Asijské monarchie v současnosti

13:00 | 04.06.2018 Filip Tran 0
Pro většinu světa jsou monarchie minulostí. Některé země však vytrvaly v zachovávání svých aristokratických tradic. Ačkoliv jen málo monarchů dnes vládne absolutně, jako tomu bylo v minulosti, obyvatelé většinou své formální vládce silně respektují.
Sídlo kambodžského krále
Sídlo kambodžského krále FOTO: all-free-photos.com

Japonsko
Japonský císař, též Tennō, dnes slouží jako „Symbol státu a jednoty lidu“. Císař Akihito, který vládne od roku 1989, je, podobně jako královna Spojeného království, nejen formální hlavou státu, ale také nejvyšším náboženským představitelem, veleknězem. Podle japonských legend jsou totiž členové císařské rodiny potomky bohyně Amaterasu, nejposvátnější bohyně šintoismu. Prvním člověkem na japonském trůnu byl údajně císař Jimmu, který vládl od roku 660 př. n. l.. Linie vládců tohoto císařství od té doby nebyla přerušena, což dělá Japonsko nejstarší monarchií na světě. Japonsku již od jeho založení dodnes vládne jedna rodina, a je tedy respektována nejen v Japonsku, ale po celém světě. V prosinci 2017 vláda oznámila, že císař kvůli svému pokročilému věku odstoupí v dubnu 2019 a císařem se tak stane současný korunní princ Naruhito.


Císař Akihito a císařovna Michiko, 2014

Vietnam
Vietnam se, podobně jako hodně dalších států, zbavil své aristokracie ve 20. století. Císař Bảo Đại, poslední vládce na vietnamském trůnu, však i po svém svržení roku 1945 dále působil jako hlava státu Jižního Vietnamu. V roce 1955 byl ale opět svržen a zbytek života prožil v exilu ve Francii. Bảo Đại, ačkoliv posledním císařem, byl prvním vietnamským vládcem, který se hlásil ke katolické víře, která má ve Vietnamu nemalé zastoupení. I když nevládnoucím, současnou hlavou dynastie Nguyễn je Bảo Đạiův syn, Bảo Ân.


Bảo Đại v době své vlády

Kambodža
Příběh Norodoma Sihamoniho, současného krále Kambodže, je velmi unikátní. Roku 1962 byl tehdy devítiletý princ Sihamoni poslán do Československa, aby zde studoval. Na žádost tehdejšího kambodžského krále prezidentu Antonínu Novotnému započal Sihamoni své studium na základní škole. Princ dostudoval roku 1975, kdy se stal absolventem AMU v Praze. Toho roku se vrátil do Kambodže, které v té době vládl krutý diktátor Pol Pot. Ačkoliv byl Sihamoni nástupcem na trůn, kvůli komunistické vládě byl nucen pracovat na rýžových polích, přičemž často spal v provizorních přístřešcích. Později mu bylo dovoleno odjet do Severní Koreje, kde studoval kinematografii. Po pádu komunistické vlády se Sihamoniho otec vrátil do své funkce a roku 2004 předal vládu korunnímu princi. Král se do Prahy vrátil roku 2006, kdy obdržel čestné občanství hlavního města a čestný doktorát AMU. Díky svým zkušenostem král Sihamoni mluví plynule nejen khmersky, ale i česky a francouzsky a disponuje také dobrou angličtinou a ruštinou.


Norodom Sihamoni

ZDROJ: oldest.org, theguardian.com, wikipedia.org
FOTO: State Department photo by William Ng / wikimedia.org, manhhai / flickr.com, Reinaldo Albeiro Rodas Torres / wikimedia.org


Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9