Dynastia Čchin

18:00 | 01.07.2013 Jane 2
Dynastia Čchin je ďalšou významnou dynastiou v histórii Číny, ktorá nahradila dynastiu Čou. Čo priniesla táto v poradí štvrtá čínska dynastia pre súčasnú Čínu?
Mapa územia počas dynastie Čchin
Mapa územia počas dynastie Čchin FOTO: uncp.edu
Dynastia Čou so svojimi nestabilnými obdobiami a veľkými filozofmi už skončila. Knieža Čeng na seba prebral mandát nebies a vyhlásil sa za cisára. Nová dynastia Čchin sa datuje približne od roku 246 až do roku 206 pred naším letopočtom.

Už od roku 350 pred našim letopočtom začali vojská západného štátu Čchin dobývať susedné územia. Po viac ako sto rokoch sa vybudovala ríša, ktorá po prvýkrát získala svoje súčasné povenovanie ´Čína´. Knieža Čeng zjednotil väčšinu územia Číny behom desiatich rokov a tak ukončil tzv. obdobie bojujúcich štátov. Neskôr si knieža Čeng zmenil meno na Čchin Š’-chuang-ti, čo v preklade znamená "Prvý zvrchovaný cisár"

Cisár Čchin Š’-chuang-ti zreorganizoval vládu a všetky podstatné záležitosti preniesol pod centrálnu kontrolu. Prvý oficiálny cisár zaviedol nové zákony, jednotné miery a váhy a čínske písmo, ktorého základy vznikli už v predchádzajúcej dynastii, zaviedol aj jednotnú menu a nové inštitúcie v čchinskej tradícii. Zrušil moc feudálnej šľachty a namiesto nich vybral správcov, ktorí riadili jednotlivé územné celky. Začal budovať kanály zavlažovacieho a odvodňovacieho systému, ktorými zlepšil čínske poľnohospodárstvo. Okrem mnohých vylepšení sa Číňania môžu pochváliť aj tragačom (viď na obrázku). Tento zaujímavý prístroj vznikol v Číne v 2. storočí pred naším letopočtom. Tragač sa používal na prepravu nielen osôb ale aj tovaru. V Euróre sa tento prístroj objavil o viac ako 1 000 rokov neskôr. 

Najvýznamnejšie rozhodnutie padlo kvôli ochrane čínskeho územia a tak nariadil stavbu Veľkého čínskeho múru, ktorý z väčšej časti stojí dodnes. Čchinovci k stavbe múru prinútili veľké množstvo robotníkov. Múr bol pôvodne postavený z hliny a štrku, meral rekordných 2 250 metrov a donedávna bol jedinou ľudskou stavbou, ktorú bolo vidieť aj z vesmíru. Do obdobia, než bol múr konečne dostavaný, Čína trpela dôsledkami koristníckych nájazdov.Okrem nových výdobytkov začal zavádzať aj nové tradície, ktoré pretrvali aj počas ďalších dynastií, po viac ako 2 000 rokov. Počas tejto doby sa vôbec nezmenili. V boji proti feudálnym tradíciám v roku 213 pred naším letopočtom, dal zničiť mnoho literárnych diel, vrátane tých Konfuciových. Dokonca dal popraviť 400 Konfuciových učencov.

Už na začiatku novej dynastie na seba cisár Čchin prevzal nebeský mandát. Vo vojenskej stratégii preferoval jazdectvo a vyžadoval absolútnu poslušnosť. Aj napriek tomu, že jeho rozhodnutia sa nestretávali s veľkým pochopením, získal si veľký rešpekt, ktorý využil pri reformách a zjednocovaní Číny. Napriek tomu, že zavádzal mnoho reforiem, veril, že bohovia cisára obdarili nebeským mandátom, no napriek tomu si musí získať dôveru bohov spravodlivým panovaním. (Vďaka tejto zásade mohol zosadiť predošlého panovníka. pozn red.).

Čchin Š’-chuang-ti zomrel v roku 210 pred naším letopočtom. Necelých päť rokov po jeho smrti zanikla aj dynastia Čchin.

Hrobka Čchin Š’-chuang-ti-na ukrývala okrem jeho tela aj množstvo vecí, ktoré mu mohli pomôcť v posmrtnom živote. Nielen telo ale aj celú hrobku mala chrániť obrovská terakotová armáda, ktorú tvorilo viac 6 000 bojovníkov a koní v životnej veľkosti. Tváre sôch sa zachovali do dnešného dňa a podľa toho, že každá vyzerá inak, je možné, že išlo o zobrazenie skutočných vojakov.

Dynastia Čchin zanikla, pretože jej vláda a zákony boli pre obyvateľov priveľmi tvrdé. Práve kvôli tomu vypukla občianska vojna, no myšlienka zjednotenej Číny sa v mysliach obyvateľstva zakorenila tak pevne, že aj napriek revolúcii netúžili po opätovnom rozdrobení krajiny. Jeden z čchinských úradníkov, ktorého nazývali Liou Pang, založil novú dynastiu na základoch tej predchádzajúcej, čím si získal podporu od viacerých vrstiev obyvateľstva. Nová dynastia sa nazývala dynastia Chan a trvala viac ako 400 rokov.


ZDROJ: wikipedia.org, encyklopédia histórie sveta, history.cultural-china.com
FOTO: encyklopédia histórie sveta, zaujimavo.estranky.sk, greatwallforum.com, obrazy-galerie.cz, jwp-prochazka.cz, 

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9