Korejské princezny napříč časem

15:00 | 01.09.2018 KimSeoHwa 0
Pojďme se podívat na známé princezny z Korejského poloostrova napříč časem, jejichž život nás z nějakého důvodu zaujal, ať už to bylo jejich původem či tím, co způsobily.
Bronzová koruna z Koguryeo
Bronzová koruna z Koguryeo FOTO: korean.visitkorea.or.kr
Jak všichni dobře víme, na Korejském poloostrově byla dlouhá staletí království. Nejprve tři království,  z nichž asi nejvýznamnější byla Silla, a poté Čoson. Ale tím to neskončilo.
Korea se na čas stala dokonce císařstvím, i když to bylo krátké a ne úplně šťastné. Ale o tom jindy.

Většinou mívá každý takový státní útvar krále a královnu a také prince a princezny. A to je náš čas, tak si pojďme říct něco o těchto často opomíjených princeznách.


1. Princezna Cheonmyeong (žila mezi lety 578 - 647)

Princezna Cheonmyeong byla žena pocházející z období Silly a byla sestrou královny Seondeok a matkou krále Taejong Muyeola, což byl 29. král Silly.
V historických pramenech se přesně neví, která ze sester byla starší, jisté ale je, že královnou se stala Seondeok. O nejmladší rincezně Seonhwě se pak můžeme dočíst v Samguk Juse.
Ale co je na ní zajímavé? Říká se, že než se provdala, byla velmi zamilovaná do muže jménem Kim Yongchu a když se měla provdat a vybíral se pro ni vhodný manžel, odmítla si vzít kohokoliv jiného. Ovšem, když se jí královna ptala o koho jde, tak moc huhňala, že místo Kim Yongchu řekla Kim Yongsu, což byl jeho bratr. A tak se tedy stalo, že byla nucena se za něj provdat.


Kim Yongsu si byl vědom, že princezna miluje jeho bratra, ale když jej požádal, aby si ji vzal místo něj, bratr odmítl, aby Kim Yongsu nebyl všem pro smích. Svatbu totiž král s královnou již oznámili veřejně. A tak byla svatba a z manželství se narodil Kim Chunchu, budoucí král Silly. 
Jelikož princezna na svou lásku nikdy nezapomněla, na smrtelné posteli Kim Yongsu znovu požádal svého bratra, aby si princenu vzal a přijal jeho syna za svého.
V historických pramenech je pak uvedeno, že princezna se pak za svou lásku opravdu provdala.
O princezně Cheonmyeong se také můžete něco dozvědět v televizním seriálu z let 2005 - 2006 Ballad of Seodong, nebo z dramatu Queen Seondeok z roku 2009.

 

2. Princezna Yi Guji (Někdy ve 14. století)

Tato princezna z éry, kdy vládla dynastie Čoson, byla nejen princeznou, ale též spisovatelkou, básnířkou a uznávanou umělkyní. Byla dcerou korunního prince Yangnyunga a její matkou byla palácová otrokyně, jejíž jméno nebylo nikde zaznamenáno.
Když byl této ženě udělen titul princezna, provdala se za menšího úředníka Kwon Deok Younga a odešla do rodného města svého muže. Porodila mu dva syny.
Po manželově smrti jí byl další sňatek zakázán. Rozšířily se pomluvy, že spí se svým otrokem a dokonce s ním měla zplodit dceru. V prvním kole výslechů se toto nepotvrdilo, ale zlé jazyky v těchto pomluvách pokračovaly a tak byl onen otrok vzat a těžce mučen, přičemž zemřel. Protože byla nějakým způsobem poškozena morálka, rozhodli se princeznu odsoudit, i když se pomluvy nepotvrdily. Nicméně královská dcera byla donucena spáchat sebevraždu.


Její jméno bylo poté vymazáno z rodové linie a až do sedmdesátých let, kdy byl vydán "Veritable Records of the Joseon Dynasty", což jsou anály čosonské dynastie, se o ní nic nevědělo. O jejích dílech jsem ovšem dosud nic nedohledala.
 

3. Princezna Hyomyeong (žila v letech 1636 - 1700)

Tato žena byla jediným dítětem krále Injoa a lady Gwi In Jo. 
Její matka jí zřídila sňatek s vnukem velmi váženého muže Kim Ja Jeoma, učence a neokonfuciána. Pak žila nadále v paláci.
Když král Injo zemřel, její matka byla obviněna ze seslání kletby na královnu Jangryeol a krále Hyojonga.
Tehdy princezna Hyomyeong přiznala, že schovávala věci přinášející neštěstí poblíž míst, kde král s královnou sídlili, načež měla být vyslechnuta, ale z nějakého důvodu se dostal do hledáčku její manžel Kim Se Ryung a spolu se svým dědečkem byl popraven.
Poté princeznu Hyomyeong zbavili titulu a na zbytek života byla vyhoštěna. Během let se místo jejího exilu několikrát změnilo. Zemřela v 64 letech, již zproštěna tohoto trestu.

 

4. Princezna Deokhye (1912 - 1989)

Poslední princeznou v tomto článku je princezna Deokhye, dcera císaře Kodžonga a jeho konkubíny známé jako Yang Gui In. Do roku 1917 ovšem Japonsko neuznalo Deokhye jako princeznu pro její původ z konkubíny. Teprve poté bylo její jméno formálně zapsáno do registru královské rodiny.
Princezna Deokhye měla tu smůlu, že se narodila v období nadvlády Japonska nad korejským poloostrovem. Kodžong se ji pokusil provdat za Kim Hwang Jina, ale Japonsko jeho plány překazilo, načež císař zemřel a princezna zůstala sama.


 
V roce 1925 ji odvezli do Japonska, kde se provdala za Só Takeyukiho. V té době jí byla diagnostikována předčasná demence, i když se během let zlepšovala a pak zase zhoršovala.
Když bylo Japonsko poraženo, manžel princezny přišel o svůj šlechtický titul a s princeznou se rozvedl. Jejich dcera ze stresu z jejich rozvodu spáchala sebevraždu, což princeznu vrhlo zpět do duševní choroby, kterou trpěla.
Do své vlasti se mohla vrátit až v roce 1962, a tam také v roce 1989 zemřela.
V hallyu kultuře jste mohli vidět herečky Kim So Hyun a Son Ye Jin jako Deokhye ve filmu z roku 2016 The Last Princess. Dále byla vydána její biografie, kteru napsal japonec Yasuko Honma. V roce 2013 byl také uveden muzikál Deokhye, the Last Princess.

Vřele doufám, že Vás článek nadchl a že se těšíte na další porci korejské historie.


FOTO: pinterest.com/JungBae LEE, image.isu.pub, kumparan.com

ZDROJ: Kim Seo Hwa, Irjon, Samguk jusa. Nepominutrelné události Tří království. NLN s.r.o., 2012, ISBN: 978-80-7422-176-7, 

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9