Konfucianismus - Rozum na prvním místě

19:00 | 16.02.2013 LeaFox 5
Jedno z nejznámějších čínských učení. Učení, které svou pozici zaujímalo nejen v náboženství, ale také v politice a mezi sociálními vrstvami.
Zmodernizované pojetí konfuciánské tušové malby
Zmodernizované pojetí konfuciánské tušové malby FOTO: sddh.hr
Konfucianismus chápeme nejen jako náboženský směr, nýbrž i, a to zejména, jako jakýsi systém morálky a sociálních vztahů. Zasahoval ale i do politické sféry.

Do popředí staví rozum, odpovědnost, pozitivní pohled na svět a také podřízenost řádu (společenskou hierarchii).

S učením buddhismu si značně odporuje. Vezměme si to na běžném příkladu evropské historie, kde si proti sobě stály romantismus a realismus. Rozumová skutečnost vylučuje onu citovou složku a stejně tak se konfucianismus vědeckého učení staví v odporu proti duchovnímu hledání cesty, k němuž buddhismus nabádá.

Někteří filozofové tvrdí, že konfuciánské učení bylo příčinou čínského úpadku. Revolucionář Mao Zedong, zakladatel maoismu, se pokusil konfuciánce zcela vymýtit.

Zakladatelem konfucianismu a jeho šiřitelem byl Konfucius. Konfuciův otec byl správcem města Tsu ve státě Lu. Měl čtyři syny, avšak po několika četných nájezdech na malý státeček sousedními státy mu zůstal pouze jeden zmrzačený. Ten by ale nemohl po otcově smrti vykonávat obřady k jeho úctě a tak se otec oženil podruhé. Jeho ženě se v období těhotenství zdál sen, kde ji pět mudrců zvěstovalo, že její syn bude požehnaný.

Konfucius byl velice vzdělaný a šířil své učení i mezi prostý lid. Sloužil u císařské rodiny, ale vysoce postavení ho brali pouze jako ozdobu, žádný nebral jeho učení vážně. Věrnými mu vždy ale byli jeho studenti, kteří i po jeho smrti šířili učení dále.


ZDROJ: wikipedia.org, Dějiny Číny

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9