Překlady a díla českých koreanistů za rok 2013

17:00 | 24.03.2014 arashinka 15
V tomto článku vám chceme představit seznam knih zaměřený na Korejský poloostrov. Naleznete zde jak překlady známých korejských spisovatelů, tak i vlastní tvorbu českých koreanistů, která se v roce 2013 objevila na českých pultech.
Korejské písmo
Korejské písmo FOTO: 2.bp.blogspot.com

Podoby Koreje
 Tato kniha vznikla ku příležitosti oslavy osmdesátých narozenin významného českého koreanisty a nositele jihokorejského státního vyznamenání Vladimíra Pucka. Jedná se o kolektivní monografii cca 15 studií a zahrnuje široké spektrum příspěvků i přispěvatelů, z valné části předních pedagogů FFUK, ale též doktorandů a odborníků ze zahraničí. 

Kniha má celkem 305 stran. Vydána byla nakladatelstvím FF UK. Ke koupi.


Deset tisíc životůDalší knihou je překlad druhé sbírky básní nejznámějšího jihokorejského básníka současnosti. Jedná se o dílo Deset tisíc životů básníka Ko Una, které přeložily Miriam Löwensteinová a Park Miyoung.

Tato sbírka je výběrem básní z prvních deseti dílů dosud neuzavřeného Ko Unova opusu magnum Maninbo (Záznamy deseti tisíců životů), které začal psát v roce 1985. Dnes má přes třicet dílů a autor v něm zaznamenává osoby, s nimiž se na své životní pouti turbulentním 20. stoletím setkal.

Kniha má 182 stran. Vydána byla nakladatelstvím Dharmagaia. Ke koupi.


Klasická korejštinaSpolečné dílo docenta Vladimíra Pucka a Vladimíra Glomba se zabývá vývojem korejského jazyka a okolnostmi, které vedly k vytvoření korejského písma. 

Klasická korejština je určena zájemcům o diachronní zkoumání korejského jazyka a socio-lingvistickou situaci na Korejském poloostrově až do příchodu moderní doby. Jako taková by měla sloužit jak odborníkům a studentům koreanistiky či orientalistických oborů, tak i širšímu publiku se zájmem o vývoj korejského jazyka a klasické korejské texty. Kniha představuje základní rysy vývoje korejského jazyka, okolnosti vzniku korejského písma a gramatický systém klasické korejštiny. V části věnované klasickým textům zpracovává ukázky literatury psané v korejském písmu v rozmezí 15. až raného 20. století.

Kniha má 362 stran. Vydána byla nakladatelstvím FF UK. Ke koupi.


Cesta k probuzení v tradici korejského buddhismuKniha obsahuje překlad šesti textů z díla zenového mistra Činula, jenž patří k nejvýraznějším postavám v dějinách korejského buddhismu. Z klasických originálů vybral, přeložil, předmluvu napsal a poznámkami opatřil Tomáš Horák.

Činul (1158–1210) se do historie zapsal nejen jako iniciátor obrodného komunitního hnutí, ale i jako myslitel, jemuž se podařilo překlenout názorové rozpory v mnišské obci, systematizovat metody zenové meditace a úspěšně je skloubit se spekulativní metafyzikou scholastického buddhismu, zvláště školy Chua-jen.

Kniha má 188 stran. Vydána byla nakladatelstvím Dharmagaia. Ke koupi.


Lexikologie korejštinyLexikologie korejštiny je dílem již zmiňovaného českého významného koreanisty Vladimíra Pucka. Kniha se zabývá slovní zásobou současného korejského jazyka s důrazem na její lexikální složení.

Klíčovou částí je kapitola o odvozování slov pomocí kompozit, afixací a honorifikační systém s četnými praktickými příklady. Zvláštní pozornost je věnována problému jazykové purifikace a rostoucí divergenci mezi jazykem obou částí rozdělené Koreje. 

Kniha je určena především pro studenty koreanistiky, ale může být užitečná i specialistům z oboru obecné a srovnávací jazykovědy. 

Kniha má 230 stran. Vydána byla nakladatelstvím Karolinum. Ke koupi.


SetkáníRomán jihokorejské známé spisovatelky Han Musuk přeložený Miriam Löwensteinovou vypráví o opakovaném setkání dvou významných osobností, strýce a synovce Čonga Tasana a Čonga Hasanga a tvoří rámec vrstevnatého románu zasazeného do období počátku 19. století. Debata slavného konfuciánského literáta s pozdějším nejznámějším korejským křesťanským mučedníkem jako by přesně kopírovala tehdejší názorový vývoj celé korejské společnosti.

Kniha má 362 stran. Vydána byla nakladatelstvím Argo. Ke koupi.


Říše světlaŘíše světla je román a debutové dílo současného korejského spisovatele Kim Jongha, přeložený Tomášem Horákem. 

Je sedm hodin ráno a hlavní hrdina Kim Jonghaova románu Říše světla se probouzí do zdánlivě všedního dne. Jen úporná bolest hlavy jako by byla předzvěstí čehosi neblahého. Na Jihu usazený severokorejský agent Kim Kijong (vlastním jménem Kim Songhun) je ředitelem malé firmy zabývající se dovozem a distribucí filmů. Poté, co se stal jeho nadřízený v Pchjongjangu obětí čistky, přerušilo s Kijongem severokorejské vedení všechny kontakty a on byl ponechán vlastnímu osudu v dravé kapitalistické společnosti. (Přečíst dál)

Kniha má 341 stran. Vydána byla nakladatelstvím Argo. Ke koupi.


ZDROJ: Facebook/Koreanistika FFUK, argo.cz, kosmas.cz, korea.ff.cuni.cz, dharmagaia.cz
FOTO: Facebook/Koreanistika FFUK, argo.cz, kosmas.cz, dharmagaia.cz

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9