Bidam: Rebel, nebo oběť?

15:00 | 20.04.2018 KimSeoHwa 0
Stal se známým pro vedení vzpoury proti královně Seondeok, která vládla v Sille. Před svou vzpourou zastával pozici Sangdaedeung, tedy měl nejvyšší a nejprestižnější roli, která je hned vedle samotného trůnu. 
Queen Seondeok
Queen Seondeok FOTO: aprilmag.com
Podrobnosti o jeho narození nebo úspěších nejsou příliš známy, neboť neexistují žádné skutečné záznamy, které by tato fakta obsahovaly. Nicméně, titul Sangdaedeung mohl získat jen někdo z královské rodiny.

V prvním měsíci roku 635 byl Bidam královnou jmenován na toto nejvyšší místo. Zdraví královny Seondeok se ale zhoršovalo a už nedokázala plnit své povinosti tak, jak kdysi. Většinu práce tedy nechávala na Bidamovi. Během této doby Sillu napadlo Päkče a ona ztrácela svá území. Mezi lidmi to vyvolávalo strach a vedoucí klanů v tradiční radě Hwabaek se také obávali rostoucího vlivu monarchy. 

Dva roky po jmenování Bidam vyvolal povstání proti královně a tvrdil, že takzvaný "ženský král nezvládne vládnout zemi a měl by být z politiky odstraněn." Bidam měl velmi dobrou pověst a proto se k jeho vzpouře připojilo mnoho lidí. Tím se toto povstání stalo jedním z největších v historii Silly. Své vojáky shromáždil v pevnosti Myeonghwalsanseong a připravil se na bitvu proti královninu vojsku v pevnosti Wolseong, kde v té době královna sídlila. Začátek této vzpoury se datuje  8. února 647 a konec 17. února 647. Ano, trvala pouhých 10 dní. Nicméně, královna Seondeok zemřela dříve, než bylo povstání potlačeno. Její sestřenice pak byla prohlášena za další vládkyni Silly a později se stala královnou Jindeok.

Bidama a jeho 30 mužů spolu s celými rodinami nechala královna Jindeok údajně 26. února 647 popravit, i když některé záznamy tvrdí, že Bidam zemřel uprostřed povstání. Skutečný důvod jeho vzpoury však zůstal nejasný a diskutabilní. Existuje mnoho teorií.

Přestože panování královny Seondeok bylo prosperující, neustálá invaze z Päkče a Kogurja téměř zničila celou zemi. Její lidé byli vyděšení a ztráceli svou víru v ní. Některé rodiny začaly prodávat půdu a dokonce i své děti, a snažily se uniknout ze země ze strachu, že se ocitnou ve válce. Podle jedné teorie se kvůli této situaci královna Seondeok rozhodla postavit chrám Hwangnyongsu, což se ale nelíbilo hodnostářům, kteří věděli, že budou hradit náklady na stavbu zmíněného chrámu. Bidam prý využil tyto stížnosti jako jeden z důvodů, proč sesadit královnu. Také se říká, že Bidam mohl být zaujatý proti další ženě jako vládkyni, protože byl od ní během vykonávání úřadu opakovaně urážen a ponižován.

Někteří také věří, že Bidam mohl být rozrušený poté, co královna Seondeok jmenovala svou sestřenici jako svého nástupce. Bidam, který byl Sangdaedeung, byl silným uchazečem o trůn kvůli absenci legitimního nástupce, ale ztratil šanci tímto jmenováním. Někteří historici s tím nesouhlasí, protože královna Seondeok by s tímto rozhodnutím musela souhlasit. Mimo jiné by musel souhlasit i Sangdaedeung.

Bidam, který královnu upřednostňoval, neměl mít důvod k náhlé nelibosti vůči královně, které sloužil celá léta, a ambice vládnout, aniž by si toho někdo všiml. A tak někteří historici věří, že Bidam může být obětí politické manipulace, s cílem vytvořit absolutní monarchii pro Kim Chun-chu. Kdo to byl? Seonggol. Čili možný následník takzvaně z posvátné kosti. Poté, co se Kim Chun-chu oženil s sestrou Kim Yu-shina, který byl generálem Sillské armády, vznikla silná aliance. 
 

Problém vznikl poté, co královna Seondeok jmenovala Bidama do funkce Sangdaedeung, což z něj učinilo nejsilnějšího muže v Sille a silného kandidáta na trůn. Některé příběhy říkají, že během doby, kdy královna Seondeok onemocněla, chystali Kim Yu-shin a Kim Chun-chu v paláci převrat. Bidam, který se o této zprávě dozvěděl, byl rozzuřen jejich plánem "uzurpovat trůn", tudíž shromáždil všechny své příznivce. Kim Yu-shin pak řekl královně, že Bidam je zrádce, který ji zradil, a zároveň ji uklidnil slovy: "Nebojte se, mám plán, jak ho potlačit." Královna Seondeok byla z této zprávy zklamaná a později zemřela. Někteří také věří, že královna Seondeok byla zabita během tohoto převratu a zemřela bez jmenování svého nástupce. 

Podle různých historických odkazů byl Bidam dost moudrý na to, aby věděl, jaké důsledky může mít prohra a neuvedl by své jméno, svůj život, své postavení, celý klan a všechno, na čem celý život tvrdě pracoval, v nebezpečí.

Bidamova vzpoura způsobila v Sille mnoho změn. Kvůli tomuto neúspěšnému povstání byl vliv šlechticů uvnitř dvora snížen. A protože potlačili povstalecké šlechtice, síla monarchů byla umocněna. Po smrti královny Jondeok se dostal na trůn i Kim Chun-chu jako Taejong Muyeol. Za jeho vlády bylo schváleno na 60 zákonů zaměřených na vytvoření centralizované vlády v Sille, založené na právním systému.

V moderní kultuře pak můžeme vidět Bidamův příběh zpracovaný v televizní sérii z roku 2009: Queen Seondeok, kde jej ztvárnili Kim Nam Gil a Park Ji Bin. Nebo také v sérii The King’s dream z let 2012 - 2013, kde jej hrál Choi Cheol Ho.


FOTO: hirarusworld.files.wordpress.com

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9