Zakázané město - Největší palácový komplex na světě

19:13 | 28.01.2013 Mei 8
Zakázané město bylo císařským palácem dynastií Ming a  Qing. Nachází se v centru Pekingu. Téměř 500 let sloužilo jako domov císařů a jejich rodin. Bylo také obřadním a politickým centrem čínské vlády.
Zakázané město
Zakázané město FOTO: en.wikipedia.org

Sídlo bylo postaveno v letech 1406 – 1420. Komplex se skládá z 980 budov a zahrnuje 720 tisíc metrů čtverečných palácového komplexu. Je příkladem tradiční čínské palácové architektury. Stavba ovlivnila kulturní a architektonický vývoj ve východní Asii.
 
Zakázané město bylo roku 1987 prohlášeno světovým kulturním dědictvím UNESCO. Na seznamu je popsáno jako největší sbírka dochovaných starověkých dřevěných konstrukcí na světě.

Od roku 1925 slouží Zakázané město jako Palácové museum, jehož rozsáhlá sbírka zahrnuje umělecká díla a artefakty z císařských sbírek dynastií Ming a Qing (Čching). Část sbírky se nyní nachází také v Národním Palácovém Muzeu v Taipei na Taiwanu.
 
Zakázané město je nejrozsáhlejším a nejlépe zachovaným palácovým komplexem na světě. Sídlilo zde celkem 24 císařů. Celý komplex má tvar obdélníku a obepíná ho 10 metrů vysoká zeď a 52 metrů široký vodní příkop. Svět za zdmi byl dokonale izolován od okolního světa. Bezpečí císařských rodin bylo dokonale zabezpečeno.

 FOTO: shutterstock.com
 
Palác je velkým architektonickým dílem. K nejatraktivnějším prvkům patří ozdobné hřeby, klepadla ve tvaru zvířecích hlav a podobně. Je tu dbáno i na číselné prvky. Každá brána má 81 hřebů, které jsou uspořádány v devíti vodorovných a devíti svislých řadách. Číslo devět má v Číně velký význam. Je považováno za číslo s nejvyšší jangovou energií, která reprezentuje mužský pozitivní přírodní princip. 81 hřebů měl pouze císař. V palácích knížat a hodnostářů se užívalo 49 hřebů. Opět je to ale násobek čísla 9. 35 hřebů měly brány u rezidencí korunních princů a jiných šlechticů. Akorát Východní květinová brána (nebo také Brána duchů) má 72 hřebů.

V Zakázaném městě bylo 9999 místností. Ano další devítky a najde se jich tu ještě mnoho. Po nějakých přestavbách se počet změnil, ale stále je tu přes 9000 místností. Historické záznamy tvrdí, že na paláci pracovalo přes 100 tisíc řemeslníků a milion dělníků. Materiály na jeho výstavbu pocházely ze všech částí země.

 FOTO: shutterstock.com

Za Síní zachování harmonie se nachází kamenná deska, která váží 300 tun. Na místo byla dopravena z kamenolomu v horách, které byly vzdáleny 50 kilometrů. Přemístění kvádru trvalo prý 28 dní a táhlo ho více než tisíc koní a mul. Podél cesty byly vyhloubeny studny, z kterých se vylévala voda na cestu, a po zmrzlé vodě byl pak kvádr šoupán. Projekt celé výstavby byl tedy vskutku pracný.
 
Palác se skládá z předního a zadního paláce. Vnější palác tvoří Síň svrchované harmonie, Síň dokonalé harmonie a Síň zachování harmonie. V tomto paláci byly pořádány velké ceremoniály a odtud se také vládlo.
 
Ve vnitřním paláci pak můžeme nalézt Palác nebeské čistoty, Síň spojení a Palác pozemského klidu. Zde císařské rodiny žily. Okolo vnitřního paláce je 12 menších dvorců, ve kterých žily konkubíny a jejich služebnictvo.

 FOTO: shutterstock.com 

ZDROJE: en.wikipedia.org, Wei Wei Ge/Kellnerová Kalvachová: 100 divů Číny. A. R. Garamond s.r.o., Praha, 2006, Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice: Světové kulturní a přírodní dědictví v Číně. Futura, Praha 2001

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9