Han Moo Sook - Setkání

19:00 | 13.07.2015 Choi Mari 0
Zajímalo vás někdy, jako to asi v Koreji vypadalo během 19. století? A říkali jste si někdy, zdali tam mělo křesťanství lehké začátky? Jestli ano, pak je tato kniha právě pro vás.
Ilustrační foto
Ilustrační foto FOTO: en.wikipedia.org
Han Moo Sook se narodila roku 1918 v Soulu. Studovala výtvarné umění, po svatbě v roce 1940 přešla z výtvarných umění k literatuře. Jen o rok později vyhrála první cenu v soutěži vyhlášené časopisem Sinsedae, čímž odstartovala svou kariéru. Dohromady se jí narodilo pět dětí, tři chlapci a dvě děvčata. Han Moo Sook zemřela ve věku 74 let v roce 1993.

Novela se jmenuje Setkání, a tak není žádné překvapení, že právě ona setkání jsou zde velmi důležitá. Jedná se o setkání konfuciánského učence Tasana a jeho synovce Hasanga, věřícího křesťana. Tasan byl poslán na osmnáct let do vyhnanství za studium západních věd. Vše západní, především pak křesťanství, bylo v té době vnímáno velmi negativně. Tasan se ke křesťanství ze začátku nestaví nijak kladně, zvláště když je kvůli němu většina jeho rodiny popravena. Není tedy divu, že ke svému synovci Hasangovi zpočátku nechoval příliš vřelé city. Jejich mnohá setkání ale postupně vedou ke smíření a pochopení z obou stran.

Obě hlavní postavy této knihy skutečně existovaly. Kněz Tasang - vlastním jménem Chong Yak Yong - i jeho synovec Chong Hasang, který se do dějin zapsal jako jeden z nejvýznamnějších křesťanských mučedníků v Koreji. Kniha uvádí mnoho zajímavých historických faktů, stejně jako velmi věrohodnou nenávist vůči křesťanské víře a odhodlání korejských křesťanů i přes vědomí trestu smrti.

I přes počáteční zmatení (hlavně tedy z názvů jednotlivých roků, které byly velmi matoucí), se tahle kniha nečetla vůbec špatně. Narazila jsem na podobné téma i u japonské literatury a už tehdy mě zaujalo. Vývoj křesťanství v Asii rozhodně nebyl jednoduchý. Navíc bych tuhle knihu ještě ráda doporučila všem se zájmem o studium koreanistiky - je to jedna z doporučených knih k přijímacím zkouškám.

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9