Paňdžáb, země obávaných sikhů (část 2.)

13:00 | 07.11.2019 KimSeoHwa 0
Sikhismus, podobně jako mnohé jiné myšlenkové proudy, vznikl v době  vyostřujícího se vztahu mezi dvěma ideologickými systémy: hinduismem a islámem.
Guru Amar Das
Guru Amar Das FOTO: wikipedia.org/upraveno
Jak jsme si již řekli v předcházejícím článku, dějiny Sikhismu začínají u Guru Nánaka, jehož život se datuje mezi roky 1469 a 1538. Je považován za zakladatele této "cesty", nebo-li Dharmy. Pocházel z kupecké rodiny z kasty kšátrijů. Nának však odmítl být také kupcem a odmítal uznat rozdíly mezi lidmi a mezi pohlavími, tak jak to diktoval hinduistický kastovní systém. Zaútočil na muslimskou vládu, kterou vinil z chudoby Indů a šířil své učení podle níž "existuje Jediné bytí a jeho jméno je Pravda". Nának věřil, že toto bytí nemůže být spatřeno ani nijak ztvárněno a že přesahuje náš svět. Nemůžeme mu přidělit ani mužskou a ani ženskou roli, protože je bezpohlavní a  nese v sobě všechny ostatní víry i kultury.

V této době se Nának začal nazývat guru, učitel, a jeho následovníci si zvolili jméno sikhové, ze sanskrtského výrazu šišja, nebo-li žák.

Guru Nának

Krátce před svou smrtí určil svého nástupce, který měl obec sikhů vést po cestě, kterou sám Nának naznačil. Stal se jím Bhaí Léhina, přičemž před svou smrtí Nának položil před něj pět mincí z mědi, kokosový ořech a k zemi se mu uklonil. Tím s ním podle sikhů duchovně splynul. Společenství přívrženců guru Nánaka se začalo nazývat Sikh Panth a v jeho čele se poté vystřídalo ještě osm duchovních vůdců, dalších guruů. 

Bhaí Léhina (1539–1552) dostal od Nánaka jméno Angad a je mu připisováno přijetí a formalizace abecedy Gurmukhi. Ta byla přijata za primární abecedu sikhismu a kniha Guru Granth Sahib je celá napsána písmeny této abecedy. Převládající pohled mezi pandžábskými lingvisty je, že písmena Gurmukhī byla primárně používána guruovými následovníky, takzvanými Gurmukhy, což znamená doslova: "ti, kteří čelí nebo následují gurua". Abeceda Gurmukhi se tedy stala "skriptem těch, kteří se řídí guruem". Nyní je to standardní psací skript pro pandžábský jazyk v Indii. Původní sikhská písma a většina historické sikhské literatury byly napsány ve skriptu Gurmukhi.
Gurmukhi

Amar Das (1552–1574) po většinu svého života držel vaishnavistické tradice hinduismu. Jednoho dne zaslechl manželku svého synovce Bibi Amro, která recitovala hymnu Guru Nánaka a byl tím hluboce pohnut. Bibi Amro byla dcerou Gurua Angada. Tehdy Amar Das přesvědčil Bibi Amro, aby ho představila svému otci a v roce 1539 se Amar Das ve věku šedesáti let setkal s Guru Angadem a stal se sikhem. V roce 1552, před svou smrtí, jmenoval Guru Angad Amara Dase jako třetího guru sikhů. Guru Amar Das byl důležitým inovátorem v sikhismu, který zavedl náboženskou organizaci zvanou systém Manji jmenováním vyškoleného duchovenstva, systému, který se rozšířil a přežil do současné doby. Manji, spolu se systémem Piri, byly inovativní systémy vytvořené a šíříné Sikhy napříč Paňdžábem a Indií na základě logické a dobře naplánované metody administrace. Guru Amar Das jmenoval dvacet dva oddaných gursiků - vznešené, oddané muže a ženy nazývané sangatia nebo masands, aby šířili poselství Guru Nanaka a poskytovali duchovní vedení Dasvandy. Obětiny, které dávali sikhové jako projev své úcty ke Guruovi. Toto bylo použito pro komunitní kuchyně a po zaplacení výdajů byl přebytek převezen ke Guruovi do  Goindwallu. Ten se stal velmi zaneprázdněným místem a stále větší počet sikhů přicházel ke Guruovi. Jeho přítomnost se proto stala nezbytnou.  Přátelil se s mughalským císařem Akbarem a napsal a kompiloval kostelní písně do knihy Pothi, která nakonec pomohla vytvořit Ádi Granth. Pomohl také založit rituály sikhů týkající se pojmenování dítěte, svatby a pohřbu, ale také rituály týkající se shromažďování se a oslav festivalů, jako jsou Diwali, Maghi, Vaisakhi a vybral místo pro Zlatý chrám Amritsar. Zůstal vůdcem sikhů až do věku 95 let a jmenoval svého tchána Bhai Jetha, čtvrtým guru, známým jako Guru Ram Das.

Guru Rám Dás

Guru Rám Dás (1574–1581) se narodil v chudé hinduistické rodině. Osiřel již v 7 letech a poté vyrůstal u babičky. Ve 12 letech se Bhai Jetha a jeho babička přestěhovali do Goindvalu, kde se setkali s Guru Amarem Dasem. Chlapec poté přijal Guru Amara Dase za svého učitele a sloužil mu. Dcera Gurua Amara Dase se provdala za Bhai Jethu a tak se stal součástí rodiny Gurua Amara Dase. Stejně jako u prvních dvou guruů Sikhismu si Guru Amar Das místo výběru svých vlastních synů vybral Bhai Jetha jako svého nástupce a přejmenoval ho na Ram Dase neboli "služebníka nebo otroka boha".  Ram Das se stal guruem v roce 1574 a sloužil jako vůdce sikhů až do své smrti v roce 1581. Musel čelit nepřátelským bojům synů guru Amara Dase a přemístil sídlo sikhů na místo, které Guru Amar Das označil jako Guru-ka-Chak. Toto nově založené město bylo později přejmenovalo na Amritsar. Aktuálně nejposvátnější město sikhismu. Za svého nástupce jmenoval svého vlastního syna a na rozdíl od prvních čtyř guruů, kteří nebyli ve spojení krví, byli pátý až desátý Sikh Gurus přímými potomky Ram Dase.

Zlatý chrám v Amritsaru

ZDROJ: Kim Seo Hwa/asianstyle.cz, sikhiwiki.org, britannica.com, bbc.co.uk, edx.org
FOTO: wikimedia.org

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9