Tengu - lesní skřeti z Japonska

13:00 | 09.08.2019 Razjela96 0
Dalším velmi populárním jókai z japonské mytologie je tengu (Aquilahomo saevus), který se vyskytuje v četných hrách nó a pohádkách. Věří se, že je najdete v odlehlých horách a lesích, kde hlídají svá vlastní území.
Cédric Vanvelthem/flickr.com
Cédric Vanvelthem/flickr.com FOTO: flickr.com

Tradice jejich přítomnosti v přírodě je velmi silně zakořeněná v podvědomí Japonců. V případě, že se někomu něco v lese stalo, vždy byl z toho obviněn nějaký tamější tengu. Dokonce se malým dětem říká, že když budou zlobit, tak si pro ně přijde tengu a vezme si je.
 

 


Opět se zde objevují různé popisy tengua. Podle první verze vypadá jako člověk, který má protáhlý obličej s ptačím zobákem a orlí spáry i oči . Existuje také druhá verze, podle níž se opět podobá člověku, ale má velmi dlouhý nos (dokonce i několik desítek centimetru). Takové rozdíly v popisech existují kvůli tomu, že se můžeme setkat s dvěma druhy těchto jókai: nosatí tenguové jsou údajně nadřazení zobákovitým tenguům.Ať se jedná o jakýkoliv druh této bytosti, charakteristickým rysem pro oba druhy je schopnost létat (k letu používají kouzelný vějíř nebo svá vlastní křídla), nadpřirozená síla, jsou skvělí šermíři (používají katanu) a charakterizuje je poměrně velká egoističnost, lakomost a tendence k vandalismu.Jelikož jsou tenguové spojení s tradičním a jediným náboženstvím vzniklým na japonském území, tak jsou údajně velkými odpůrci buddhismu. Často se jim přisuzuje připadné zničení některých z buddhistických chrámu, který se náhodou většinou nachází na stejném území, kde žijí tenguové, tedy v horách a lesích.Jako každý japonský jókai vzbuzuje strach a je velmi nebezpečný. Jak jsem již psala na začátku, tengu opět patří mezi ty známější démony z japonské mytologie, kteří jsou velmi povědomí i lidem na Západě.


ZDROJ: LEVY, Joel. Prawdziwa historia stworów fantastycznych. 1. Varšava: Muza, 2001. ISBN 9788372007421, JANOŠ, Jiří. 99 zajímavostí z Japonska. Praha: Albatros, 1984. ISBN 13-824-84.
FOTO: FCNT/flickr.com Daniel Ramirez/flickr.com Nemo´s great uncle/flickr.com pazubox/flickr.com


Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9