Ba Xian - Osm Nesmrtelných

20:00 | 18.04.2013 Erik 0
Oplývají fantastickými dovednostmi, byli námětem umělců, zdrojem veselých vyprávění a svou oblibou se blížili popularitě dnešních filmových hvězd. Kdo vlastně jsou a jak je poznáte?
Osm Nesmrtelných
Osm Nesmrtelných FOTO: inkdancechinesepaintings.com
Ačkoli jsou v pověstech Ba Xian (八仙) schopni nadlidských výkonů a ovládají nejedno magické tajemství, nejedná se o žádné bohy. Byli to lidé, kteří se zřekli světských ambicí a naučili se žít v harmonii dle zákonů vesmíru a přírody. Svou nesmrtelnost (nebo lépe řečeno schopnost žít navěky) získali jako dar od bohů, ale stále to jsou „jen“ lidé. Říká se, že jejich domovem jsou ostrovy Peng Lai, Fangchang a Yingzhou, které se nacházejí ve Východočínském moři. Mají slabost pro víno, a proto se také někdy nazývají „osm opilých světců“. Velmi často cestují pohromadě, konají dobré skutky a získávají pro taoismus nové žáky. Jsou považováni za znamení štěstí a dlouhověkosti a jako takové je najdete mezi náměty na keramických nádobách, servírovacích táccích, výšivkách, bronzových a porcelánových soškách, vějířích, obrazech nebo vyřezávaných ozdobách.


 
A kdo vlastně patří mezi těchto legendárních osm?
 
Li Tieguai se stal nesmrtelným jako vůbec první z nich. Studoval taoismus a zákonitosti přírody pod vedením samotného Lao C´. Byl schopen se svou duší opustit tělo, toulat se světem a opět se bez potíží vracet nazpět. To se mu však stalo osudným. Jednou nechal při podobném výletu tělo střežit studentem, kterému řekl, že pokud se do sedmi dnů nevrátí, má ho spálit a pohřbít. Student ale tělo spálil už šestého dne, protože chtěl navštívit svou matku, která umírala. Liův duch musel hledat náhradní schránku a v okolí našel jen tělo žebráka chromého na jednu nohu. Od té doby kulhá a musí se při chůzi opírat o železnou berlu. Vlasy má sepnuté zlatou stuhou, kterou mu darovali bohové, a kolem krku si nese omotanou místní verzi léčivé okurky (do které se v případě potřeby dokáže schovat). Je patronem lékařů a lékárníků.


 
Zhongli Quan býval filozofem a žil společně s krásnou manželkou na venkově. Jednoho dne uviděl ženu ovívající čerstvou hlínu na novém hrobě. Když se zeptal na důvod, dozvěděl se, že její manžel ji přiměl slíbit, že se znovu nevdá, dokud neuschne hlína na místě, kde bude pohřben. Ona však už našla nového muže a tak se snaží dostát slibu tímhle způsobem. Zhongli jí pomohl, udeřil vějířem na hrob a hlína okamžitě uschla. Doma mu však jeho manželka vyčinila a nazvala vdovu bezcharakterním monstrem. Zhongli následujícího dne předstíral smrt a vzal na sebe podobu krásného muže, aby manželku podrobil zkoušce. Ta se zachovala stejně jako žena s vějířem a dokonce souhlasila, že pro nápadníka získá mozek z hrobu zesnulého manžela. Když v noci otevřela rakev, objevil se vedle ní živý Zhongli. Šokovaná manželka pro samou hanbu spáchala sebevraždu. Zhongli spálil svůj dům a v jeho popelu našel návod k získání nesmrtelnosti. Od té doby se objevuje v podobě holohlavého, vousatého a tlustého muže v pytlovitých šatech s odhaleným pupkem. V ruce vždy drží vějíř z palmových listů, kterým je schopen mrtvým navrátit život. Bývá označován za posla bohů.


 
Zhang Guolao je podle některých vtělením původního chaosu, který zde existoval před stvořením světa, podle jiných žil původně jako starý muž ovládající život prodlužující alchymii v šestém století před naším letopočtem. Vypráví se, že jednou když procházel kolem paláce, upoutal pozornost císaře. Ten se pak svého taoistického mistra vyptával, o koho šlo. Mistr věděl, že pokud vyzradí jméno, okamžitě zemře, ale nakonec souhlasil, pokud císař slíbí, že pak půjde bosý Zhanga odprosit za jeho zradu. A tak se také stalo. Zhang s úsměvem přijal císařovo vysvětlení a omluvu a nechal bezduché mistrovo tělo znovu ožít. Objevuje se jako postarší muž s dlouhou šedou bradkou a s kloboukem na hlavě. Cestuje na mule, která dokáže bez přestávky ujít stovky mil a sedí na ní obráceně čelem dozadu. Když někde nocuje, jednoduše mulu sroluje jako papír a schová v kapse. Je ze všech osmi nejvíce excentrický – což dokazuje i forma kung-fu po něm pojmenovaná - uvidíte v ní kop provedený při zpětném saltu nebo úklon dozadu, při němž se rameno dotkne země. Dokáže se učinit neviditelným a je patronem novomanželů a bezdětných párů.


