Jak to bylo s Okinawou - královstvím Rjúkjú

18:00 | 08.05.2013 Rinako 1
Dnes již na Okinawě zemřeli i poslední pamětníci, kteří na vlastní kůži zažili, jak jejich král odchází do vyhnanství. To byl konec samostatnosti slavného království Rjúkjú.
Okinawa
Okinawa FOTO: ent-dev.com
O počátcích osídlení ostrovů, které se staly královstvím Rjúkjú, se ví velmi málo. Národ, který zde žil, byl ovlivněn přistěhovalectvím ze severu (z území japonských ostrovů), tak i z jihu (z oblasti Filipín a tichomořských ostrovů). Silné vlivy byly také z Číny a Koreje. Přesto si však dokázali obyvatelé těchto ostrovů vytvořit svou vlastní kulturu i jazyk. Kořeny této kultury leží v době vzdálené asi 2 tisíce let. Nyní se na Okinawě můžeme setkat už jen s mnoha dialekty původního jazyka obyvatelů Rjúkjú, které bývají nazývány rjúkjúština. Rjúkjúština má společný základ s japonštinou a je tedy považována za jediný jazyk, který je s japonštinou příbuzný.

Ukázka podobnosti japonštiny a rjúkjúštiny

Japonsky           Rjúkjújsky
yuki (sníh)          yuchi
michi (cesta)      mitsi
minato (přístav)   nnatu

Základní slova a fráze
Ano - uun
Prosím - unige sabida
Nerozumím - wakaya bidan
Omlouvám se - wa sai bin
Japonsko - yamato
Ahoj - moshi moshi
Dobrý den - hai sai
Jak se máš? - uganjuu yami seemi
Děkuji moc. - nifee deebiru

Jak tomu je i u jiných zemí, mají i obyvatelé Rjúkjú svoji pověst o založení svého království. Zakladatelem první královské dynastie je podle legendy Tenson, nejstarší syn bohyně Amamikjú a boha Šinerkjú. Jejich druhý syn se stal předkem místních šlechticů, nazývaných andži, a třetí prvním rolníkem. Také měli dvě dcery. Starší se stala první dvorskou kněžkou a mladší kněžkou lidu noro.Podle Japonců se první legendární císař Rjúkjú, Džimmua, ujal vlády roku 660 před. n. l., před ním neměl být nikdo. Rjúkjúané ale tvrdí, že první císař už vládl 17 tisíc let před. n.l.!

V první polovině 13. století se vlády ujal císař Šunten. Došlo k ohromnému kulturnímu a hospodářskému rozkvětu. Byl vybudován královský zámek v Šuri na ostrově Okinawa a také bylo převzato japonské slabičné písmo. Koncem 13. století se v Rjúkjú rozšířil buddhismus

Významným datem v dějinách království Rjúkjú se stal rok 1372, kdy na Okinawu vyslala své poselstvo Čína s cílem, aby Rjúkjú formálně uznalo jejich svrchovanost. Tehdejší král Setto se výzvě podrobil. Styky byly volné, ale před druhou světovou válkou a i po jejím skončení se staly předmětem čínsko-japonských sporů o nadvládě nad ostrovy.

Během 15. století bylo ze Šuri do Kjóta vypraveno několik poselství, které měly tehdejšímu šógunovi donést dary a snažit se navázat s Japonci obchodní styky. Japonci si tato poselství ale vyložili tak, že Rjúkjú jimi uznává nadřazenost Japonska. Počátkem 17. století se vztahy mezi těmito dvěmi zeměmi prudce zhoršily. Rjúkjúané nezaplatili tribut o který si šógun Iejasu Tokugawa řekl, a tak přišel duben 1609. Na Okinawu zaútočila japonská "trestní" výprava, která bez potíží dobyla i hrad v Šuri. Roku 1879 se celé Rjúkjú stalo prefekturou Japonska.

Správním střediskem prefektury Rjúkjú je město Naha na Okinawě. Naha je moderní město, které má téměř 300 000 obyvatel. Místní obyvatelé jsou velmi milí a přívětiví. Památky zde ale nenajdeme. Všechny byly zničeny během druhé světové války.ZDROJ: převyprávěno - JANOŠ, J.: 99 zajímavostí z Japonska; Albatros 1984
FOTO: time2pcs.com, washingtonpost.com

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9