Fyzické tresty v jihokorejských školách

13:08 | 22.04.2013 LeaFox 50
Ať si o tom myslí kdo chce, co chce, fyzické tresty v podobě bití studentů se bohužel stále praktikují i v takových zemích jakou je např. Jižní Korea, ale co víc, polovina učitelů, ale i rodičů si myslí, že je to správné. 
V krátkém dokumentu o jihokorejském školství, konkrétně systému učení některých kantorů, se dozvídáme, proč tomu tak je.

V dřívějších dobách nebyly fyzické tresty na studentech ničím neobvyklým. Panovala konfuciánská hierarchie a bylo třeba ji dodržovat. Vyskakováním si na učitele, neplněním úkolů, jednoduše neprojevováním dosti respektu vůči autoritě si dotyčný koledoval o malér. "Řád musí být!" Tohoto hesla se i po demokratizaci země dovolává značná část učitelů i rodičů. Ano, i někteří rodičové souhlasí s bitím svých dětí. KBS dokonce uvedlo, že tento názor zastává až 73% rodičů. Jako důvod uvádí, že výchova dítěte je bez tělesného trestu nemožná a nezvladatelná.

Nicméně na druhé straně máme ty, kteří se staví silně proti neadekvátnímu jednání se studenty. Zejména nová generace učitelů si nehodlá tyto praktiky osvojovat, (bohužel) menšina rodičů s bitím svých dětí nesouhlasí a je logické, že studenti biti rádi nejsou.

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9