Manželství Číňanů s českými partnery

10:07 | 28.12.2012 Mei 10
Manželství mezi dvěma odlišnými kulturami nemusí být často přijímáno ze stran jejich rodin. A jak je tomu například při partnerství Češky a Číňana?
Ilustrační foto
Ilustrační foto FOTO: Shutterstock.com
Pokud se Číňan ožení s Češkou, je žena ostatními Číňany přijata celkem příznivě. Pokud se zajímá o čínskou kulturu a přijme ji, získá si tím u čínské rodiny respekt. Ovšem, když si Číňanka vezme za manžela Čecha, podle čínské tradice se předpokládá, že přijme jeho kulturu. To Číňané naopak za příznivé nepovažují.[1]

Co se týče českých rodin, přijmou pro své potomky čínské partnery různě. Většinou je to individuální. „I když je rodina partnera přijme a chová se k nim hezky (což není pravidlem ve všech případech), pociťují ostrakizmus a nepřízeň okolí stejně jako jejich český partner (lidé přecházejí na druhou stranu ulice, nezdraví atd.). Někteří z nich mají i osobní zkušenosti s projevy rasismu na veřejných prostranstvích. Nejvíce jim však vadí neúcta a přezíravost prostředí.“[2]


ZDROJE:
[1]BITTNEROVÁ, D., MORAVCOVÁ, M. a kol.: Kdo jsem a kam patřím? Praha, SOFIS 2005, s. 299
[2] OBUCHOVÁ, L.: Čínská komunita v České republice 2001. Praha, Orientální ústav AV ČR 2002, s. 402

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9