Mieno Kei - Kouzlo okamžiku

13:00 | 07.05.2021 ilonad 0
Na titulním obrázku vidíme mladou, nakrátko ostříhanou dívku, která se z plných plic směje. Její obličej, z kterého čiší čirá radost a pobavení, je obrácen zády k hřejivému slunci. Řekli byste, že se jedná o fotografii nebo olejomalbu?
Ukázka díla; umělec Mieno Kei
Ukázka díla; umělec Mieno Kei FOTO: instagram.com/ mienokei
Mieno Kei (1985) je japonský umělec, jehož zájem tíhne především k akvarelům, olejomalbě a fotografii, což se odráží v jeho tvorbě. V roce 2007 dokončil studia na Vyšší odborné umělecké škole v Hirošimě a jeho štětec za využití vodových či olejových barev dával zrod portrétům žen a dětí, u kterých nebylo pochyb, že se jedná o malby. Když se ale podíváme nyní na jeho olejomalby, tak často máme pocit, že se naopak díváme na fotografie.

Tento profesionální umělec, který se v oboru pohybuje přes 10 let, dovedl svou techniku k takové dokonalosti, že je schopen vytvářet hyperrealistické malby za pomoci olejových barev. V jeho internetovém portfoliu najdeme převážně malby žen z různých věkových kategorií (od miminka, přes středoškolačky až po ženy ve středním věku) a v odlišných pózách, které jsou odrazem jejich duševního rozpoložení. Na jeho malbách je právě pozoruhodné to, jak mistrovsky dokáže zachytit řeč těla a výraz dané osoby v jistém okamžiku. Mieno sám říká, že se snaží distancovat od hyperrealismu a fotorealismu, že naopak usiluje o zachycení subjektivního prožitku a subjektivního nazírání vybraného objektu. Malba není pro něj snahou o pouhé napodobení reality, ale manifestací uměleckého vyjádření. Jeho díla jsou doznáním toho, co v daný okamžik cítí a jak silně je danými emocemi ovlivněn.Malba je pro něj prostředek, jak sdělit to, co nelze jednoduše předat slovy. "Význam slov, která použijete, se nebude nikdy shodovat s významem, který jim přikládá posluchač. U pocitů a dojmů vyjádřených pomocí slov se změní jejich vyznění. A to je potřeba mít na paměti, když se člověk snaží cokoliv sdělit."Mieno, jehož díla byla vystavena v několik galeriích, uchvátil internetovou komunitu především hyperrealistickou malbou zasmušile tvářící se dívky, z jejíhož výrazu má člověk pocit, že jí je zima, jak tak leží v řece. Na tomto dílu, u které se člověku tají dech nad prací se světlem, schopností zachytit detaily kůže, oblečení či říčního dna, pracoval dobrého půl roku. Pro tohoto třicátníka je však největším úspěchem rok 2017, kdy vyhrál hlavní ocenění Hoki Museum Grand Prize Award.


 
ZDROJ: boredpanda.com, keimieno.wixsite.com, grapee.jp
FOTO: instagram/mienokei

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9