Kvalita čaje

17:01 | 05.04.2014 Jedi 4
„Čaj té nejlepší kvality
musí být rýhován jako kožené boty tatarského jezdce,
stočen jako laloky mocného býka,
Druhý čajů
Druhý čajů FOTO: espressobar.cz
rozvinout se jako mlha stoupající z rokle,
lesknout se jako jezero, kterého se dotýká vánek,
přijímat vodu a být měkký jako země skrápěná deštěm.“
 
Autor těchto slov, básník Lu Jü, byl odborníkem na slovo vzatým – nejenže byl skvělým znalcem čaje, ale zároveň se řadil k opravdovým mistrům v jeho přípravě. Dnes však máme jiná měřítka, kterými se budeme při posuzování kvality čajových lístků řídit.
 
Kvalitu čaje ovlivňuje mnoho činitelů. Patří mezi ně genetická výbava rostlin, která se liší podle typů keříků a oblastí pěstování. Po celém světě můžete najít mnoho krásných rozlehlých plantáží, kde je čajovník pěstován, ne všechny však rostlině poskytují ideální podmínky pro růst. Kromě typu podnebí dané oblasti hrají důležitou roli také přírodní podmínky plantáží – kvalita půdy, vlhkost vzduchu, délka a intenzita slunečního záření, srážky, dokonce i délka dne v dané oblasti. Významnou vlastností čajovníkových lístků je přejímání chutí a vůní, a tak se může stát, že nachází-li se v jejich blízkosti ovocné stromy, keře či silně aromatické květiny, čaj získá svěží ovocné nebo jemně květinové aroma, které nemusí být pro výslednou kvalitu na závadu, spíše naopak.Svoji roli na kvalitě čajových lístků hraje i nadmořská výška plantáže – čaj vypěstovaný ve vysokohorských oblastech je znalci považován za mnohem kvalitnější než čaj z nížin. Čajové lístky totiž nejsou v takové míře vystaveny slunečním paprskům – zachovávají si tak více chlorofylu a dávají nálev méně trpké chuti. Avšak ani nejideálnější přírodní podmínky nejsou zárukou pro vznik opravdu kvalitního čaje, jestliže nemá pěstitel dostatek zkušeností a úcty ke křehkým čajovníkovým lístkům. Právě pěstitel určuje dobu sklizně, která má také nesporný vliv na výsledné vlastnosti čajového nápoje – někdo považuje za nejkvalitnější čaj z první sklizně, jiný upřednostňuje čaj ze sklizně druhé. Faktem je, že vlastnosti a tedy i kvalita čaje se během jednotlivých sklizní výrazně mění, a proto je třeba kvalitu konkrétního sběru zjistit ochutnáváním. Pravidlem však zůstává, že klade-li pěstitel velký důraz na jemnost a šetrnost zacházení s čajovými lístky během samotné sklizně a následného zpracování včetně balení, zaručeně získá velmi jakostní čaj.

Nejčastěji je kvalita čaje posuzována především podle oblasti původu a dle typu a množství obsažených lístků. Nejcennějších pět lístků čajovníku vyrůstá při vrcholovém pupenu výhonku. Jsou značeny od vrcholu směrem dolů. Pro nejkvalitnější čaje se používá maximálně prvních tří lístků z vrcholu větvičky, Číňany půvabně nazývaných „liang jie i sin“ – dva lístky a jedno srdíčko. Na výrobu dobrého oolongu a čaje Pchu-er však může být využito dokonce všech pět lístků.
 
Tipsy
- lístkové pupeny, které jsou celé jemně porostlé drobnými stříbřitými chloupky. Obsahují velké množství aromatických látek. Jsou velmi ceněné. Přidávají se jen do těch nejkvalitnějších směsí, které jsou pak podle množství příměsi označovány jako Flowery, Golden Flowery či Tippy Golden Flowery.

Orange Pekoe
- čaj velmi dobré kvality, který se vyznačuje jemnou chutí i vůní. Zahrnuje velké množství vrcholových pupenů (tipsů) a mladých dobře svinutých lístků. Obsah stopek a hrubších listů je minimální.

