Mitsuko - dvě odlišné kultury, jeden životní příběh

18:00 | 07.03.2015 Erik 1
Jak by asi vypadala předválečná Evropa očima japonské ženy? Na tuto otázku dává odpověď nová kniha Mitsuko o výjimečné a dodnes velmi málo známé postavě jak naší, tak evropské historie vůbec.
Detail přední strany knihy
Detail přední strany knihy FOTO: www.jota.cz
Mitsuko Aoyama, provdaná ke konci 19. století za rakousko-uherského diplomata hraběte Heinricha Coudenhove-Kalergi, byla jednou z prvních Japonek, které přicestovaly do Evropy. Hrabě Heinrich, manžel Mitsuko, o 15 let starší než jeho žena, patřil v době na přelomu 19. a 20. století k nejvzdělanějším a nejvýznamnějším osobnostem rakouské aristokracie, ovládal neuvěřitelných 18 světových jazyků a jako diplomat působil na vyslanectvích po celém světě. Mitsuko po jeho boku pronikla i do prostředí císařského dvora a seznámila se s elitou tehdejší rakousko-uherské společnosti. Stala se matkou sedmi dětí, ze kterých později vyrostly výrazné osobnosti. Nejznámější z nich je Richard, zakladatel mírového hnutí Pan-Evropa, které lze považovat za předchůdce dnešní Evropské unie. Po předčasné smrti manžela na ni připadla správa celého panství a ruku v ruce s tím přichází nutnost řešit mnoho náročných situací. Nikdy se jí už nepodařilo vrátit se do rodného Japonska. Zemřela na počátku 40. let 20. století a její jméno je dnes známé jen úzkému okruhu odborníků.

Biografický román nazvaný podle hlavní hrdinky Mitsuko, vychází hlavně z jejích osobních deníků. Budete v něm sledovat její mládí, kdy byla školena na gejšu, setkání s budoucím manželem, rozhodnutí vydat se do Evropy až k dramatickým situacím v období 1. světové války. Je to vyprávění o dvou světadílech a dvou kulturách spojené do jednoho životního příběhu.

Autorka knihy, Vlasta Čiháková Noshiro, shromažďovala a studovala archivní materiály dokumentující dramatický životní příběh této výjimečné Japonky již od 70. let 20. století. Díky své jazykové vybavenosti v knize shrnula i všechny dostupné poznatky publikované v japonštině. Text doplňují originální kresby Mitsuko, unikátní fotografie pocházející z českých i japonských archivů a bohatý jmenný a věcný rejstřík přibližující čtenářům historické reálie celého příběhu.

Pokud byste si chtěli pročíst několik stránek z této nové knihy, pak je pro vás od nakladatelství Jota připravena ukázka na této stránce. Pro případné zájemce je kniha za zvýhodněnou cenu připravena na domovských stránkách nakladatelství.
© Vlasta Čiháková Noshiro, 2015
© Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2015

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9