Sedžong a hangul

15:00 | 08.08.2017 KimSeoHwa 0
Kdo byl král Sedžong? O co se zasloužil? Muž, jež se nesmazatelně zapsal do historie a přinesl svým poddaným nové možnosti.
Socha krále Sedžonga
Socha krále Sedžonga FOTO: https://alchetron.com

Co je hangul? Hangul je korejské hláskové písmo, jež nahradilo původní čínské znaky. Bylo navrženo v 15. století tak, aby se dalo naučit za jediné dopoledne. Patří mezi několik málo užívaných písem, jež nevznikly odvozením od toho původního.

Než vznikl hangul, neměla korejština vlastní písmo. Učenci se ve svém jazyce museli vyjadřovat pomocí čínských znaků, které ovšem museli předtím dlouhou dobu studovat. Během tisíciletí se uskutečnilo mnoho pokusů o zjednodušení, ale vždy vycházeli z čínských znaků a tudíž jimi mohli psát a číst pouze vzdělaní lidé.

To se nelíbilo králi Sedžongovi, který byl znám jako král, který naslouchá poddaným. Čtvrtý panovník království Čoson, jenž vládl v letech 1418 – 1450 si začal uvědomovat, že jeho poddaní, kteří neumí číst a ani psát nemají jinou možnost než předkládat své stížnosti úřadům ústně a to mohou vnímat jako křivdu. Proto se zasadil o vytvoření abecedy, jež měla odpovídat mluvené korejštině a zároveň mělo být snadné se ji naučit a používat.

Sedžong byl synem krále Tchedžonga a královny Wongyeong. Za jeho vlády nastal kulturní i hospodářský rozkvět. Prosazoval konfuciánskou politiku, výrazně omezil moc budhistických kněží a je jedním ze dvou panovníků v korejských dějinách, kteří si vysloužili přízvisko Veliký.

Učenci dlouhou dobu bojkotovali hangul pro jeho snadnost. Posměšně mu říkali amgul, což lze přeložit jako ženská abeceda. Pro učence bylo těžké přijmout abecedu, kterou se mohly naučit i ženy.  A právě proto proces přijetí hangulu trval neuvěřitelných 400 let.

V Jižní Koreji v roce 2004 vznikl plán přemístit hlavní město, což se nesetkalo s úspěchem. Nakonec byl v roce 2012 vytvořen distrikt skládající se z celého okresu Jongi, tří obcí Kongdžu a jedné obce okresu Čchongwon, kam se přesunulo 9 ministerstev a 4 úřady. Toto město bylo na počest krále Sedžonga pojmenováno Sedžong a jako jedinému městu v Jižní Koreji mu byl udělen status Speciálního autonomního města. Další přesuny úřadů a ministerstev v plánu nejsou. Neoficiálně je Sedžong druhé hlavní město Jižní Koreje.FOTO: biglope.ne.jp


Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9