Vietnamská jména

18:30 | 28.07.2013 Mei 25
Jména v Asii jsou jiná než v západních zemích. Mají jiné složení a mnohdy se skládají ze tří jmen. Podívejme se například, jak je to se jmény ve Vietnamu.
Vietnamská jména
Vietnamská jména FOTO: asianstyle.cz
Vietnamská osobní jména se obvykle skládají ze tří prvků v následujícím pořadí: první je jméno rodiny nebo klanu (ho) jako například Nguyen, Tran, Le a podobně. Druhé je prostřední jméno (chu dem nebo chu lot). Například Van, Dinh, Huu atd. A třetí je osobní nebo křestní jméno (ten). Příklad může být tedy: Nguyen Van Nam, kde příjmení Nguyen označuje vzdálený klan, který v překladu znamená bůh nebo hrdina. Jméno je přenášeno z generace na generaci prostřednictvím mužských potomků. Van je střední jméno neboli jméno, které odlišuje jedince se stejným jménem i příjmením. Nam je pak křestní jméno a to se vždy, jako u většiny asijských národů, umisťuje na konec.
 
Někdy je střední jméno vynecháno. Například zde: Ly Cam, Ly Tien, Le Loi, Nguyen Trai apod. To se ale vyskytuje méně.
 
Mezi nejčastější vietnamská příjmení patří Nguyen, Tran, Le, Vu, Vo, Hoang, Huynh, Pham, Ngo, Truong, Phan, Doan, Thai, Trinh, Dang, Bui, Lam, Cao, Duong, Dinh, Do, Luu, Ly atd.
 
Většinu vietnamských příjmení lze vysledovat do čínských klanů a opravdu mohou být psána v čínských znacích. Ale jsou tu i příjmení, která přišla od lidí Cham. Těmi jsou například Ong, Ma, Tra, Che, Lang či Sam.


 
Některá rodinná jména mohou mít také dvě slova jako třeba Nguyen-Tan, Nguyen-Khoa nebo Ho-Dac. V těchto sloučeninách označuje první slovo rodinu, která přijala jednotlivce, zatímco druhé slovo označuje původní rodinu. Tak vznikne dvojité příjmení. Například tedy u jména Vu-Pham to znamená, že osoba z klanu Pham byla později adoptována klanem Vu. Dalším vysvětlením dvojitých jmen pak může být také fakt, že druhý prvek je původní střední jméno, které začalo být používáno společně s příjmením, aby se tak dali identifikovat členové jedné rodiny například mezi mnoha Nguyeny nebo Trany. Pak tedy vznikly takové rodinné názvy jako Tran-Dinh, Tran-Thanh, Tran-Nhu, Ngo-Dinh, Nguyen-Dinh, Nguyen-Khoa a podobně.
 
Mužští členové královské rodiny, kteří nejsou v přímé linii s vládnoucím rodem Nguyen si vzali jméno Ton-that (vážená rodina) a ženy jsou nazývány Ton-nu.
 
Prostřední prvek vám téměř vždy napoví jedincovo pohlaví. Jména dívek jsou totiž od roku 1945 většinou Thi. Druhá mužská jména bývají většinu Van, Huu, Duc, Dinh, Xuan, Ngoc, Quang nebo Cong. Křestní jméno pak může zůstat stejné třeba i pro všechny mužské členy jedné rodiny.
 
Pouze jedna řada tří středních prvků udává relativní stáří sourozenců. Bratři se středními jmény Manh, Trong a Qui jsou v rodině v pořadí první, druhý a třetí. Všichni následující jsou pak Gia. Starší bratr může být poznán také podle Ba a jeho mladší bratr pak bude Thuc. Toto se používá například u některých kmenů.
 
Zpravidla ale druhá jména neznamenají generaci. Rodiny si však mohou nastavit libovolná pravidla při poskytování prostředního jména každé generace.
 
 

FOTO: talk.onevietnam.org

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9