Povahové rysy Číňanů

21:11 | 22.12.2012 Mei 6
V čínské povaze je nutné uvést především kolektivismus a rodinnou soudržnost. Velký význam pro Číňany je také pocit povinnosti, šetrnost, vytrvalost, pracovitost, disciplinovanost, prakticismus, oddanost autoritám a zdvořilost k ostatním lidem.
Ilustrační foto
Ilustrační foto FOTO: Shutterstock.com
Číňané jsou také velmi zvídaví.

Číňané jako národ spolu velice soudrží. To můžeme vidět například mezi Číňany v zahraničí. „Jejich komunity si všude zachovávají vlastní lidové tradice, ale také přijímají od svých sousedů všechno vyhovující, tj. to, co neodporuje jejich tradicím.“[1] Číňané jsou velmi přizpůsobiví a to jim pomáhá překonávat těžkosti v novém životě.

„K cizím lidem se Číňané chovají zdvořile, a pokud vycítí příznivou odezvu, také velice přátelsky. Rádi vstupují do kontaktů s jinými a navazují nové vztahy.“[2] Pokud dojde k rozepři, spíše hledají chybu sami v sobě. Neradi viní ostatní. Snaží se vyhnout situacím, kdy by mohli dostat druhého do rozpaků či nepříjemné situace.

Zvláštnost, která často udivuje cizince při styku s Číňany je úloha smíchu, grimas a neverbálních projevů. Číňané smíchem nebo vtipnými grimasami zakrývají nesouhlas či překvapení, např. pokud jde o nevhodný návrh, dotaz a podobně. Tím vyjadřují nejistotu a pochyby o správnosti svého chování nebo výroku.[3]

Za nezdvořilé pokládají Číňané dívat se při rozhovoru druhému přímo do očí. Jelikož toto je u nás chápáno přesně naopak, může takovéto počínání vyvolávat nechtěné konflikty. (Číňané, kteří žijí dlouhodobě v ČR, už jsou na přímý oční kontakt většinou zvyklí a nepovažují ho za nezdvořilý.)
Hodně se tvrdí, že Číňané jsou stydliví a rezervovaní ve vztahu k cizím lidem. Také se nechlubí svými úspěchy, ale dokáží ocenit i malý úspěch ostatních. „Podle tradičních zvyklostí je třeba vážit si druhých, ne sebe.“[4]ZDROJE:
[1] OBUCHOVÁ, L.: Číňané 21. Století. Dějiny, tradice, obchod. Praha, Academia 1999, s. 21
[2] tamtéž
[3] OBUCHOVÁ, L.: Číňané 21. Století. Dějiny, tradice, obchod. Praha, Academia 1999, s. 22 [4]OBUCHOVÁ, L.: Číňané 21. Století. Dějiny, tradice, obchod. Praha, Academia 1999, s. 23
 
 

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9