Japonští válečníci středověku - část 1.

19:00 | 25.02.2015 Kaminokage 0
První ze série článků o japonských válečnících v období středověku. Tato část je zaměřena na rozdělení jednotlivých skupin a jejich základní fuknce.
Invaze Shikoku v podání Toyohary Chikanoby
Invaze Shikoku v podání Toyohary Chikanoby FOTO: en.wikipedia.org/wiki
V dnešní době je pojem samuraj, nebo ninja (shinobi v mužském rodě, kunoichi v ženském rodě) velice rozšířen a poměrně dobře znám většině populace. Ovšem nebyly to pouze tyto dvě skupiny, které v tomto období bojovaly na bitevních polích. Mezi další, sice méně známé, ale nikoli však méně důležité skupiny, patří také ashigaru a válčící mnichové (neboli sohei). Pojďme si nyní říci něco bližšího o jednotlivých skupinách.
 
1. Samuraj

Slovo samuraj znamená doslova "ten, kdo slouží" a původně bylo používáno pro obyčejné sluhy na císařském dvoře. Ovšem velice brzy se začalo používat pro vojáky, kteří byli rekrutováni císařským dvorem, aby plnili role osobních strážců a jiné válečné úkoly. Dnes si samuraje každý představí jako válečníka v klasické zbroji se samurajským mečem. První samurajové však představovali elitní jízdní lučistníky, kteří používali meč jen v opravdu krajních situacích. Ovšem netrvalo dlouho a samurajský meč získal onu slávu, jaké se těší dnes. Některé z hlavních samurajských rodin později získaly takový vliv, že se dokonce začaly vměšovat do záležitostí politiky a řízení státu. Minamoto no Joritomo se dokonce po svém vítězství ve válce zvané "Gempei" stal prvním shogunem, který v mnoha ohledech nahradil císaře, ze kterého se tak stal pouze symbolický vládce státu a tehdy začalo období nadvlády samurajů. 

2. Ninja

Tyto jednotky zůstavájí dodnes v určitých ohledech tajemstvím, jelikož byly vesměs využívány jako špehové nebo nájemní vrazi, o kterých se samozřejmě příliš nemluvilo. Ninjové tedy nebyli přímo válečníky, kteří by se nacházeli na bitevních polích, ale jejich funkce byla k vítězství ve válce mnohdy klíčová. Díky těmto jednotkám totiž mohl velitel perfektně zmapovat rozestavení a počet nepřátelských vojsk, a někdy dokonce předejít i samotnému střetu zabitím vůdce opačné strany. Paradoxem však zůstává, že ač byli ninjové hojně využíváni, bylo jimi velice opovrhováno zejména ze strany samurajů. Ninja je dnes zobrazován jako postava plně zahalená v černém oděvu, který měl svá praktická využití, co se maskování a skrývání se ve stínu týče, a zajistil tak nepostradatelný okamžik překvapení. Nebylo tomu tak ale vždy, jelikož velice často používali různé druhy převleků, aby se lépe infiltrovali do okolí bez povšimnutí.


3. Ashigaru

Pěší vojáci, jež tvořili velkou část Japonských vojenských sil a byli často opomíjeni, se nazývají právě Ashigaru. Ovšem i tito válečníci byli nepostradatelní, jelikož sloužili převážně jako sluhové samurajů, tzv. geninové. Mezi jejich nejčastější úkoly patřilo nošení vybavení svého nadřízeného a také práce jako podkoní. Velice důležitá fuknce však spočívala v započítávání a shromažďování useknutých hlav, díky kterým se hodnotily výkony jednotlivých samurajů v bitvě a následně podle toho byli odměňováni a povyšováni. Čas od času se i genin zapojil do boje, ale většinou pouze v případě, že byl jeho pán v bezprostředním nebezpečí, jelikož samurajské souboje byly považovány za souboje soukromé. Pokud byl genin dostatečně oddaný a plnil svému pánu dobrou službu, mohl být sám příležitostně povýšen do samurajského stavu. 


4. Válčící mnichové

Tato skupina válečníků se formovala povětšinou jako soukromá armáda velkých klášterů a svojí bojovností mnohdy zastrašovali jak císaře, tak i samuraje. Mnohdy tak nalezneme, že jsou nazýváni jako akusou, což v překladu znamená "ďábelský mnich", což mluví samo za sebe. I když se válčící mnichové zapojili do řady konfliktů, zaměřovali se nejvíce na obranu svého území, a v provincii Kaga dokonce získali takovou moc, že svrhli tamního lenního pána a sami pak po několik staletí provincii ovládali. Dalo by se také říci, že tyto sekty stály v popředí technologického vývoje a později se také někteří mnichové proslavili svým zručným ovládáním střelných zbraní, nejvíce zřejmě mnichové z Negoro-ji.V dalších částech si tedy přiblížíme jednotlivé skupiny podrobně. Řeč bude i o jejich vybavení a dalších zajímavostech, které se budou týkat jednotlivých skupin konkrétně. ZDROJ: Válečnící středověkého Japonska
FOTO: en.wikipedia.org/wiki/Samurai, en.wikipedia.org/wiki/Ninja, Zobyo Monogatari, de.wikipedia.org/wiki/Musashibō_Benkei

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9