Tři království a jejich vznik: Päkče

17:00 | 04.01.2018 KimSeoHwa 0
Jak vznikla tři království? Jedna z velmi důležitých etap, provázející historii dnešní severní a jižní Koreje. Dnes o tom, jak vniklo Päkče.
Zlaté náušnice z Päkče
Zlaté náušnice z Päkče FOTO: www.ancient.eu
Je nutné podotknout, že následnické právo se od dob krále Tchädžoa, udržovalo v jedné rodině a tak proces upevňování královské moci a centralizace vládní struktury, postupoval velmi rychle. Také došlo k restrukturalizaci a vzniklo 5 provincií a následnictví začalo přecházet z otce na syna. Co se výběru manželky a budoucí královny týče, byla vybírána z jednoho určitého rodu, čímž se zamezilo, aby tento rod bránil rozmachu královské moci.

Právě v roce 313 království Kogurjo zabralo území správního okruhu L'-Lang, o jehož vzniku se psalo v předcházejícím článku a okupovalo oblast kolem řeky Tädonggang. Tehdy se dostalo do ostrého konfliktu s Päkče královstvím, které se rozpínalo na sever a mělo v úmyslu ovládnut správní oblast Taj-Fang, nacházející se jižně od L'-Langu.

Právě Päkče je jedním ze zakládajících tří království. Původně se rozvinulo z jednoho z městských státečků v oblasti Mahanu. Není zcela známo, kdy se Päkče stalo společenstvím zahrnujícím četné státečky v povodí řeky Hangang. Ale ví se, že v roce 246 vojenské okruhy L'-Lang a Taj-Fang podnikly rozsáhlý útok ve snaze zabránit dalšímu upevňování rostoucí moci Päkče v povodí Hangangu. Nicméně v nově vznikajícím království vládl král Koi.

Vláda tohoto panovníka byla ukázkou úspěšně upevněné centralizované moci. Sám jmenoval šest ministrů k řízení státních záležitostí, vytvořil šestnáct stupňů úředních hodností a v roce 262 dokonce nařídil tvrdé tresty pro úplatné úředníky. O králi Koi-ovi je známo, že audience udílel oděný ve skvostném oděvu, což v očích poddaných umocňovalo jeho majestát. Vše dohromady pak vytvářelo živý obraz vlivného vládce s velkou politickou mocí.

Přeměna Päkče na centralizovaný stát, byla zřejmě dokončena za vlády krále Kun Čchogoa. Tento velký válečník rozvrátil v roce 369 Mahan a zabral celé jeho území. V roce 371 zaútočilo Päkče na sever na území Kogurja a dorazilo až k Pchjongjangu, kde v bojích zabilo krále Kogugwona. Päkče tak získalo nadvládu nad značnou částí Korejského poloostrova včetně dnešních provincií Kjonggi, Čchungčchong a Čolla a rovněž částí provincií Hwanghä a Kangwon.

Král Kun Čchongo rovněž posílil své mezinárodní postavení navázáním přátelských vztahů s čínským státem Východní Tin, rozkládajícím se v oblasti reky Jang-c', a s japonským Wa.
Od dob Kun Čchogoa se královská moc v Päkče značně upevnila. A to právě již díky výše zmíněným pravidlům, jako bylo dědění moci z otce na syna. Kun Čchongo se chtěl chlubit svou mocí i dobře uspořádaným státem a přikázal učenci Kohungovi, aby sestavil knihu o dějinách Päkče, zvanou Sogi.

​Krátce po smrti tohoto vládce, jeho vnuk přijal buddhismus. V roce 384 jej přijali jako nové státní náboženství a nový hodnotový systém se dostal do podvědomí všech lidí, žijících v Päkče.

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9