Vietnamské pohřební rituály

18:01 | 09.08.2013 Mei 3
Vietnamci přikládají velký význam dvěma tradičním rodinným povinnostem: pečovat ve stáří o své rodiče a truchlit nad jejich smrtí. Tyto povinnosti jsou považovány za posvátné.
Ilustrativní foto
Ilustrativní foto FOTO: Shutterstock.com
Tradiční doba truchlení je 3 roky. Smutek začíná ještě dříve před smrtí, když je patrno, že je již nevyhnutelná. Když pak nastane smrt, celá rodina se shromáždí kolem umírajícího příbuzného. Nejstarší syn nebo dcera navrhne jméno pro umírajícího, neboť je považováno za nešťastné, aby měl umírající i nadále stejné jméno, které používal v životě, i po smrti. Muži mají obvykle jméno Trung, což znamená věrnost nebo True, což znamená loajalita. Ženy jsou obvykle nazývány Trinh, což je oddanost, nebo Thuan, což je harmonie.
 
Podle rituálu, když rodič zemřel, děti by ještě neměly přijmout myšlenku smrti. Kladou hůlky mezi zuby zesnulého a položí jeho tělo na matraci na podlahu, ve snaze přivést ho zpět k životu.
Dalším rituálem pro nejstaršího syna či dceru je vzít košili zesnulého, jakou nosil, když žil, mávat s ní ve vzduchu a vyzvat duši mrtvého, aby se vrátila zpět do těla.
 
Po tomto obřadu, provedeném potomky, se provádí ceremoniální očista těla. Mrtvola se omyje. To symbolizuje opláchnutí prachu pozemského světa. Učešou se vlasy a ostříhají se nehty. Do úst mrtvého jsou umístěny peníze, zlato a rýže, na znamení, že zesnulý opustil tento svět, aniž by měl bídu či hladověl. Tělo je pak zabaleno do bílého plátna a položeno do rakve. Rodinní příslušníci pak celý den tvoří čestnou stráž až do doby, než je vybrán příznivý čas pro pohřeb.

FOTO: Gavin White / flickr.com 

Během období smutku nosí potomci speciální smuteční oděv. Dříve si truchlící nemohli učesat vlasy ani se dát ostříhat. Nebylo dovoleno jíst dobré jídlo nebo provádět jakoukoliv formu zábavy.
 
V poslední době se však závažnost období smutku do značné míry zrušila. Po pohřbu se potomci vrací do práce a není již potřeba přerušovat obchodní záležitosti. Oděvy pro období smutku byly změněny na kus černé látky, která se nosí kolem paže, na klopě či na hlavě. Svatební obřady jsou ale během období smutku stále zakázány.
 
Vietnamský spisovatel Le Van Sieu vysvětlil význam tradičních pohřebních obřadů slovy: „Pohřební obřady představují tradiční způsob života vietnamského lidu. Jsou založeny na konceptu nezničitelné duše a úzkých vztahů mezi členy stejné pokrevní linie. Předpokládá se, že tuto odpovědnost bude uchovávat generace po generaci v silné struktuře naší společnosti“
 
 
ZDROJ: asian-recipe.com

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9