Monumentální Glagolská mše pod taktovkou Muhaie Tanga

18:00 | 15.06.2014 Erik 0
Krom tohoto zlatého hřebu večera zazní 18. a 19. června ve Smetanově síni Obecního domu na závěrečném koncertu 79. sezóny Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK i dvě novinky. Pojďme si o nich říci něco víc.
Dirigent Muhai Tang při koncertu
Dirigent Muhai Tang při koncertu FOTO: fok.cz

Jak již bylo zmíněno, vrcholem večera i celé letošní sezóny bude Glagolská mše, kantáta pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany, ve které Leoš Janáček na vrcholu svých tvůrčích sil oslavil všeslovanskou myšlenku. Její provedení je vždy úžasnou hudební událostí. Náročných partů ve staroslověnštině se ujmou sólisté Kateřina Šmídová Kalvachová, Eliška Weissová, Petr Strnad a Jan Šťáva a Pražský filharmonický sbor, u varhanního pultu zasedne Daniela Valtová Kosinová.
 
Ve změněné podobě v programu zazní Concerto da camera pro flétnu, anglický roh a smyčce francouzského skladatele Arthura Honeggera – v úpravě pro lesní roh z pera samotné interpretky, sólohornistky FOK Zuzany Rzounkové. Originální Honeggerovo dílo patří díky bývalému šéfdirigentovi Sergi Baudovi do kmenového repertoáru orchestru, přičemž v roce 2003 ho dokonce spolu nahráli.
 
Rok 2003 a Serge Baudo jsou spojnicí i pro skladbu Druhopisy, která bude uvedena v české premiéře. Její autor Kryštof Mařatka je jedním z nejvyhledávanějších českých skladatelů v evropském kontextu. Druhopisy sám autor charakterizuje jako „jednovětou orchestrální fresku čerpající z atmosféry lidových hudebních nástrojů českých zemí“. Premiéra Mařatkova díla je pro Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK vždy velkou poctou – k prvnímu uvedení jeho Koncertu pro klarinet a orchestru nazvaného Luminarium došlo právě již v roce 2003.

Nad koncertem převzala záštitu Mgr. Ludmila Štvánová, radní hlavního města Prahy.

Pokud budete mít trochu času před koncertem, pak neváhejte a přijďte ve středu 18. června ve čtvrt na sedm navečer do Cukrárny Obecního domu, kde opět proběhne oblíbená beseda s umělci.  

Další podrobnosti o koncertu a informace o účinkujících naleznete zde.


 


ZDROJ & FOTO: Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK


Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9