Magický čínský jednorožec Qilin

16:45 | 29.06.2018 Mei 0
Qilin (麒麟) neboli čínský jednorožec je mýtické zvíře, které symbolizuje štěstí a prosperitu. Podle tradic v Číně, Koreji a Japonsku signalizuje narození nebo smrt. Západnímu jednorožci se ale nepodobá.
Qilin
Qilin FOTO: Shutterstock
Podle legend je Qilin jeden z 9 synů draka, ano opět ta magická čínská 9, který může rozlišovat mezi dobrem a zlem. Čínský mytologický jednorožec je také někdy zahrnován do seznamu 4 ušlechtilých zvířat, kam dále čínská drak, fénix a želva.
 
Toto zvíře je líčeno s několika rohy, zeleno-modrou šupinatou kůží, kopyty jelena, hlavou draka a ocasem medvěda. V některých aspektech se podobá západnímu či evropskému jednorožci. Chi Lin symbolizuje dlouhověkost a prosperitu. Věří se, že tito tvorové žili 2000 let.
 
Qilin byl v průběhu staletí zobrazen mnoha různými způsoby. Některé popisky také uvádějí, že má uprostřed čela jeden roh a proto je porovnáván s jednorožcem. Ale jak už jsme si také řekli, měl hlavu draka, někdy tělo jelena nebo tygra a občas zase tělo celé z plamenů. V některých příbězích se můžeme setkat také s tím, že z jeho úst šlehaly plameny, které spalovaly zlé lidi.
 
Lidé věřili, že Qilin na zádech nosí děti, podobně jako v evropské tradici čáp. Že z nebes přináší mimořádná dětská stvoření.


 
Toto bájné zvíře je spojováno mnoha příběhy a významnými událostmi v dějinách Číny. Před 5000 lety seděl jeden čínský císař na břehu Žluté řeky, když v tom náhle spatřil Qilina. Špinavá voda v řece se v tu chvíli změnila na křišťálově jasně zelenou. Zvíře stálo před císařem a třikrát duplo do skály. Pak s císařem promlouvalo hlasem, jež se podobal zvuku chrámového zvonu. Když se Qilin obrátil k odchodu, císař viděl na jeho zádech magické znamení. To pak okopíroval. Podle legend se stalo prvním psaným jazykem v Číně.
 
Zmínka o tomto mytologickém zvířeti sahá až do časů Konfucia, kdy prý předpovědělo jeho narození. Tehdy bylo zvíře mírnější a například při chůzi nezpůsobovalo žádnou újmu ani drobnému hmyzu. Qilin byl něco jako beránek v křesťanské mytologii. Když vstoupil na trávu, ani jedno stébélko nezlomil. Jeho potravou byla magická tráva. Qilin mohl chodit po vodě a také uměl létat. Když byla jeho podoba vyřezána na náhrobky, měl být tak hrob chráněn před zlými duchy. Qilin měl také za úkol doprovázet duše zemřelých do nebe.
 
V průběhu času se jeho vzhled a symbolika změnili. Stal se symbolem šetrnosti a míru, ale také získal vlastnosti moci a síly.


 
Příběhy o tomto stvoření můžeme najít ale i v jiných východních zemích, než jen v Číně. Zakladatel korejského království Goguryeo, Dongmyeong, jel podle legendy prý na Qilinovy jako na koni. Bylo tomu v letech 37 až 19 před naším letopočtem.
 
Mnohem později, během vlády dynastie Ming (1368 – 1644), byly zaznamenány celkem solidní historické důkazy o nejméně dvou Qilinech, kteří se objevili v Číně v roce 1413. Ve skutečnosti to ale byly žirafy od somálského pobřeží. Velký admirál Zheng je přivezl do Pekingu a prohlásil je za Qiliny. Císař Yongle byl samozřejmě velmi nadšený, že se během jeho vlády objevily symboly jeho moudrého vedení. Ačkoliv mělo tradiční vyobrazení Qilina mnohem kratší krk, zůstává k tomu dni vztah mezi těmito zvířaty velmi silný. V Koreji a Japonsku je termín pro žirafy „kirin“ (キリン) nebo „qilin“ (기린).
 
Qilin by měl být zobrazován pouze v příznivých časech nebo během období velkého klidu a harmonie.


 
Je zastupován dokonce i v tanci. I když je tento tanec méně častý než dračí či lví tanec. Tanec Qilina převládá zejména mezi dialektovými skupinami, jako jsou Kantončané a Hakkas. Provádí se zejména při slavnostech a náboženských akcích. K vidění je například též při oslavách Čínského Nového roku v briminghamské Čínské čtvrti ve Velké Británii. K tomuto tanci jsou potřeba dva umělci. Stejně jako lví tanec, je i qilin tanec doprovázen týmem hudebníků, kteří udávají rytmus pohybům.
 
V uplynulých letech se na podporu qilin tance konají i různé soutěže. V Číně byl klasifikován jako nehmotný kulturní majetek. Ve srovnání se lvím nebo dračím tancem je qilin tanec méně obyčejný a více neslýchaný. Doufejme, že umění tohoto tance objeví více lidí a ocení jeho starobylou uměleckou formu.


 
Ve Feng Shui symbolizuje Qilin dlouhý život, oslavy, vznešenost, radost, moudrost a slavné děti. Je to jemný, laskavý a shovívavý tvor. Nese s sebou dobré mystické znamení. Feng Shui talisman ve tvaru Qinlina měl pomoci usnadnit úspěch potomků. Obrazy či sochy tohoto zvířete zase mohou pomoci ženám, které si přejí mít děti. Hlavní funkcí tohoto talismanu ve Feng Shui je odstranění negativity a přilákání bohatství.
 
Pokud chcete mít tento talisman ve svém domově, pamatujte si, že by měl směřovat k východu, ke dveřím.


 
 
ZDROJE: asianhistory.about.com, traditions.cultural-china.com, chinatownology.com
FOTO: fr.wikipedia.org
FOTO: rpgwebgame.com
FOTO: github.com
FOTO: thesouthern.com

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9