První lidé na Korejském poloostrově?

16:00 | 15.08.2016 KimSeoHwa 0
Historie Korejského poloostrova je poměrně rozsáhlá a objemná. Zajímavé je již období paleolitu, neboť s jistotou se prokázala přítomnost člověka na Korejském poloostrově teprve v nedávné době.
Amsadong - prehistorická vesnice, kde je možné si prohlídnout typickou keramiku pro střední neolit a další dochované památky
Amsadong - prehistorická vesnice, kde je možné si prohlídnout typickou keramiku pro střední neolit a další dochované památky FOTO: learnhanguko.wordpress.com

Historie Korejského poloostrova je poměrně rozsáhlá a objemná. Zajímavé je již období paleolitu, neboť s jistotou se prokázala přítomnost člověka na Korejském poloostrově teprve v nedávné době. V roce 1933 byly na severovýchodě v Tonggwadžinu objeveny pozůstatky již vyhynulých zvířat a kostěné (kamenné) úlomky z nástrojů, vyrobených člověkem.

Vědci mírně váhali, zda se opravdu jedná o paleolit. Nalezišť však bylo objeveno více a to je přimělo uznat, že nálezy z Tonggwadžnu jsou skutečně ze starší doby kamenné. Další objevy se datují z roku 1962 a 1964. Vědecká obec se zaměřila tímto směrem a odhalila se naleziště po celém poloostrově, což naznačuje, že člověk zručný žil opravdu po celém území Koreje.

Paleolit začal pravděpodobně před 400 tisíci až 500 tisíci lety, ale přesný začátek nejsme schopni zatím stanovit.

Obydlí člověka zručného bylo většinou v jeskyni, kde bylo hodně světla a v blízkosti vody. Potravu si opatřoval sběrem ovoce, bobulí, rybolovem a lovem divoké zvěře. Nástroje si vyráběl sám a to štípáním kamene, nebo z kostí a rohů zabitých zvířat.

Nežili jako jednotlivci, ale v tlupách. Existoval mezi nimi jakýsi druh společenství, což potvrzují nálezy, jako jsou sošky a obrazy lovených zvířat.

V mezolitu, období, v něž přechází paleolit, se objevuje jiný typ zvířat. Rychlých a mrštných. Starý způsob lovu přestává být efektivní, což vede k výrobě nových zbraní. Jsou jimi luky a šípy, kdy ostrou část tvoří ostré kamenné štípky. Prokazatelně se z tohoto období v Koreji nic nedochovalo.

Okolo roku 5500 př. n. l. se v Koreji objevuje člověk vzpřímený. Typická je pro něj výroba hlazené a leštěné keramiky. Právě podle keramiky pak rozlišujeme 3 období.
 

Nádoba z období neolitu, vystavena v muzeu Kyung-Hee University


V průběhu raného neolitu se vyráběla keramika malá a často nezdobená. Můžeme ji rozeznat i podle pruhů hlíny, přidávaných nepravidelně na nádoby. V průběhu středního neolitu se keramika výrazně změnila. Zdobená byla geometrickými vzory, které tvořily vizuálně hřebeny. Proto se jí také říká „hřebenová“. V pozdním neolitu do Koreje přišla keramika z Číny. Typické jsou pro ni malované vzory a různá velikost nádob. Úlomky a památky tohoto druhu se nacházejí téměř po celém poloostrově.

Zatímco člověk zručný není s Korejci nijak příbuzný, člověk vzpřímený tvoří přímo jeden ze základních pilířů korejské rasy. Během neolitu docházelo k různé migraci a po asimilaci novými etnickými skupinami se stali přímými předky dnešních Korejců.

Člověk vzpřímený žil stále v jeskyních, ale na rozdíl od paleolitického člověka si je sám hloubil v zemi a ve tvaru kruhu, v blízkosti vodních ploch. Neboť moře a jezera se postupně stávala hlavním zdrojem potravy. Dále se rozvíjelo zemědělství. Důkazem jsou nalezené motyčky a jakési kamenné srpy.

Oblečení člověka vzpřímeného sestávalo nejprve ze zvířecích kůží a postupným vývojem se na primitivních tkacích zařízeních tkalo ze zvířecí srsti a různých vláken. Díky tomu vznikaly oděvy, zdobené na závěr mušličkami a různými kamínky.

Kdo zavítá do Koreje, určitě by měl navštívit mezi památkami a různými atrakcemi i prehistorickou vesnici Amsadong. Já sama se tam při návštěvě Koreje jistě zastavím.

FOTO: korean-arts.com


Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9