Dynastia Chan

20:00 | 02.07.2013 Jane 2
Dynastia Chan bola prvou dynastiou, ktorá v zjednotenej imperiálnej Číne vládla dlhšiu dobu. Čo priniesla táto významná dynastia, ktorej vláda sa datuje na prelomoch letopočtov?
Mapa územia počas dynastie Chan
Mapa územia počas dynastie Chan FOTO: uncp.edu
Dynastia Čchin a jej vláda a priveľmi tvrdými zákonmi zanikla. Občianska vojna však neznamenala krok vzad, myšlienka zjednotenej Číny sa v mysliach obyvateľstva zakorenila tak pevne, že aj napriek všetkému netúžili po opätovnom rozdrobení krajiny.

Liou Pang, jeden z čchinských úradníkov, založil novú dynastiu na základoch tej predchádzajúcej, čím si získal podporu viacerých vrstiev obyvateľstva. Nová dynastia sa nazývala dynastia Chan a trvala od roku 206 pred naším letopočtom až do roku 220 nášho letopočtu. Počas tohto obdobia bola Čína stabilná a zažívala rozmach. Taktiež bola veľmi dobrým príkladom civilizovanej spoločnosti.

<-podobizeň prvého chanského cisára Liou Panga


Na rozdiel od tvrdých zákonov predchádzajúcej dynastie, dynastia Chan bola stabilnejšia a zhovievavejšia k svojim obyvateľom. Aj napriek tomu, že dynastia Čchin zavrhla celé Konfuciovo učenie, nová dynastia v oblasti práva a spravovania krajiny uplatňovala miernejšie konfuciánske princípy.

Liau Pang ako zakladateľ novej dynastie zaviedol mnoho zmien, medzi najvýznamnejšie patria zmiernenie krutých zákonov a zníženie daní. Svoju obľubu si získal aj vďaka tomu, že chápal potreby čínskeho ľudu. Hlavným mestom sa stalo Čchang-an (v súčasnosti sa toto mesto nazýva Si-an), ktoré sa po 100 rokoch stalo najväčším mestom na svete. 

Blízko konca Hodvábnej cesty (staroveká a stredoveká obchodnícka trasa, ktorá viedla z východnej Ázie, cez strednú Áziu až do Stredomoria, hlavná vetva spájala hlavné mesto Čchang-an s Malou Áziou a Stredozemným morom, pozn. red.) obchodovali s Perziou ale aj s Rímom. Chanská Čína sa považovala za "Ríšu stredu" (považovala sa za stred, centrum celého sveta, pozn. red.).

Mapa, na ktorej je zobrazená Hodvábna cesta.

Postupne sa začala rozvíjať nielen kultúra ale aj gramotnosť a všeobecné vzdelanie obyvateľstva. Krajina bohatla a jej územie bolo také veľké a rozvinuté, že sa vyrovnala, ak náhodou aj neprekonala, vtedajšiu slávu Rímskej ríše. 

Počas tejto dynastie vznikol prepracovaný správny systém, ktorý viedli mandaríni (vysoko vzdelaní úradníci pozn. red.). Aj napriek tomu, že v niektorých krajinách sa do vysokopostavených úradov mohli dostať len členovia významných rodín, v Číne takýto post mohli získať len tí, ktorí zložili skúšku zo znalostí Konfuciových spisov.

Po smrti prvého chanského cisára nastupuje nový panovník, prezývaný aj "vojenský cisár". Cisár Wu-ti vládol od roku 141 až do roku 87 pred naším letopočtom a za obdobie jeho vlády k vtedajšiemu územiu pripojil časť strednej Ázie, Kóreu a väčšinu územia južnej Číny. Aj za cenu veľkých strát potlačil vpády Húnov z Mongolska. Vylepšil mandarínsky správny systém, nechal vystavať mestá, školy a kanály. Podporoval obchody a kontakty so zahraničím. Za čias jeho vlády sa do Číny prvýkrát dostal budhizmus.Po smrti cisára Wu-tina začala ríša pod vzrastajúcim vplyvom šľachty postupne upadať. Dvoran Wang Mang zorganizoval povstanie a nakoniec získal moc pre seba. Počas svojej vlády od roku 1 do roku 23 nášho letopočtu zaviedol veľa zmien a reforiem. Medzi najvýznamnejšie reformy patrili pozemková reforma a reforma súdneho systému. Aj napriek tomu, že jeho reformy boli veľmi obľúbené, spôsobili prvú čínsku finančnú krízu. Jeho vláda sa skončila povstaním, počas ktorého ho zvrhli a nastolili opätovnú vládu dynastie Chan.

<- podobizeň cisára Wu-tina

Z obdobia vlády neskorej dynastie Chan pochádza mnoho významných predmetov, ako napríklad drevené nástroje, hodvábne šaty, prikrývky, ale aj mnoho spisov, ktoré boli zničené počas vlády dynastie Čchin. Mnohé mestá boli veľkolepé a nemohli sa ani len porovnávať s tým, čo ponúkala Európa. Populácia postupne vzrastala a medzi chudobnými roľníkmi a bezzemkami často vznikali povstania. Barbarské kmene opäť začali útočiť na čínske hranice. Po tvrdej porážke sa posledný chanský cisár v roku 220 vzdal tónu a vtedajšia mocná ríša sa rozpadla.


ZDROJ: wikipedia.org, encyklopédia histórie sveta, history.cultural-china.com, encp.edu
FOTO: wikipedia.org, history.cultural-china.com, staff.hum.ku.dk, ​mitchellteachers.org

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9