Náboženství a homo sapiens na Korejském polostrově

17:00 | 25.09.2016 KimSeoHwa 0
Jak jsem psala již v předcházejícím článku, na Korejském poloostrově se vyvinulo určité primitivní společenství. Ale jak moc bylo primitivní? Jisté je, že mělo jisté zvyky a způsoby a v neposlední řadě i určitý druh náboženství.
Miska s typickým neolitickým vzorem vystavovaná v 16 Dong-A University Museum
Miska s typickým neolitickým vzorem vystavovaná v 16 Dong-A University Museum FOTO: english.gimhae.go.kr

Náboženské obřady byly součástí rodových záležitostí a to se promítlo pak v pozdějších zvycích, o nichž jsem Vás informovala v předcházejícím článku. Neolitičtí lidé vyznávali anisemistickou víru (= každý předmět v přírodě má duši). Od toho se pak odvíjely pohřební obřady. Spolu s lidskými ostatky se pohřbívaly předměty, které zesnulý používal během života.

Hory, řeky a stromy také měly podle této víry duši a některá byla považována za božstva. V korejských mýtech se můžeme dočíst například o zázračném zrození Pak Hjokkose, který se narodil z vejce a jeho jméno je odvozeno ze skutečnosti, že z jeho těla vycházela záře. Byl považován za potomka slunce, které bylo uctíváno jako božské. Více si můžete přečíst v knize Samguk Jusa, v níž jsou sepsány mýty a legendy korejského poloostrova. V České republice je možné tuto knihu sehnat na internetových knihkupectvích i v českém jazyce.

Slunce patřilo mezi božstva dobrá. Taková, která přinášejí štěstí. V temnotách pak sídlili zlí duchové. Ti na člověka sesílali zlo a zkázu. Odtud bylo zapotřebí kmenových/rodových kouzelníků. Ti vymýtali zlé duchy a uklidňovali ty hodné za pomoci obřadů. V oblasti severovýchodní Asie se tyto náboženské praktiky označují jako šamanismus.

S náboženskými obřady bylo v období neolitu úzce spjato umění. Pro umělecké předměty z tohoto období je typický abstraktní charakter, spíše než realismus. Účelem bylo vyjádřit symboliku zdobením.

V předcházejícím článku jste se mohli dočíst,  že typickou uměleckou formou v tomto období byla hřebenová keramika. Vnější povrch byl zdoben paralelními čarami. Ty vytvářely geometrické vzory. Nejčastěji byl k vidění tzv. vzor “rybí kosti”.

Paralelní šikmé čáry symbolizují v primitivním umění vodu. Badatelé věří, že vzory používané v tomto období měly symbolizovat vodu jako hlavní zdroj obživy v neolitické Koreji.

S rozšířením zemědělství se začaly objevovat zvlněné a spletité vzory. Zřejmě symbolizující blesky. Ty byly chápány jako nebeská síla, stojící u zrodu veškerého života.

Nalezeno bylo z tohoto období jen málo předmětů. Příkladem je i maska vyrobená z mušle s otvory pro oči a pro ústa. O většině zmíněných nalezených předmětů se předpokládá, že sloužila k náboženským účelům.


Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9