Použití honorifik v japonštině

17:00 | 10.02.2017 kvacm 3
Honorifika jsou jednou ze základních vecí, pokud se chcete domluvit v Japonsku, i když vám písmo víceméně nic neříká.
Nejprve popřemýšlejte, jak daného člověka oslovíte
Nejprve popřemýšlejte, jak daného člověka oslovíte FOTO: Jiro Sunohara / Flickr.com
Oslovování jmény je běžné ve světě. Pokud chcete vyjádřit větší zdvořilost cizím lidem, a že byste měli, použijete jednoduše slovo pane, paní, atd.

Jenomže v japonštině je to trošku jiné. Většinou při oslovení nebo zmínění nějaké osoby je ještě potřeba použit tzv. honorifika: -san, -sama a další. ("jméno-san" nebo "příjmení-san")

Jsou samozřejmě výjimky, hlavně v rodinném kruhu nebo mezi přáteli, ale v běžných případech je nutné tato slova za jmény použít a nezapomínat na ně. Jako další věci jsou totiž v mluvě v Japonsku velmi důležitá. Vyjadřují totiž, jak si dané osoby vážíte, s tím pak souvisí i váš úspěch, a to nejen kariérní.

1.) -san

Tato koncovka je používaná pro oslovení cizího člověka, vašeho kolegy, ale může být použita i pro oslovení vašeho staršího bratra nebo známého na večírku.


FOTO: Abdulla M / Flickr.com

2.) -sama

Jedná se o největší vyjádření respektu v moderní japonské mluvě. To znamená, že vyjádříte vetší pokoru dané osobě. Používají ji prodavači v obchodě, služebné v domácnostech nebo třeba při oslovení členů císařské rodiny, pokud budete mít to štěstí.

Také doporučuji toto honorifikum použít i u někoho, kdo má něco za sebou a už něco zažil. Třeba u veterána z války nebo někoho slavného.

FOTO: Faisal Aljunied / Flickr.com

3.) -chan

Vyjadřuje roztomilost, používá se tedy převážně pro malé děti, dívky školního věku, ale také tak můžete oslovit i své nejlepší kamarádky, své mazlíčky nebo mladší generaci. Avšak nikoli svou nadřízenou v práci, natož učitele nebo starší osoby.

FOTO: Jiro Sunohara / flickr.com

4.) -kun

Podobnost s předchozím případem, ovšem myšleno převážně pro chlapce. Použít ji můžete jak u oslovení malých chlapců, tak i u vašich přátel, či spolužáků stejného ročníku.

Na koncovku "-kun" můžete také narazit při oslovování mladších kolegyň svými zkušenějšími kolegy. Vyjadřuje totiž více respektu, než je tomu u "-chan".

FOTO: Satoshi / flickr.com

5.) -tan a -bō

Jedná se o vyjádření větší rozkošnosti než je tomu u "-chan" a "-kun", třeba u kojenců.
Konkrétně pak přípona "-tan" se až tak příliš jako náhrada za "-chan" nevyužívá, "-bo" je pak používanější zejména u chlapců.

FOTO: Jiro Sunohara / flickr.com

6.) -sensei/-senpai/-hakase

"-sensei" v přímém překladu toto slovo znamená učitel, ovšem oslovují se tak i doktoři nebo třeba trenéři ve sportu a správci dojo.
Tuto koncovku lze použít i zvlášť.

Podobné "-senpai" se používá pro oslovení zkušenější vámi známé osoby, třeba spolužáka z vyššího ročníku školy nebo zkušenějšího partnera ve sportu.
Koncovku lze opět použít i zvlášť.

Pro opačné oslovení, tedy méně zkušené osoby, se může použít kōhai, ovšem jako honorifika se používá koncovka "-kun".

"-hakase" se používá ojediněleji, jedná se o oslovení, vyzdvihující akademickou odbornost. Znamená doktor nebo přesněji professor.


FOTO: Agencia ID / Flickr.com

Těchto oslovení je samozřejmě více, obzvláště sáhneme-li do historie, setkáme se i s koncovkou "-dono" nebo "-tono", ta byla používaná ve stejném smyslu jako "-sama", ovšem ve vyjádření respektu patří níže.

Dále je potřeba zmínit, že některá honorifika se v některých případech mohou použít jinak. Jde hlavně o případy v rodinném kruhu či při mluvě s někým o někom, třeba oblíbené osobnosti.

Toto všechno je pak další příklad slušného chování, což dokazuje, že si Japonci váží ostatních. Jako cizinec je potřeba se přizpůsobit a tyto základy se naučit používat, abyste si neudělali ostudu hned v první den návštěvy.

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9