Thajské kulturní zvyky

19:00 | 03.09.2013 Mei 18
 
Thajsko je jednou z nejvíce fascinujících zemí k návštěvě. Existuje tu mnoho kulturních praxí a vír, které jsou velmi odlišné od západní společnosti.
Thajský pozdrav
Thajský pozdrav FOTO: Shutterstock
Zde je několik základních věcí, které byste měli vědět, kdybyste cestovali po Thajsku.

Královská rodina je v Thajsku chována v úctě a na velmi vysoké úrovni. Tvorba jakékoliv hanlivé poznámky směrem ke královské rodině je v rozporu se zákonem. Trest je 3 – 15 let odnětí svobody v závislosti na závažnost.
 
Také by se mělo s úctou zacházet s jakýmikoliv obrázky s královskou rodinou.
 
Tradiční pozdrav je oběma rukama, jako při modlitbě, kde jsou obě dlaně u sebe. Pozdrav je thajsky wâi. Pokud vám místní řeknou wâi, jsou k vám zdvořilí. Wâi znamená, že vás vítají. Podívejte se na krátké video o tom, jak a kdy říci wâi.


 
Thajská kultura klade určitý duchovní význam na některé části těla. Neměli byste svýma nohama ukazovat na lidi nebo se lidí nohou dotýkat. Není slušné si také dávat nohy nahoru na sedadla nebo na stůl či překračovat lidi, kteří sedí na zemi. Hlava má ještě větší význam. Nedotýkejte se lidí na hlavě. Je to považováno za velmi neslušné. Také byste se měli vyhnout sezení na polštářích, které jsou určené pro opírání hlavy. Za další neslušné gesto je také považováno překračovat potravu, která je na zemi. V některých venkovských oblastech je totiž zvykem jíst při sezení na zemi.
 
Když si kdekoliv v Thajsku všimnete hromady bot někde v blízkosti vchodu do domu, obchodu nebo penzionu, měli byste se před vstupem zout. Pokud tak neučiníte, je to opět považováno za nezdvořilost.
 
Většina atrakcí v Thajsku má kulturní význam. Místa jako paláce a chrámy jsou vysoce respektovány místními obyvateli kvůli svým náboženským hodnotám. Jsou zde tudíž některé zvyky a etiky, které při návštěvě těchto míst musíte dodržovat. Například povinnost nosit „zdvořilé šaty“ při návštěvě oficiálních budov a paláců. To znamená, že žádné kraťasy, žabky, tílka ani sukně nad kolena.
 
Je třeba s nejvyšší úctou zacházet s každým obrázkem Buddhy. Nesměřujte ani chodidly ve směru Buddhy. Nedotýkejte se a nekreslete nic na žádný obrázek či sochu Buddhy nebo mnicha.
 
Nikdy neukazujte prstem a nepodávejte nic levou rukou.
 
Vyhýbejte se veřejným projevům emocí. V žádné situaci není považováno za vhodné ukázat hněv a negativní emoce. Pokud tak učiníte, způsobíte jiné osobě ztrátu tváře a nebudou vám od ostatních projevovány sympatie.
 
Někteří Thajci jsou velmi konzervativní, pokud jde o příslušníky opačného pohlaví. Abyste se vyhnuli možným rozpakům, je lepší se vyhnout fyzickému kontaktu a to i potřesení rukou. A to do doby, dokud není stanoven blízký vztah.
 
V thajské společnosti existuje silná hierarchie, která je patrná na mnoha úrovních. Mimo jiné sem patří věk, společenské postavení či bohatství. To vše ovlivňuje místo osoby v hierarchii. Když tedy někoho v Thajsku potkáte poprvé, není neobvyklé, že se vás zeptá na několik otázek, aby bylo možné určit, kam se v hierarchii řadíte. Tyto otázky se mohou zdát velmi osobní, ale je nejlepší je přijmout v dobrém a bez urážky.
 
V Thajsku je skupina považována za důležitější než jednotlivec a proto je zde kladen velký důraz na rodinu a její soudržnost. Rodina by se měla navzájem podporovat.
 
V Thajsku je velmi důležitý vzhled. Je třeba dbát na to, abyste se oblékali elegantně a vhodně.
 
Thajci jen zřídka používají příjmení. Před křestním jménem se používá zdvořilostní výraz Khun. Khun je obecný a může být použit pro všechny osoby.
 
Dary nejsou součástí tradiční thajské kultury tak, jako je tomu v mnoha jiných zemích. Jestliže je dán dar, měl by být dobře zabalen. Zlato a žluté barvy jsou považovány za příznivé, takže jsou vhodné pro balicí papír. Vyhněte se zelené, černé nebo modré, protože tyto barvy jsou spojeny s pohřby. Dárky se jen zřídka otevírají v blízkosti dárce. Často je jejich rozbalení odloženo na pozdější dobu. Je to kvůli tomu, aby se zabránilo ukázáním emocí, které mohou způsobit rozpaky.
 
Thajci budují raději vztahy než podnikání. Proto je pravděpodobné, že se před podnikáním uskuteční několik setkání. Podnikání před navázáním vztahů je nezdvořilé. Často jsou otázky ohledně podnikání diskutovány několikrát v několika úrovních předtím, než je přijmuto rozhodnutí.
 
Říkat „ne“ přímo, je nezdvořilé a Thajci to obvykle nikdy nedělají.
 
Schůzka pro jednání by měla být určena v dostatečném předstihu. Také je dobré potvrdit předtím podrobnosti o schůzce. Informace o programu a zastoupení osob, posílejte předem. To vám pomůže Thajce předem připravit na to, že bude znát hierarchii jednající skupiny. Předejde se tak nejasnostem a nedorozuměním. Vizitky se obvykle vyměňují po pozdravech. Nabízejte ji však jedině pravou rukou. Udělejte si čas na přečtení vám nabídnuté vizitky a udělejte o ní zdvořilou poznámku.
 
 
ZDROJE: isvolunteers.org, bangkok.angloinfo.com

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9