Shinto - úvod

19:00 | 17.06.2013 Ari Yu 15
Než se pustíte do článku - nic si nepředstavujte! Zapomeňte, co si myslíte, že víte! V několika po sobě následujících článcích se pokusím alespoň nastínit, proč si nemáte myslet, a proč si ani Japonci nemyslí.
Kasuga Taisha, Nara
Kasuga Taisha, Nara FOTO: commons.wikimedia.org
Japonské náboženství, japonská tradice, japonské šamanství... to je jen zlomek z toho, co si můžete pod pojmem "shinto" představit.

Uděláme si takový malý raneček - otázka zní: co můžeme najít v Japonsku za "náboženství"?
Taoismus
Buddhismus
Konfucianismus
+pověrečnost

Zhruba tohle viděli misionáři v 16. století, když dorazili na břehy Japonska, aby šířili křesťanství. (Nemysleli jste si náhodou to samé? No, to jste asi zůstali v 16. století.)
Když totiž takový misionář dorazí do země, kde "v nic nevěří a uctívají zlo", je to těžká práce. Nezapomínejte, že je to jen domněnka reality a ne skutečnost!
Edward W. Saïd říká: "Lidé, kteří přicházejí do jiné kultury, nepopisují kulturu, ale svou zkušenost." Na to nikdy nezapomínejte při pohledu na východní "náboženství". Poslední průzkumy totiž ukazují, že na mnoha místech v Asii žádné náboženství není.

Ovšem misionáři v 16 století hledali toto:
- náboženství je světová univerzalita, a proto kam přijdeme, křesťanství už tam je, pokud tam není, je potřeba danou oblast spasit - musejí křesťanství přijmout, jelikož jsou to modláři a určitě uctívají Satana. Pokud nemají pravé náboženství (křesťanství), jsou amorální (tzn. Indie, Japonsko...).

Jelikož misionáři nemohou v Japonsku najít své škatulky, pokoušejí se naprosto nehodící se věci zasadit do svého křesťanského rámce. Vymýšlejí dogmata, zasazují texty, morálku... Dokonce našli i pět přikázání! (Věci jako - nesmí se jíst hovězí a vepřové, žena s menstruací nesmí předstoupit před kami, když zemře otec, syn se nesmí ukázat před kami a podobně.)
Jezuitští misionáři mají dokonce hypotézy, jak může shinto a buddhismus koexistovat:
- liberalismus vlády
- shinto je původní japonské náboženství
- termín shinto vznikl jako reakce na buddhismus
(nic z toho není pravda)

Japonci zpočátku klidně přijímají kde co, ale po velkém nátlaku nemůžou pochopit, proč nemůžou uctívat oboje - své věci i Boha. Proto potom nastává to, co se popisuje jako totální masakr chudáků misionářů. Je třeba si ale uvědomit, co Evropané v Japonsku až do dnešního dne napáchali.


(26 mučedníků -misionářů- na křížích, popravených 1597 v Nagasaki)


Shinto nikdy neexistovalo jako samostatná tradice. Pokud někdo tvrdí, že shinto je "původní japonské náboženství" velmi se mýlí.
Shinto, buddhismus, taoismus... vše existuje vedle sebe. Shinto se vyvíjí a není statické náboženství (jako například křesťanství). Japonci si vždy z každé tradice vybírají rituály, které si myslí, že fungují, a ty pak používají. Nejedná se tedy o teorii ale o praxi! (důležité)

Shinto je původně budhistický žargon, shinto=kami a ne náboženský systém. Původní čtení je "džindó" a je to praktikování rituálu vůči kami. Jako "šintó" se čte až na začátku 15. století.

Pokud popisujeme shinto, aneb tradici v Japonsku, měli bychom se vyhnout teologickým termínům jako "náboženství", "pravda", "morálka". To ovšem pro Evropana není tak úplně možné, jelikož jiné výrazy neznáme. Budu tedy dále používat tato slova, ačkoli je budu uvádět kurzivou, a vy se je snažte co nejvíce odmyslet. "Náboženství v Japonsku" totiž nikdy nebude znamenat to, co "náboženství v Evropě".

Co si pamatovat:
- Byli to misionáři, kdo našli náboženství v japonsku - otázka je, jestli tam vůbec kdy nějaké bylo.
- Vše je zasazeno do teologického rámce. I knihy z nedávné doby jsou dnes nepoužitelné a nepravdivé.
- Soudíme věci skrze svou zkušenost a nevidíme objektivní realitu.
- Nikdy nezapomínejte, že myšlení Asiatů a Evropanů se zásadně liší.


Pokud se cítíte zmateně, je to dobře. Pokud se cítíte, že se necítíte, je to také dobře. A pokud si stále myslíte, že shinto je pravé japonské náboženství, něco jste přeskočili (zhruba od prvního do posledního odstavce).

Nechte si odležet, pokračování příště!


FOTO: hanscomfamily.com

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9