Strážci a ochránci Velké čínské zdi

16:00 | 18.11.2013 Erik 7
Je jich více než dvě stě a ačkoli nejde ani o vojsko, ani o ochranná božstva, drží nad tímto desítky tisíc kilometrů dlouhým divem světa stráž a občas i ochrannou ruku. Kdo vlastně jsou a jaké důvody k tomu mají?
Velká čínská zeď vinoucí se jako kamenný drak
Velká čínská zeď vinoucí se jako kamenný drak FOTO: Shutterstock.com
Jejich historie se začala psát v roce 1999, kdy hrstka nadšenců vytvořila dobrovolnickou skupinu prozaicky nazvanou „Velká zeď“. Zpočátku jako turisté vyráželi na výpravy do provincií, kudy tato památka prochází, a pořizovali fotografie málo známých míst. Brzy si je ale Velká zeď, její majestát a historie získaly docela a z pouhých procházek se stalo poslání. Pustili se do studia veškerých dostupných materiálů, organizovali poznávací expedice, zvali na svá setkání archeology, aby se od nich dozvěděli nejnovější poznatky a teorie. Není divu, že jejich nadšení jako magnet přitahovalo další a další členy – studenty, účetní, úředníky, inženýry i novináře.


Da Ling Zhai (Little Tiger)

Dalším logickým krokem bylo založení internetové stránky v čínštině a angličtině, kde s veřejností sdílejí výsledky svého výzkumu, fotografie, mapy mnoha zapomenutých sekcí Velké zdi včetně přesných geografických údajů, doporučené turistické trasy i seznamy archeologických nálezů. Takto sesbíraná data už několikrát dokonce posloužila památkovým úřadům při péči o úseky ohrožené přírodou či lidskou činností. Předem nutno říci, že anglická verze stránek je jen jakýmsi úvodem, ochutnávkou, protože s drtivou většinou aktuálních informací se potkáte jen u její čínské sestřičky.


Pan Jia Kou (Little Tiger)

Dobře si uvědomují sílu obrazů a fotografií. Téměř vždy je součástí jejich výprav i balíček desítky, někdy i stovky let starých snímků, a trpělivě se podle nich snaží nalézt místa, na kterých byla tenkrát pořízena. Naneštěstí oproti minulosti skrze objektivy moderních fotoaparátů často vídají pobořené zdi či věže nebo jejich o něco šťastnější renovované příbuzné.

„Je to rozporuplný pocit,“ říká člen klubu známý pod přezdívkou Yeren Laogou. „Byl jsem velmi nadšený, když jsem stál před scenériemi ze starých snímků. Cítil jsem se součástí celé té velké historie. Zároveň jsem ale byl velmi smutný, že se Velká Zeď tolik změnila a nemůžu na vlastní oči vidět její starobylou slávu.“Tento ostrý vizuální kontrast přiměl členy, aby vždy pořizovali co nejvíce snímku a pomohli tak uchovat do budoucna co nejvíce záznamů o dnešním stavu tohoto architektonického divu. Zároveň to bylo pobídkou k mnohem aktivnějšímu přístupu – dobrovolným výpravám při nichž se sbírali odpadky a zároveň vysazovaly nové stromy. Po zkušenosti z roku 2004, kdy v horské oblasti provincie Hebei uviděli skupinku vesnických dětí, jak pobořili kus zdi kvůli hnízdu škorpionů uvnitř, si uvědomili, že bez pomoci lidí žijících v samé blízkosti Velké zdi mnoho nezmůžou.


De Sheng Pu (Brick on the Wall)

Rozjeli proto kampaň nazvanou „Život podél Velké zdi“, během níž pořádali setkání starousedlíků i přednášky v základních školách. Často byli místní překvapeni, jak blízko Velké zdi vlastně žijí, protože do té chvíle si ji spojovali jen s těmi nejznámějšími a turisticky atraktivními částmi jako je třeba Badaling. Pozadu nezůstali ani návštěvníci jejich webových stránek a přátelé. Díky jejich sbírce bylo možné sponzorovat 13 vesnických škol a zapojit do kampaně jak žáky, tak učitele. Navázali mnoho nových přátelství a navíc sesbírali i nepřeberné množství tradičních legend a pověstí.


Zheng Qiang Pu (Brick on the Wall)

I vy je můžete potkat a dát se s nimi do řeči. Ne mezi skupinkami zahraničních turistů. Na příkrých útesech, kde schody strážních věží letí téměř přímo do nebe, nad hlubokými údolími a řekami nebo podél zapomenutých cest.

„Jako každé dílo lidských rukou, i Velká Zeď jednou zřejmě zmizí,“ říká člen klubu Zhang Jun. „Doufáme, že naše úsilí pomůže tento okamžik co nejvíce oddálit.“
ZDROJ: Zhang Jun, Yeren Laogou, Qianli
FOTO: thegreatwall.com.cn

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9