 
Lu Dongbin se rozhodl zasvětit svůj život taoismu po setkání s Zhongli Quanem v jedné vesnické krčmě. Zatímco jeho hostitel ohříval víno, upadl Li do podivného spánku, ve kterém se mu zdál až příliš živý sen o jeho budoucnosti – padesát let bude mít ve všem štěstí, bude povýšen do vysokého úřadu, ale nakonec jej zradí manželka, jeho potomky zavraždí bandité a on všemi opuštěný zemře na ulici. Když se probudil, zjistil, že sen přivolal Zhongli Quan, aby mu naznačil pomíjivost věcí. Na místě se rozhodl zavrhnout světské ambice a stát se studentem taoismu. Objevuje se s plácačkou na mouchy (tou asijskou :) ) v pravé ruce a s mečem zavěšeným na rameni. Tento magický meč prý dostal od jednoho draka, aby s ním bojoval proti zlým bytostem a lidské nevědomosti. Mohli bychom ho označit za vůdce Ba Xien, i když není ani prvním ani nejstarším z nich. Je patronem učenců a výrobců inkoustu.


 
Cao Guojiu byl prý původně bratrem císařovny Cao za dynastie Sung. Poté co jeho bratr spáchal vraždu a snažil se svést manželku oběti, odešel znechucen do hor, aby našel mnicha, který by ho učil taoismu. Když přišel k řece, zjistil, že nemá peníze, aby zaplatil převozníkovi. Vcelku hrubě se domáhal speciálního zacházení a na důkaz svého postavení ukazoval zlatý šlechtický medailon. Převozník (ve skutečnosti Lu Dongbin) mu ale odvětil, že se chová jako nezdvořilý hlupák. Zahanbený Cao se omluvil a zahodil medailon do řeky. Lu Dongbin pak souhlasil, že jej přijme za žáka. Objevuje se v úřednických šatech a na hlavě mívá složitou palácovou čapku, v ruce mívá nefritovou desku. Je patronem šlechticů a divadelních herců.


 
Han Xiang byl synovcem věhlasného filozofa žijícího za dynastie Tang. Stal se žákem a posléze i největším oblíbencem Lu Dongbina. Jednou společně vystoupili do zahrady paláce Xi Wang Mu, kde rostla broskvoň bohů plodící pouze jednou za tři tisíce let. Broskve z tohoto stromu po snězení dávaly (nebo obnovovaly věčný život). Han vylezl na strom, aby jednu z nich snědl, ale v jednu chvíli mu podklouzly nohy a zřítil se dolů. Nesmrtelnosti naštěstí dosáhl těsně před tím, než dopadl na zem. Podle některých vyprávění má nevypočitatelnou a divokou povahu. Má moc nechat v okamžiku rozkvést stromy a květiny. Objevuje se jako mladý muž s flétnou, na kterou dokáže hrát tak nádherně, že se všechna zvířata zastavují a naslouchají. Není překvapením, že je proto patronem hudebníků.


 
Lan Caihe se narodila v rodině význačného lékárníka. Jednou uviděla u cesty ležet bolestmi trpícího žebráka a bez váhání mu ošetřila rány a dala lék na posilnění. Jak jistě tušíte, žebrák nebyl nikdo jiný než Li Tieguai, který ji za projevenou laskavost přijal pod svou ochranu. Od té doby se také potuluje světem jako žebrák, zatímco zpívá písně a recituje básně o ctnostech taoismu, pomíjivosti prchavých radostí a ve kterých také přesné předvídá budoucnost. Bývá oblečena v modrém rouchu s jednou nohou obutou a druhou bosou. V létě mívá přes sebe přehozen teplý plášť, v zimě naopak jen lehký kabátek. Její opasek je vyrobený z jednoho velkého kusu černého dřeva. To vše má naznačovat to, že již není ani pod vlivem pohodlí, ani módy. Někdy bývá vyobrazena i jako mladý muž oblečený tak, že vypadá jako žena.


 
He Xiangu byla dcerou obchodníka a nesmrtelnost získala, když ochutnala prášek namletý z kamene Matky všech perel. V jiném příběhu ji před lidožravým démonem zachránil Lu Dongbin a následně přijal za studentku. Objevuje se ve vlajících šatech s broskví věčného života nebo lotosovým květem v ruce. Je schopná létat a považuje se za patronku nezadaných žen. Někdy je uctívána i jako strážkyně domácnosti. (Možná si vzpomenete na film Opilý mistr, kde se Jackie Chan zdráhal naučit formu pojmenovanou právě po He Xiangu, protože ji považoval za příliš zženštilou a musel si ji náležitě upravit).
 
Doufám, že vás tak dlouhé vyprávění příliš nevyčerpalo. Pokud ale přeci jen cítíte stín únavy, doporučuji vypít alespoň jeden kalíšek lehce ohřátého vína. Sice zrovna nebudou vidět, ale v tu chvíli si všech osm připije společně s vámi.


ZDROJ : Tang Seng, en.wikipedia.org
FOTO : chinahotelsreservation.com, mysticalnumbers.com, sanaakosirickylee.wordpress.com, jadeturtlerecords.blogspot.com, blog17173.com, 28lu.com

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9