Pekoe
- čaj průměrné kvality, jeho chuť i vůně nejsou tak lahodné. Obsahují především druhé (Orange Pekoe), popřípadě i třetí lístky (Pekoe) a větší množství stopek.

Pekoe Souchong
- méně kvalitní čaj drsnější chuti i vůně.

Souchong a Congo
- levnější čaje velmi nízké kvality. Pro běžnou spotřebu jsou nevyhovující, protože obsahují velké, nedostatečně svinuté lístky, které jsou většinou špatně fermentovány. Čaje typu Souchong a Congo se obvykle z míst, kde jsou pěstovány, nevyváží.
 

Zkratky jsou pro značení kvality černého čaje, především indického. Zkratkami a popisy dalších druhů čajů se budeme zabývat později.
 
Kvalita čajových lístků je obvykle výrobci poměřována z hlediska způsobu výroby. Čaje jsou označovány zkratkami, které vyjadřují kvalitu lístků a jejich velikost. Na obalech čajů prodávaných v obchodech se většinou setkáváme se značením kvality, která mohou být pro nezkušeného čajomila „španělskou vesnicí“. Obvykle platí pravidlo, že čím delší je zkratka, tím kvalitnější čaj se pod ní skrývá.
 
1. Celolistové čaje (Leaves Teas)
- získávají se při ortodoxním způsobu výroby, při kterém nedochází k silnému narušení lístků nařezáním.
 
SFTGFOP1                       Special Fine Tippy Golden Orange Pekoe
TGFOP                             Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
GFOP                               Golden Flowery Orange Pekoe
FOP                                  Flowery Orange Pekoe
OP                                    Orange Pekoe
PS                                     Pekoe Souchong
P                                       Pekoe
 

Makaibari First Flush Vintage SFTGFOP1

2. Zlomkové čaje (Broken Teas)
- vyrábí se CTC technologií, při které jsou lístky drceny, trhány a rolovány a tím dochází k jejich narušení. V současné době jsou to nejrozšířenější čaje.
 
FTGBOP                          Fine Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe
TGFBOP                          Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe
GFBOP                            Golden Flowery Broken Orange Pekoe
FBOP                               Flowery Broken Orange Pekoe
BOP                                 Broken Orange Pekoe
BP                                    Broken Pekoe
BPS                                  Broken Pekoe Souchong
 
3. Čajová drť (Fannings)
- jeden z vedlejších produktů zpracování čaje metodou CTC. Jedná se o jemný propad sítem po vyfoukání prachu a nečistot. Používá se především do porcovaných čajů v nálevových sáčcích.
 
BOPF                               Broken Orange Pekoe Fanning
OF                                   Orange Fanning
PF                                    Pekoe Fanning
F                                      Fanning

4. Čajový prach (Dust):
- jemný čajový prach získaný podobně jako čajová drť po prosítování u metody CTC. Zpracovává se na čaj cihlový, deskový nebo např. do čajových nálevových sáčků.
 
PD                                   Pekoe Dust
D                                     Dust


Na obalech čajů z indického Darjeelingu se můžete setkat i s dalším označením. Estate značí jméno plantáže, kde byl čajovník pěstován, Vintage vám zaručí, že čaj nebyl smíchán s jinými druhy. Někdy se setkáte také s dělením čaje podle doby sklizně. First Flush označuje první jarní sklizeň, od března do konce dubna. Second Flush je druhá sklizeň, od května do června. Autumnal Flush je čaj sklizený po období dešťů. Čajový znalci upřednostňují první dvě sklizně, nemohou se však shodnout, která z nich je lepší a kvalitnější.
 
Cejlonský čaj se dělí podle nadmořské výšky plantáže, kde byl pěstován. Nejméně kvalitní čaje z nížin do 610 metrů nad mořem jsou označovány Low Grown Tea. Kvalitnější čaje z nadmořské výšky 610 až 1120 metrů najdete pod značením Medium Grown Tea. A nejkvalitnější čaje, které jsou pěstovány ve vysokohorských oblastech, najdete pod označením High Grown Tea.
FOTO: blog.ivykeep.com, senseteastudio.com, teaexplorer.com, serenityteasips.com

Diskuze

Momentálně nepodporujeme Internet Explorer 9