Čo znamená duchovný symbol Óm?

16:00 | 21.03.2018 M.Chan 1
Mnoho z vás už určite niekde tento symbol Óm videlo, ale nikdy ste sa nedostali k jeho významu, pretože ste nevedeli ako sa volá. V skratke si vysvetlíme, čo teda znamená.
Symbol Óm
Symbol Óm FOTO: freegreatpicture.com
Óm alebo Aum je mantra, ktorá sa často spieva na začiatku alebo na konci cvičenia jogy. Óm však nie je len zvuk, ale aj symbol, ktorý má náboženský význam a hĺbku. Hovorí sa, že je to zvuk tvorby vesmíru a zvuk ticha. Predstavuje najvyššiu božskú úroveň a cestu k osvieteniu. Symbol je často používaný pri jogínskych spevoch, upokojení mysle, vytvorení pokojného prostredia a dosiahnutí vyššej úrovne vedomia.
 

Pôvod

Mandukya Upanishad, posvätný hinduistický text napísaný v rokoch 800-500 pred našim letopočtom, predstavuje koncept zvuku aj symbolu. Prvý odsek posvätného textu hovorí "Slabika Óm, ktorá je nezničiteľným Brahmanom, je vesmírom. Všetko, čo existovalo, všetko, čo existuje a čokoľvek, čo bude ďalej, je Óm." Óm je teda širokým univerzálnym konceptom s mnohými mystickými významami, ale nemá špecifickú definíciu v tradičnom zmysle.
 

Óm v hinduizme

V hinduizme je Óm považovaný za posvätný zvuk. Mnohí Hindovia taktiež veria, že všetko vo vesmíre, dokonca aj anorganické objekty, vznikli z Óm a žijú s vibráciou založenou na tomto zvuku. Tradícia jogy hovorí, že ak človek dosiahne v sebe skutočné ticho, dokáže počuť a prežívať tieto vesmírne vibrácie. To je dôvodom, prečo sa Óm považuje za zvuk ticha, pretože ticho, ktoré máme v sebe nám umožňuje utíšiť naše myšlienky a počúvať svet okolo nás. V Indii používajú Hindovia Óm počas svojho každodenného života. Počúvajú ho na začiatku dňa, počas cesty alebo pred vykonaním náročnej úlohy. Symbol je teda neoddeliteľnou súčasťou dizajnov všetkých chrámov a rodinných svätýň.

A – fyzické telo, hmotný vesmír, vedomá myseľ. BDENIE.
U – podvedomá myseľ. SNENIE.
M – najvyššie vedomie. HLBOKÝ SPÁNOK.
 

Stav vedomia

Symbol Óm sa taktiež využíva v meditácii ako symbolické znázornenie štyroch stavov vedomia. Prvý stav vedomia, známy ako Vaishvanara, ktorý je bdelý stav zameraný na hmotný svet. Druhý stav vedomia, Taijasa, je snový stav sústredený na vnútro a myseľ. Tretí stav vedomia, inak Prajna, je bezsenný stav, ktorý sa dá dosiahnuť hlbokou meditáciou. Posledný stav znázorňuje závoj hmotnej ilúzie, ktorý musí človek dosiahnuť, nazýva sa Turiya, predstavuje transcendentálne ja a konečný cieľ hinduistickej meditácie.
 

Óm v joge

Grafické znázornenie Óm je veľmi populárne medzi jogínmi, ktorí s nim nosia oblečenie, jogamatky, bižutériu, tetovania a iné umelecké diela. V tradícii jogy mnoho učiteľov začína a ukončuje hodinu spievaním Óm, aby dosiahli harmóniu medzi učiteľmi a študentmi. Mnohí veria, že posolstvo Óm na hodine alebo súkromnej meditácii zosúlaďuje svoju vlastnú vibráciu s posvätnými vibráciami vesmíru, ktoré poskytujú mierumilovný a upokojujúci účinok. Cvičiacim tento zvuk pomáha dosiahnuť výborný stav mysle a účinnejšie joga pozície.
 

O symbole Óm existuje veľmi veľa textov a dokonca aj knihy, kde je popísaný veľmi dopodrobna aj z historického hľadiska.

ZDROJ: healthyliving.azcentral.com

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9