Hinduismus - moudro staré 5 tisíc let

13:00 | 22.12.2019 abhorsenka 0
Pojďme si říci něco málo o náboženství, které formovalo myšlenky lidí ve velké části Asie. 
Hinduistický chrám
Hinduistický chrám FOTO: Pexels.com/ Artem Beliaikin
Hinduismus se prolíná snad do všech východoasijských náboženství a jeho historie sahá až do 3. tisíciletí př. n. l. Vše začalo v údolí řeky Indu spojením několika kultur a pohledů na náboženství. Samotné slovo Hindu nejprve bylo označením lidí žijících v údolí řeky, protože je odvozeno od perského pojmenování řeky. Až v posledních staletích začalo znamenat hlavně souhrnné pojmenování lidí věřících v božské řízení všeho a vesmírnou sílu.
 
V hinduismu jako náboženství byl od počátku důležitý systém tříd, podobný známějším kastám, ten byl rozdělený podle postavení věřících a prvořadým v něm byl a je vždy kněz. Proti kastování se však postavili mnozí věřící, stejně jako se dnes lidé staví proti nerovnoprávnosti, a tak se nahlížení na hinduistický systém tříd postupně zmírnil. Kastování také bylo motorem vzdoru lidí a vedlo k postupnému vzniku dalších dvou důležitých náboženství - buddhismu a džinismu, která mají v hinduismu svůj základ.
 
Šiva - socha 
 
Hlavní myšlenkou hinduismu je víra v princip “brahma,“ který značí podstatu celého vesmíru, ale i duši jednotlivce konajícího podle vyšších principů. Zjednodušeně je cílem věřících jednota s vesmírem a vlastně vším.

Jako téměř každé náboženství má i hinduismus své posvátné texty. Nejstarším a nejuctívanějším hinduistickým textem jsou védy, v nichž je obsažena všechna moudrost a kořeny náboženství. Za posvátný je považován nejen obsah, ale i zvuk, jakým se védy podávají. Védy jsou uspořádány ve čtyřech sbírkách a obsahují jak chvalozpěvy určené k rituálům, tak formulky pro rychlé modlitby, a dokonce kouzla a zaříkadla.
 
Ačkoliv hinduismus uznává tzv. mnohost bohů, tedy věří, že různí nižší bohové jsou vtělením jiných vyšších bohů, v základu jsou vlastně všichni bohové považováni za projev jediného základního boha - Brahmy. Ten je nejčastěji zpodobňován se čtyřmi hlavami a jako správný nejvyšší princip boha ovládá proces stvoření. Božstvo je považováno za součást světa a je podle hinduistické víry obsaženo ve všem živém i neživém například půdě, rostlinách, zvířatech, ale i vzduchu.

Ganéša

Pokračovat bychom mohli ústřední božskou triádou – trimúrtí – kterou tvoří Brahma, Višnu a Šiva. Mezi nejznámější hinduistické bohy patří právě Višnu, který chrání a vyživuje tento svět a také nastoluje řád. Je často zobrazován jako mladý muž se čtyřmi pažemi. Podle legend se často zjevuje na Zemi a jednou z jeho nejznámějších podob je učenec Kršna. Druhou pak svědomitý panovník Ráma.
 
Bůh Šiva je sice ničitel, ale stejně tak i stvořitel nového. Symbolizuje smrt i nový život, plození. Zobrazován je s modrou pletí, slepenými vlasy, ztopořeným penisem a často mu také vytéká z čela proud vody, který symbolizuje jeho roli při zrození řeky Gangy. Je to vášnivý bůh ovládající rytmus vesmíru. 
 
Populární bůh se sloní hlavou je Ganéša, jeho matkou byla Párvatí manželka Šivy. Ganéša je odstraňovatel překážek a velice moudré božstvo, které najdete ve velkém počtu domácností. Stal se také patronem studentů při skládání zkoušek.


 
Populární a známé bohyně jsou pak Lakšmí známá jako bohyně štěstí a bohatství, Kálí jako její protiklad je bohyní smrti a představuje děsivou stránku božství. 
 
Hinduismus je složité a různorodé náboženství, plné malých osobních rituálů, ale v důsledku formovalo celou jednu teologickou stránku lidstva. Jeho texty zahrnují obrovský počet posvátných slov v sanskrtu a jeho principy po tisíciletí ovlivňovaly myšlení lidí v Asii , ať už pomocí příběhů nebo modliteb.
 

ZDROJ: Moudrost východu – C.S. Littleton, wikipedia.com
FOTO:  Amol Nandiwadekar - Pexels, Khirod Behera - Pexels

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9