiky (je dobré vědět, co znamenají pojmy vokál, konsonant, sémantika, sémiologie, fonetika, fonologie, sufix, lexém atp.)
 • níže najdete test z r. 2016
 • ESEJ:
 • výběr ze 4 zadaných témat
 • důraz na fakta a věcnost
 • krátká (do 30 řádků)
 • témata z r. 2016 najdete níže
 
 1. kolo – ústní část (individuální, cca 15-30 minut)
 • SEZNAM PŘEČTENÉ LITERATURY
 • není určen minimální ani maximální počet (podle nás je ideální 10-20 knih)
 • bibliografický zápis knih
 • nedávat zbytečnosti
 • diskuze o obecném obsahu knihy či pasáží knihy, otázky týkající se pohledu autora
 • PŘEDSTAVENÍ
 • jasná motivace ke studiu (nejlépe již tušit své zaměření – př: historie)
 • rada: zkoušející hákliví na zmiňování korejské moderní kultury (Korejci se snaží implantovat světu pohled na jejich zemi skrz k-pop, jídlo atp., opravdová korejská kultura má kořeny před érou hallyu), výhodou zájem o něco z tradičnější Koreje
 • ZNALOSTI O KOREJI
 • s jakými otázkami se setkali studenti r. 2016: náboženství v Koreji, buddhismus, zapojení Číny do Korejské války, Sluneční politika, vztahy mezi státy Dálného Východu, Opiové války, Mandžusko, Pak Čong-hui atp.
 • ZKOUŠKA Z 2. JAZYKA (němčina/francouzština/španělština/ruština)
 • zkoušející vybere krátký odstavec z odborné literatury, který máte následně přečíst a přeložit
 • je možné, že zkouška z 2. jazyka bude zrušena Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9